نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات‌ کشاورزی‌ و پزشکی‌ هسته‌ای‌، سازمان‌ انرژی‌ اتمی‌ ایران‌

چکیده

در این‌ کار پژوهشی‌ 4 مرحله‌ مختلف‌ رشد علف‌ هرز شیرین ‌بیان‌ جداگانه‌ و در شرایط‌ گلخانه‌ای‌ بررسی‌ شده‌ و در همه‌ این ‌مراحل‌، گیاهان‌ از سطح‌ رویی‌ برگها مورد تلقیح‌ علف‌کشهای‌ نشاندار 14C-2,4-D  و 14c-Glyphosate با آکتیویته‌هایی‌ از 0.060 تا0.1018  میکروکوری‌ (در هر 10 میکرولیتر از محلول‌) قرار گرفتند. این‌ گیاهان‌ پس‌ از گذشت‌ 72 ساعت‌ برداشت‌ و به‌ قطعه‌هایی ‌متشکل‌ از برگ‌ تلقیح‌ شده‌، برگ‌ و ساقه‌ بالای‌ برگ‌ تلقیحی‌، برگ‌ و ساقه‌ پایین‌ برگ‌ تلقیحی‌ و ریشه‌ تقسیم‌ شدند. مقدار علف‌کش‌ نشاندارشده‌ در هر محلول‌ همگن‌ (حاصل‌ از استخراج‌ علف‌کش‌ از نمونه‌ گیاهی‌) به‌ وسیله‌ دستگاه‌ شمارنده β  مشخص‌ شد و قابلیت‌ تحرک‌ و میزان‌ انتقال‌ علف‌کش‌ به‌ قسمتهای‌ مختلف‌ گیاه‌ شیرین ‌بیان‌ در هر مرحله‌ رشد تعیین‌ گردید. این‌ تحقیق‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بهترین ‌زمان‌ کاربرد 2,4-D برای‌ انتقال‌ به‌ سیستم‌ ریشه‌ گیاه‌، متعلق‌ به‌ مرحله‌ شش‌ برگی‌ بوده‌ و این‌ علف‌کش‌، درمقایسه‌ با گلایفوسیت‌، طی‌ مراحل‌ رشد گیاه‌ مورد آزمایش‌ از قابلیت‌ انتقال‌ بالاتری‌ برخوردار بوده‌ است‌

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of the Best

نویسندگان [English]

  • H Ahari Mostafavi
  • H Fathollahi
  • B Naserian
  • F Majd
  • A Ghanbari
  • H Rahimian
  • M Minbashi

چکیده [English]

In this research

کلیدواژه‌ها [English]

  • herbicide