نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای

2 دانشگاه تبریز

چکیده

این تحقیق در جریان سالهای 76-1375 در آزمایشگاه کشت بافت در مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای ایران انجام گرفت.

عنوان مقاله [English]

Effect of genotype

نویسندگان [English]

  • B Naserian khiabani 1
  • F Majd 1
  • M Rahimi 1
  • M valizadeh 2
  • H Kazemi 2