نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران

2 گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه تهران

چکیده

مشاهدات صحرایی و آزمایشگاهی نشان داده است

عنوان مقاله [English]

Study of amygdaloidal and cavity

نویسندگان [English]

  • K Bazargani Guilani 1
  • M.S Rabbani 2