نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج

2 دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

استفاده روزافزون از فسفر -32 به عنوان چشمه پرتوزا

عنوان مقاله [English]

PREPARATION OF

نویسندگان [English]

  • H Rafii 1
  • H Arbabzavar 2
  • S Avazmghaddam 2