نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اموراکتشاف سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

در عصر پر کامبرین پسین در پی سنگ قاره ای نارسیده کهن تر از 800میلیون سال

عنوان مقاله [English]

PRECAMBERIAN METALOGENIC

نویسنده [English]

  • B Samani