نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

امورحفاظت دربرابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

این مقاله نتیجه بررسی های سیتوژنیتیکی افرادی است که در معرض پرتوگیریهای شغلی غیرعادی ایکس

عنوان مقاله [English]

CHROMOSOMAL ABERRATION

نویسندگان [English]

  • R Varzgar
  • R Asaei
  • A Heidari
  • F Zakeri