نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

ترکیبات آلی نشاندار ترکیباتی هستند که در ساختمان مولکولی آنها عناصر رادیوایزوتوپ وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

THE SYNTHSIS OF NUCLEOSIDE

نویسندگان [English]

  • H Matloubi
  • M Mehrdad