نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

در این مطالعه پایداری ومکانیسم تغییر فاز آلیاژ بی شکل Fe78 Si9 B11 C2

عنوان مقاله [English]

STUDY OF STABILY

نویسندگان [English]

  • S Habibi
  • N Banaii
  • S Jalali