نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

دراین بررسی، انحراف معیار میانگین به میزان 1/86

عنوان مقاله [English]

ACCURATE NON- DESTRUCTIVE

نویسنده [English]

  • R Ashrafi