نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

معاونت مواد اولیه وسوخت واحد پسمانداری

چکیده

از بدو تهیه عناصر ترانس اورانیم درمراکز پزشکی

عنوان مقاله [English]

DETERMINATION OF STABILITY

نویسندگان [English]

  • I Bayat
  • M Soltani