نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

در این مقاله تخلیه دوگانه عرضی فشار اتمسفری در لیزر گازکربنیک

عنوان مقاله [English]

DESIGN AND CONSTRUCTION OF MINI TEA

نویسندگان [English]

  • F Soltanmoradi
  • S Naimi