نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تابش گاما سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

دراین بررسی اثر پرتوگاما در جلوگیری ازرشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس روی پسته

عنوان مقاله [English]

EFFECT OF GAMMA

نویسندگان [English]

  • F Toofanian
  • Z Zare