نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

در شماره 3 این مجله (نشریه علمی سازمان) اندازه گیری سن ا پاتیت های بافق اسفوردی توسط این نگارنده گزارش شده است.

عنوان مقاله [English]

THE AGE OF BAFO APATITES (ESFORDI)

نویسنده [English]

  • R Vartanian