نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تابش گاما

2 مرکزتحقیقات هسته ای

چکیده

در این مقاله دزموثرژنتیکی ناشی از آزمایشهای رادیولوژی تشخیصی برآورد شده است.

عنوان مقاله [English]

GENETICALLY SIGNIFICANT DOSE FROM

نویسندگان [English]

  • M Sohrabpour 1
  • N.P Saheli 2
  • P Zarsav 2
  • D Rezaesmaeeli 2