نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی

چکیده

در این مقاله خصوصیات طیفی مولکول سه اتمی خطی گازکربنیک و ترازهای ارتعاشی و گردشی ان مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته

عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF THE CHARACTERISTICS

نویسندگان [English]

  • S Moshfegh Hamedni
  • A.A yaraghchi
  • F Maddah
  • F Soltanmoradi
  • M.H Binesh Marvasti