نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

به منظور بررسی رابطه بین جذب وتوزیع

عنوان مقاله [English]

A STUDY TO DETERMINE THE RELATIONSHIP

نویسنده [English]

  • I Naghedi Ahmadi