نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

لیزرهلیوم - نئون را می توان لیزر مرئی با پرتو مداوم دانست

عنوان مقاله [English]

DESIGN CONSTRUCTION

نویسندگان [English]

  • Y Kohanzadeh
  • A.A Yaraghchi
  • S Moshfegh Hamedani