نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی-سازمان انرژی اتمی ایران

2 کارشناس

چکیده

شتاب‌دهنده الکترونی یزد با آب شهری در حال کار است. این تجهیز از فولاد کربنی (A37) ساخته شده است. این فولاد به عنوان یک فولاد کربنی معمول در شرایط غیر کنترل شده بسیار مستعد به تخریب خوردگی است. استفاده از آب شهری به‌عنوان خنک‌کننده منجر به خوردگی زیاد و در نتیجه انسداد مسیر‌های چرخش آب شده است. آنالیزهای الگوی پراش پرتو ایکس و فلوئورسانس پرتو ایکس رسوبات جمع‌آوری شده از قسمت‌های مختلف شتاب‌دهنده نشان داد که بخش عمده رسوبات تشکیل شده از جنس اکسیدهای آهن است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از رسوبات تشکیل شده الگوی تشکیل رسوب Tubculation را تائید می‌کند. نتایج آنالیز طیف‌سنجی پلاسمای جفت شده القایی نشان می‌دهد که شیمی آب داخل تجهیز در مقایسه آب شهر یزد با گذشت زمان تغییراتی داشته است و سختی کل آب با گذشت زمان کاهش پیدا کرده است. بررسی کیفیت آب شهری با استفاده پارامتر لانگژیر انجام شد. با توجه به نتایج به دست آمده از پارامتر لانگژیر آب خروجی در سیستم خنک‌کننده دارای مقدار پایینی خورندگی است که با توجه به رنگ محصولات خوردگی تشکیل شده و شکل آن‌ها مکانیزم خوردگی از نوع Tubculation است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigation of corrosion mechanisms in coolant circulation paths of electron accelerators

نویسندگان [English]

  • Hamze Foratirad 1
  • Masod Asghari 2

1 Materials and Nuclear Fuel Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute

2 [Operator

چکیده [English]

The electron accelerator located at Yazd uses tap water as cooling. This equipment is made of carbon steel (A37). This steel as mild carbon steel is very susceptible to the corrosion destruction on the uncontrolled condition. Using tap water as a coolant, lead to high corrosion and obstruction of circulation paths. XRD and XRF analysis of corrosion products from different position of accelerator showed that a large quantity of these sediments comprise of Iron Oxide. SEM images indicated that the sediments have a Tubculation morphology. The ICP-OES results showed that in compared with Yazd tap water, the chemistry of the cooling water circulating in the accelerator has been changed and its hardness decreased by passing time. The results obtained from Langelier parameter illustrated that the water exiting from the end of the cooling system is a little corrosive. Due to the color and morphology of corrosion products, the corrosion mechanism is Tubculation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accelerator
  • Corrosion
  • XRD
  • Tubculation
  • Langelier Index