آ

 • آفریده، حسین طراحی هدف تبدیل‌کننده الکترونهای پُرانرژی به پرتوهای ایکس [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 43-48]

 • آفریده، حسین طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30 [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 49-54]

ا

 • ایزدیار، سیدعلی بررسی وتحقیق بمنظور تهیه وتولید رادیوداروی ویتامینB12 بادرجه خلوص پزشکی (قسمت اول) [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 15-20]

 • اصغری زاده، فرید بهینه سازی شرایط استخراج کلاژن از نمونه های استخوانی در روش سالیابی با رادیو کربن [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 47-50]

 • اصلانی، غلامرضا همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 1-7]

 • اهری مصطفوی، حسین توسعه دامنه کاربرد دستگاه گاماسل PX-30 [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 43-46]

 • اهری هاشمی، فاطمه جداسازی ناخالصیها از کک نفتی به روش اسیدشویی و بررسی تئوری اثرهای آن برخواص گرافیت هسته ای [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 19-28]

ب

 • بحرینی طوسی، محمدتقی طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30 [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 49-54]

 • بهجت، عباس تک مد سازی لیزر 2CO تپی به روش تزریق پرتو یک لیزر 2CO پیوسته [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 9-14]

ث

 • ثابت، مهشید طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30 [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 49-54]

ج

 • جمالی، داود ارزیابی نمونه برداری از گمانه منطقه ی اکتشافی اورانیم خشومی به روش زمین آماری [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 29-34]

ح

 • حاجیلو، ناهید همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 1-7]

 • حسینی، سیده لیلا بررسی دنباله DNA با استفاده از تکنیک SCGE در نمونه های مرغ و میگو پرتودیده [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 35-42]

 • حقیر ابراهیم آبادی، کاظم تهیه مشتق بوروناته گادولینیوم تگزاپیرین برای درمان به وسیلة بدام اندازی نوترون [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 21-28]

 • حمیدی، سعید همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 1-7]

خ

 • خاموشی، سیروس مدلسازی پخش جوی در نیروگاه هسته ای بوشهر [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 35-42]

 • خراسانی، کامران استفاده از دو تایر وترون موازی شده در منبع تغذیه لیزرهای بخار فلز [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 13-17]

ر

 • راستخواه، ناصر اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 1-7]

 • ربانی، محمد ساخت زیست صافی به منظور جذب [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 9-12]

 • رجایی، رسا بررسی دنباله DNA با استفاده از تکنیک SCGE در نمونه های مرغ و میگو پرتودیده [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 35-42]

 • روشن فرزاد، پژمان طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30 [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 49-54]

 • رئیس علی، غلامرضا همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 1-7]

ز

 • زند، منصور استفاده از دو تایر وترون موازی شده در منبع تغذیه لیزرهای بخار فلز [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 13-17]

س

 • سیدی، مسعود اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 1-7]

 • سیلاخوری، کاوه تک مد سازی لیزر 2CO تپی به روش تزریق پرتو یک لیزر 2CO پیوسته [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 9-14]

 • سلطانمرادی، فریدون تک مد سازی لیزر 2CO تپی به روش تزریق پرتو یک لیزر 2CO پیوسته [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 9-14]

ش

 • شیرزادیان، علی اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 1-7]

 • شیروانی، غلامحسین سنتز سم علفکش 2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید ] کربوکسی – 14C [ [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 29-33]

 • شمس رفیعی، مریم بررسی وتحقیق بمنظور تهیه وتولید رادیوداروی ویتامینB12 بادرجه خلوص پزشکی (قسمت اول) [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 15-20]

ص

 • صادقی، سرور ساخت زیست صافی به منظور جذب [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 9-12]

 • صالحی نیا، داود استفاده از دو تایر وترون موازی شده در منبع تغذیه لیزرهای بخار فلز [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 13-17]

 • صائمیان، نادر سنتز سم علفکش 2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید ] کربوکسی – 14C [ [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 29-33]

 • صدرقائنی، سیدمحمدرضا تک مد سازی لیزر 2CO تپی به روش تزریق پرتو یک لیزر 2CO پیوسته [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 9-14]

ض

 • ضیایی، فرهود طراحی هدف تبدیل‌کننده الکترونهای پُرانرژی به پرتوهای ایکس [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 43-48]

ط

 • طهماسب نظامی، محمدتقی ارزیابی نمونه برداری از گمانه منطقه ی اکتشافی اورانیم خشومی به روش زمین آماری [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 29-34]

ع

 • عدالتی، کاوه اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 1-7]

غ

 • غفوریان، حسین بررسی وتحقیق بمنظور تهیه وتولید رادیوداروی ویتامینB12 بادرجه خلوص پزشکی (قسمت اول) [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 15-20]

 • غفوریان، حسین ساخت زیست صافی به منظور جذب [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 9-12]

ف

 • فاطمی، کاظم جداسازی ناخالصیها از کک نفتی به روش اسیدشویی و بررسی تئوری اثرهای آن برخواص گرافیت هسته ای [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 19-28]

 • فتح الهی، هادی توسعه دامنه کاربرد دستگاه گاماسل PX-30 [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 43-46]

 • فتوره چیان، سعیده جداسازی ناخالصیها از کک نفتی به روش اسیدشویی و بررسی تئوری اثرهای آن برخواص گرافیت هسته ای [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 19-28]

 • فرحزادی، فخرالملوک جداسازی ناخالصیها از کک نفتی به روش اسیدشویی و بررسی تئوری اثرهای آن برخواص گرافیت هسته ای [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 19-28]

 • فیضی نژاد، مسعود مدلسازی پخش جوی در نیروگاه هسته ای بوشهر [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 35-42]

 • فکور، اعظم سنتز سم علفکش 2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید ] کربوکسی – 14C [ [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 29-33]

ق

 • قادری، محمدرضا ارزیابی نمونه برداری از گمانه منطقه ی اکتشافی اورانیم خشومی به روش زمین آماری [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 29-34]

 • قنبری، یوسف ارزیابی نمونه برداری از گمانه منطقه ی اکتشافی اورانیم خشومی به روش زمین آماری [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 29-34]

ک

 • کیا، بختیار استفاده از دو تایر وترون موازی شده در منبع تغذیه لیزرهای بخار فلز [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 13-17]

 • کرمانی، ابوطالب اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 1-7]

 • کمالی، سیدمحمدکاظم بهینه سازی شرایط استخراج کلاژن از نمونه های استخوانی در روش سالیابی با رادیو کربن [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 47-50]

م

 • مجد، فرامرز توسعه دامنه کاربرد دستگاه گاماسل PX-30 [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 43-46]

 • مرادی دهقی، شهرام سنتز سم علفکش 2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید ] کربوکسی – 14C [ [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 29-33]

 • مطلوبی، حجت اله سنتز سم علفکش 2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید ] کربوکسی – 14C [ [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 29-33]

 • مظاهری تهرانی، مریم بررسی وتحقیق بمنظور تهیه وتولید رادیوداروی ویتامینB12 بادرجه خلوص پزشکی (قسمت اول) [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 15-20]

 • ملاح، محمدحسن بهینه سازی شرایط استخراج کلاژن از نمونه های استخوانی در روش سالیابی با رادیو کربن [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 47-50]

 • منتظرالقائم، محسن تک مد سازی لیزر 2CO تپی به روش تزریق پرتو یک لیزر 2CO پیوسته [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 9-14]

 • موافقی، امیر اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 1-7]

ن

 • ناظری، یاسمن ساخت زیست صافی به منظور جذب [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 9-12]

 • نجفی، رضا تهیه مشتق بوروناته گادولینیوم تگزاپیرین برای درمان به وسیلة بدام اندازی نوترون [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 21-28]

 • نظری، امین بررسی وتحقیق بمنظور تهیه وتولید رادیوداروی ویتامینB12 بادرجه خلوص پزشکی (قسمت اول) [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 15-20]

 • نوروزی، نوروز علی ارزیابی نمونه برداری از گمانه منطقه ی اکتشافی اورانیم خشومی به روش زمین آماری [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 29-34]

login