آ

 • آفریده، حسین تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 9-16]

ا

 • احسانی، محمدمهدی جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-17]

 • احمدی، شکوفه اندازه‌گیری و بررسی تأثیر ریزه‌ساخت‌های(1) قیر قطران زغال‌سنگ بر خواص گرافیت هسته‌ای [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 35-42]

 • احمدی، محمدامین امکان‌سنجی طرّاحی و ساخت زیست - صافی برای ایزوتوپ پایدار و رادیوایزوتوپ مولیبدن - 99 به وسیله ریزسازواره‌ها(1) [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 1-7]

 • احمدی فقیه، محمدامین بهینه سازی روش اندازه‌گیری عناصر کم مقدار آرسنیک و کروم در خون و سرم انسان به وسیله طیف سنجی جذب اتمی مجهّز به کوره گرافیتی(1) [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 48-54]

 • اربابی، کوروش بررسی آلودگیهای میکروبی گوشت قرمز و پرتودهی آن جهت کاهش بار میکروبی و از بین بردن عوامل بیماری‌زا در دماهای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 39-46]

 • اسداللهی، ضرغام جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-17]

 • اصلانی، غلامرضا تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 9-16]

 • افضل زاده، رضا طرّاحی و ساخت ترموپیل لایه نازک Bi-Cu وBi-Sb به روش چندلایه‌ای برای آشکارسازی پرتوهای حرارتی فروسرخ [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 9-14]

 • افلاکی، فریدون بهینه سازی روش اندازه‌گیری عناصر کم مقدار آرسنیک و کروم در خون و سرم انسان به وسیله طیف سنجی جذب اتمی مجهّز به کوره گرافیتی(1) [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 48-54]

 • اهری مصطفوی، حسین بررسی کاربرد انتخابی علف‌کش 2,4-D در محصول ذرّت، به منظور کنترل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره با استفاده از روش ردیابی علف‌کشهای نشاندار به کربن-14 [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 29-33]

 • اهری هاشمی، فاطمه اندازه‌گیری و بررسی تأثیر ریزه‌ساخت‌های(1) قیر قطران زغال‌سنگ بر خواص گرافیت هسته‌ای [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 35-42]

 • اهری هاشمی، فاطمه بررسی اثرهای چگال سازی گرافیت با قیر قطران زغال سنگ در بهبود خواص فیزیکی آن [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 7-16]

 • اوجانی، رامین بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 17-22]

ب

 • بابایی، محمد بررسی کاربرد انتخابی علف‌کش 2,4-D در محصول ذرّت، به منظور کنترل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره با استفاده از روش ردیابی علف‌کشهای نشاندار به کربن-14 [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 29-33]

 • بختیاری، هوشنگ جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-17]

 • بهرامی، عطاءا... بهینه سازی آرایش چالهای انفجاری در حفر چاههای معدن اورانیوم ساغند [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 49-55]

پ

 • پورعبدی، موسی تهیّه لوله‎های پلی‎استیرنی و پلی‎پروپیلنی پوشش‎دار شده با پادتن T3 برای کیت‎های T3-RIA [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 17-24]

ت

 • ترکاشوند، مصطفی مطالعه تجربی سیستم نوسانگر - تقویت‌کننده لیزر مولکولی نیتروژن با تخلیه عرضی [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 17-24]

 • توحیدی، سیدحسین روش جدید تهیّه کاتالیزور اسیدی ناهمگن سولفوبنزیل سیلیکا [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 25-29]

ث

 • ثابت، مهشید تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 9-16]

ج

 • جلیلیان، امیررضا تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 9-16]

ح

 • حریری، اکبر مطالعه تجربی سیستم نوسانگر - تقویت‌کننده لیزر مولکولی نیتروژن با تخلیه عرضی [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 17-24]

 • حکمتیان، محمداحسان تهیّه‌ مجموعه نرم‌افزاری‌ QuantInt برای‌ تفسیر کمّی‌ و دقیق‌ داده‌های‌ مغناطیسی ‌و گرانی‌ سنجی‌ و یک‌ نمونه تفسیری در اکتشاف‌ اورانیوم‌ [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 37-48]

 • حیدریان، فرانک بررسی آماری داده‌های زمین- شیمیایی در کانسار مس پورفیری درالو [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 43-49]

د

 • دریکوم، کلاوس تأمین باریکه مرجع الکترون با انرژی زیاد [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 1-8]

ر

 • رضازاده، محمد بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 17-22]

 • رفیعی، حمید بررسی کاربرد انتخابی علف‌کش 2,4-D در محصول ذرّت، به منظور کنترل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره با استفاده از روش ردیابی علف‌کشهای نشاندار به کربن-14 [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 29-33]

 • روشن فرزاد، پژمان تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 9-16]

ز

 • زینلی، بابک جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-17]

س

 • سبزی، حسین بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 17-22]

 • ستاری، علی تهیّه کیت [I131] متا یُدو بنزیل گوانیدین (MIBG- I131) [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 25-30]

 • سدرپوشان، علیرضا روش جدید تهیّه کاتالیزور اسیدی ناهمگن سولفوبنزیل سیلیکا [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 25-29]

 • سرآبادانی، پروین جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-17]

 • سلیمانیان، عبدالرضا تأمین باریکه مرجع الکترون با انرژی زیاد [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 1-8]

 • سلیمانیان، عبدالرضا تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 7-16]

 • سهرابپور، مصطفی تشخیص پرتودیدگی سیب زمینی به وسیله اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 31-36]

 • سیدی، هوشیار جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-17]

ش

 • شاهور، ارژنگ تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 7-16]

 • شجاع، عباس بهینه سازی آرایش چالهای انفجاری در حفر چاههای معدن اورانیوم ساغند [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 49-55]

 • شربتداران، معصومه جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-17]

 • شریف زاده، منیره تشخیص پرتودیدگی سیب زمینی به وسیله اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 31-36]

 • شکیبا، هوشنگ روش جدید تهیّه کاتالیزور اسیدی ناهمگن سولفوبنزیل سیلیکا [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 25-29]

 • شمس رفیعی، مریم امکان‌سنجی طرّاحی و ساخت زیست - صافی برای ایزوتوپ پایدار و رادیوایزوتوپ مولیبدن - 99 به وسیله ریزسازواره‌ها(1) [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 1-7]

 • شیخ، نسرین اثر دز استریل‌کننده پرتو گاما برخواص سطح فیلم پلی یورتان [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 23-27]

ص

 • صدری، حسین جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-17]

 • صدری، حسین طرّاحی و ساخت دستگاه ردیاب خورشیدی [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 27-35]

ط

 • طاهری، سیدضیاء کاشت یون‌های نیتروژن و دی اکسید کربن بر روی فولاد ضد زنگ 52100 و مقایسه سختیهای بدست آمده [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 55-61]

 • طباطبایی بفروئی، سیدرضا طرّاحی و ساخت ترموپیل لایه نازک Bi-Cu وBi-Sb به روش چندلایه‌ای برای آشکارسازی پرتوهای حرارتی فروسرخ [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 9-14]

 • طبیبیان، سیدعبدالامیر ارتقای سطح ایمنی هسته‌ای در نیروگاههای پیشرفته روسیه (WWER) با رآکتور مدل V-392 [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 36-47]

ع

 • عالیپور، آنیتا تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 7-16]

 • علی آبادی، مرتضی اندازه‌گیری Sr90 در خاکستر زغال سنگ و بررسی نتایج حاصل توسّط آژانس بین المللی انرژی اتمی [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 1-6]

 • عمیدی، جمشید اندازه‌گیری Sr90 در خاکستر زغال سنگ و بررسی نتایج حاصل توسّط آژانس بین المللی انرژی اتمی [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 1-6]

غ

 • غفوری، مصطفی تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 7-16]

 • غفوریان، حسین طرّاحی و ساخت دستگاه براکی تراپی درون - رگی فسفر-32 برای پرتودهی شریان کرونر قلب [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 1-5]

 • غفوریان، حسین امکان‌سنجی طرّاحی و ساخت زیست - صافی برای ایزوتوپ پایدار و رادیوایزوتوپ مولیبدن - 99 به وسیله ریزسازواره‌ها(1) [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 1-7]

ف

 • فاطمی، کاظم فراوری اورانیوم از کانسنگ نابهنجاری‌های 1، 6 و 8 گنبدهای نمکی-گچین بندرعباس به روش فروشویی ستونی با آب دریا در محیط اسیدی [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 31-38]

 • فاطمی، کاظم اندازه‌گیری و بررسی تأثیر ریزه‌ساخت‌های(1) قیر قطران زغال‌سنگ بر خواص گرافیت هسته‌ای [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 35-42]

 • فامیل فرنیا، سیدمرتضی روش جدید تهیّه کاتالیزور اسیدی ناهمگن سولفوبنزیل سیلیکا [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 25-29]

 • فتح اللهی، هادی بررسی کاربرد انتخابی علف‌کش 2,4-D در محصول ذرّت، به منظور کنترل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره با استفاده از روش ردیابی علف‌کشهای نشاندار به کربن-14 [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 29-33]

 • فتح الهی، هادی بررسی آلودگیهای میکروبی گوشت قرمز و پرتودهی آن جهت کاهش بار میکروبی و از بین بردن عوامل بیماری‌زا در دماهای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 39-46]

 • فتوره چیان، سعید اندازه‌گیری و بررسی تأثیر ریزه‌ساخت‌های(1) قیر قطران زغال‌سنگ بر خواص گرافیت هسته‌ای [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 35-42]

 • فتوره چیان، سعید بررسی اثرهای چگال سازی گرافیت با قیر قطران زغال سنگ در بهبود خواص فیزیکی آن [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 7-16]

 • فرهبد، امیرحسین مطالعه تجربی سیستم نوسانگر - تقویت‌کننده لیزر مولکولی نیتروژن با تخلیه عرضی [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 17-24]

ق

 • قاسمی، محمدرضا جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-17]

 • قاسمی، محمدرضا طرّاحی و ساخت دستگاه ردیاب خورشیدی [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 27-35]

 • قرآن نویس، محمود کاشت یون‌های نیتروژن و دی اکسید کربن بر روی فولاد ضد زنگ 52100 و مقایسه سختیهای بدست آمده [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 55-61]

 • قربانپور، علی اصغر بررسی تأثیر ارتفاع بستر بر قطر حبابها و سطح ویژه انتقال جرم در یک”واکنشگر بستر سیّال” [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 19-22]

 • قنادی مراغه، محمد بررسی تأثیر ارتفاع بستر بر قطر حبابها و سطح ویژه انتقال جرم در یک”واکنشگر بستر سیّال” [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 19-22]

 • قهرمانی، عبدالرضا طرّاحی و ساخت دستگاه براکی تراپی درون - رگی فسفر-32 برای پرتودهی شریان کرونر قلب [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 1-5]

 • قهرمانی، محمدرضا طرّاحی و ساخت دستگاه براکی تراپی درون - رگی فسفر-32 برای پرتودهی شریان کرونر قلب [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 1-5]

گ

 • گروسی، جواد جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-17]

م

 • ماه منیر شهر تاش، فاطمه فرایند فتوشیمیایی اُزن سطحی [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 55-58]

 • مجد، فرامرز بررسی آلودگیهای میکروبی گوشت قرمز و پرتودهی آن جهت کاهش بار میکروبی و از بین بردن عوامل بیماری‌زا در دماهای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 39-46]

 • محاطی، سیدمحمود طرّاحی و ساخت دستگاه ردیاب خورشیدی [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 27-35]

 • محاطی، محمود جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-17]

 • محرم زاده، مسعود تهیّه لوله‎های پلی‎استیرنی و پلی‎پروپیلنی پوشش‎دار شده با پادتن T3 برای کیت‎های T3-RIA [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 17-24]

 • محمدبیگی ابهری، ملوک بررسی آلودگیهای میکروبی گوشت قرمز و پرتودهی آن جهت کاهش بار میکروبی و از بین بردن عوامل بیماری‌زا در دماهای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 39-46]

 • مردانیان، مهدی کاشت یون‌های نیتروژن و دی اکسید کربن بر روی فولاد ضد زنگ 52100 و مقایسه سختیهای بدست آمده [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 55-61]

 • مطلوبی، میترا بررسی کاربرد انتخابی علف‌کش 2,4-D در محصول ذرّت، به منظور کنترل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره با استفاده از روش ردیابی علف‌کشهای نشاندار به کربن-14 [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 29-33]

 • مظاهری تهرانی، مریم امکان‌سنجی طرّاحی و ساخت زیست - صافی برای ایزوتوپ پایدار و رادیوایزوتوپ مولیبدن - 99 به وسیله ریزسازواره‌ها(1) [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 1-7]

 • معتمدی سده، فرحناز بررسی آلودگیهای میکروبی گوشت قرمز و پرتودهی آن جهت کاهش بار میکروبی و از بین بردن عوامل بیماری‌زا در دماهای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 39-46]

 • مهدیانی، بهزاد تهیّه لوله‎های پلی‎استیرنی و پلی‎پروپیلنی پوشش‎دار شده با پادتن T3 برای کیت‎های T3-RIA [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 17-24]

ن

 • نادری، حسن بررسی غلظت اورانیوم در آبهای آشامیدنی شیراز و ارزیابی دُز مؤثّر آن [دوره 23، شماره 3، 1382، صفحه 47-54]

 • ناصریان، بهنام بررسی کاربرد انتخابی علف‌کش 2,4-D در محصول ذرّت، به منظور کنترل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره با استفاده از روش ردیابی علف‌کشهای نشاندار به کربن-14 [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 29-33]

 • ناصریان خیابانی، بهنام تأثیر پرتو گاما با دزهای پایین بر تحریک پاسخ به کشت بساک چند زادمون(1) گندم بهاره [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 23-26]

 • ناصری تفتی، مهدی بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 17-22]

 • نجفی، رضا تهیّه لوله‎های پلی‎استیرنی و پلی‎پروپیلنی پوشش‎دار شده با پادتن T3 برای کیت‎های T3-RIA [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 17-24]

 • نشان، نرگس تأثیر پرتو گاما با دزهای پایین بر تحریک پاسخ به کشت بساک چند زادمون(1) گندم بهاره [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 23-26]

 • نفر، علیرضا امکان‌سنجی طرّاحی و ساخت زیست - صافی برای ایزوتوپ پایدار و رادیوایزوتوپ مولیبدن - 99 به وسیله ریزسازواره‌ها(1) [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 1-7]

 • نورکجوری، حسن جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-17]

 • نوین روز، عبدالجواد جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-17]

 • نوین روز، عبدالجواد طرّاحی و ساخت دستگاه ردیاب خورشیدی [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 27-35]

 • نیک گفتار، محمدرضا بهینه سازی آرایش چالهای انفجاری در حفر چاههای معدن اورانیوم ساغند [دوره 23، شماره 4، 1382، صفحه 49-55]

و

 • ودادی، سیروس تأثیر پرتو گاما با دزهای پایین بر تحریک پاسخ به کشت بساک چند زادمون(1) گندم بهاره [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 23-26]

ی

 • یوسفی، فاطمه بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 17-22]

login