ا

 • اسدی، احمدرضا ارزیابی‌ ناحیه‌ای‌ و انتخاب‌ نواحی‌ مناسب‌ اکتشاف‌ اورانیوم‌ در ایران‌ مرکزی‌ با استفاده‌ از GIS [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 16-28]

 • اهری مصطفوی، حسین تعیین‌ مناسبترین‌ زمان‌ کاربرد علف‌کشهای ‌2,4-D و گلایفوسیت‌ نشاندارشده‌ با کربن‌ 14 برای‌ انتقال‌ به‌ ریشه‌ گیاه‌ شیرین‌بیان‌ طی‌ مراحل‌ رویش‌ و رشد آن‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 61-67]

پ

 • پیرولی بیرانوند، نجات استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 44-48]

ت

 • تیموری، سعدالله استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 44-48]

ث

 • ثاقب، نصرت اله استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 44-48]

ج

 • جلیلیان، امیررضا تهیه و کنترل کیفی رادیو داروی [67Ga] – گالیوم بلئومایسین [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 9-15]

ح

 • حبی، محمدصادق استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 44-48]

 • حریری، اکبر کاربرد تشدیدگر ناپایدار خودپالاینده[SFUR] در لیزر رزینه‌ای با دمش به وسیلهءهماهنگ دوم لیزر Nd:YAG [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 1-9]

 • حریری، اکبر بررسی‌ تشدیدگر ناپایدار خود پالاینده‌ تعمیم‌ یافته‌ (GSFUR) در لیزر مولکولی‌ نیتروژن‌ با تحریک‌ طولی‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 1-8]

 • حسین علاقبند، علی بررسی‌ پارامترهای‌ مؤثّر در “ فروشویی ستونی“‌ و امکان‌ استفاده‌ از آنها در روش ‌ “ فروشویی تپه‌ای کانی‌های‌ اورانیم‌ ساغند” [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 61-68]

خ

 • خراسانی، علی استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 44-48]

 • خراسانی، کامران منابع تغذیه پالسی در لیزرهای بخار مس [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 10-16]

ر

 • رحیمی، مسعود ایجاد لاین‌های مقاوم به خوابیدگی و پرمحصول در برنج به روش القای موتاسیون به وسیلهء پرتودهی گاما (موتاسیون‌زای فیزیکی) [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 37-43]

 • رحیمیان، حمید تعیین‌ مناسبترین‌ زمان‌ کاربرد علف‌کشهای ‌2,4-D و گلایفوسیت‌ نشاندارشده‌ با کربن‌ 14 برای‌ انتقال‌ به‌ ریشه‌ گیاه‌ شیرین‌بیان‌ طی‌ مراحل‌ رویش‌ و رشد آن‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 61-67]

 • رحیمیان، کامبیز کاربرد تشدیدگر ناپایدار خودپالاینده[SFUR] در لیزر رزینه‌ای با دمش به وسیلهءهماهنگ دوم لیزر Nd:YAG [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 1-9]

 • رضازاده، محمد ایجاد لاین‌های مقاوم به خوابیدگی و پرمحصول در برنج به روش القای موتاسیون به وسیلهء پرتودهی گاما (موتاسیون‌زای فیزیکی) [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 37-43]

 • رفیعی، حمید تهیه و کنترل کیفی رادیو داروی [67Ga] – گالیوم بلئومایسین [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 9-15]

 • رهنما، پرویز ارزیابی‌ ناحیه‌ای‌ و انتخاب‌ نواحی‌ مناسب‌ اکتشاف‌ اورانیوم‌ در ایران‌ مرکزی‌ با استفاده‌ از GIS [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 16-28]

س

 • سامانی، بهرام فراوری‌ اورانیوم‌ و مس‌ کانسنگ‌ دچان‌ به‌ روشهای‌ فروشویی‌ ستونی‌ و بطری ‌چرخان‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 39-47]

ش

 • شیرازی، بهروز تهیه و کنترل کیفی رادیو داروی [67Ga] – گالیوم بلئومایسین [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 9-15]

 • شریف زاده، منیره ساخت دزیمتر اتانول کلروبنزن (ECB) و بررسی ویژگی های آن [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 32-36]

 • شکوری، اکبر کانی‌زایی‌ رادیوآکتیو در منطقه‌ چاه‌گز و تفسیر زمین‌شناسی‌ آن‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 29-38]

ص

ع

 • عباس نژاد، احمد اثرهای زیست محیطی گاز رادون – 222 و اهمیت توجّه به آن در ایران [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 17-31]

 • عسگری، رضا فراوری‌ اورانیوم‌ و مس‌ کانسنگ‌ دچان‌ به‌ روشهای‌ فروشویی‌ ستونی‌ و بطری ‌چرخان‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 39-47]

ف

 • فاطمی، کاظم جداسازی‌ یون‌ کلراید از محلول‌ اورانیوم‌دار (لیچ‌ لیکور) و تاثیر آن‌ بر استخراج‌ و اندازه‌گیری‌ اورانیوم‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 48-55]

 • فتح اللهی، هادی تعیین‌ باقیمانده‌ حشره‌کش‌ پریمیفوس‌ متیل‌ در گندم‌ انباری‌ به‌ روش‌ نشاندار کردن‌ با کربن‌ 14 [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 56-60]

 • فتح اللهی، هادی تعیین‌ مناسبترین‌ زمان‌ کاربرد علف‌کشهای ‌2,4-D و گلایفوسیت‌ نشاندارشده‌ با کربن‌ 14 برای‌ انتقال‌ به‌ ریشه‌ گیاه‌ شیرین‌بیان‌ طی‌ مراحل‌ رویش‌ و رشد آن‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 61-67]

 • فرهبد، امیرحسین کاربرد تشدیدگر ناپایدار خودپالاینده[SFUR] در لیزر رزینه‌ای با دمش به وسیلهءهماهنگ دوم لیزر Nd:YAG [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 1-9]

 • فرهبد، امیرحسین بررسی‌ تشدیدگر ناپایدار خود پالاینده‌ تعمیم‌ یافته‌ (GSFUR) در لیزر مولکولی‌ نیتروژن‌ با تحریک‌ طولی‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 1-8]

ق

 • قریشی، سهیل بررسی‌ تشدیدگر ناپایدار خود پالاینده‌ تعمیم‌ یافته‌ (GSFUR) در لیزر مولکولی‌ نیتروژن‌ با تحریک‌ طولی‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 1-8]

 • قنبری، علی تعیین‌ مناسبترین‌ زمان‌ کاربرد علف‌کشهای ‌2,4-D و گلایفوسیت‌ نشاندارشده‌ با کربن‌ 14 برای‌ انتقال‌ به‌ ریشه‌ گیاه‌ شیرین‌بیان‌ طی‌ مراحل‌ رویش‌ و رشد آن‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 61-67]

ک

 • کمالی صدر، سپیده بررسی تکوین زمین شناسی و فلززایی کانسار اسکارن انارگ وپدیده‌های مرتبط با آن [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 49-60]

گ

 • گرجی فرد، رویا ساخت دزیمتر اتانول کلروبنزن (ECB) و بررسی ویژگی های آن [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 32-36]

م

 • مجد، فرامرز ایجاد لاین‌های مقاوم به خوابیدگی و پرمحصول در برنج به روش القای موتاسیون به وسیلهء پرتودهی گاما (موتاسیون‌زای فیزیکی) [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 37-43]

 • مجد، فرامرز تعیین‌ مناسبترین‌ زمان‌ کاربرد علف‌کشهای ‌2,4-D و گلایفوسیت‌ نشاندارشده‌ با کربن‌ 14 برای‌ انتقال‌ به‌ ریشه‌ گیاه‌ شیرین‌بیان‌ طی‌ مراحل‌ رویش‌ و رشد آن‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 61-67]

 • مددی، منوچهر جداسازی‌ یون‌ کلراید از محلول‌ اورانیوم‌دار (لیچ‌ لیکور) و تاثیر آن‌ بر استخراج‌ و اندازه‌گیری‌ اورانیوم‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 48-55]

 • مدنژاد، مهرافروز بررسی‌ پارامترهای‌ مؤثّر در “ فروشویی ستونی“‌ و امکان‌ استفاده‌ از آنها در روش ‌ “ فروشویی تپه‌ای کانی‌های‌ اورانیم‌ ساغند” [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 61-68]

 • مشایخی، شهرام تعیین‌ باقیمانده‌ حشره‌کش‌ پریمیفوس‌ متیل‌ در گندم‌ انباری‌ به‌ روش‌ نشاندار کردن‌ با کربن‌ 14 [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 56-60]

 • مین باشی، مهدی تعیین‌ مناسبترین‌ زمان‌ کاربرد علف‌کشهای ‌2,4-D و گلایفوسیت‌ نشاندارشده‌ با کربن‌ 14 برای‌ انتقال‌ به‌ ریشه‌ گیاه‌ شیرین‌بیان‌ طی‌ مراحل‌ رویش‌ و رشد آن‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 61-67]

 • موسوی شلمانی، میراحمد استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 44-48]

ن

 • ناصریان خیابانی، بهنام تعیین‌ مناسبترین‌ زمان‌ کاربرد علف‌کشهای ‌2,4-D و گلایفوسیت‌ نشاندارشده‌ با کربن‌ 14 برای‌ انتقال‌ به‌ ریشه‌ گیاه‌ شیرین‌بیان‌ طی‌ مراحل‌ رویش‌ و رشد آن‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 61-67]

 • نوذری، ناصر بررسی‌ پارامترهای‌ مؤثّر در “ فروشویی ستونی“‌ و امکان‌ استفاده‌ از آنها در روش ‌ “ فروشویی تپه‌ای کانی‌های‌ اورانیم‌ ساغند” [دوره 22، شماره 4، 1381، صفحه 61-68]

 • نوع پرست، محمد فراوری‌ اورانیوم‌ و مس‌ کانسنگ‌ دچان‌ به‌ روشهای‌ فروشویی‌ ستونی‌ و بطری ‌چرخان‌ [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 39-47]

و

 • واقفی، نادر ارزیابی‌ ناحیه‌ای‌ و انتخاب‌ نواحی‌ مناسب‌ اکتشاف‌ اورانیوم‌ در ایران‌ مرکزی‌ با استفاده‌ از GIS [دوره 22، شماره 3، 1381، صفحه 16-28]

login