ا

 • ابهری، ملومک بررسی آلودگیهای میکروبی زیره سبز و کاهش آنها به شیوه پرتودهی [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 69-75]

 • احمدی، شکوفه تحلیل رابطه تجربی بین مدول دینامیکی یانگ و ضریب انبساط حرارتی در گرافیت هسته ای [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 39-46]

 • احمدی، شکوفه ارزیابی زیر ساخت کک و تأثیر آن در تولید گرافیت [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 64-71]

 • اربابی، کوروش بررسی آلودگیهای میکروبی زیره سبز و کاهش آنها به شیوه پرتودهی [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 69-75]

 • اردکانی، محمدرضا بررسی کارآیی میکوریزا و استرپتومیسس تحت تأثیر سطوح مختلف مصرف فسفر در کشت گندم با استفاده از فسفر-32 در شرایط گلخانه [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 25-36]

 • اشتری، پرویز استخراج مایع - مایع مولیبدن (VI) از محیط های اسیدی به وسیله سیانکس 301 [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 29-37]

 • اعتماد، بهروز حساس شدن فولادهای ضدزنگ اوستنیتی و رفتار آنها در محلول حاوی SO2 و NaCl [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 45-56]

 • اقابزرگ، حسین مولد 99mTc (ژل ژنراتور) روشنی نوین در تولید 99mTc برای مصرف در پزشکی هسته ای [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 1-6]

 • اهری هاشمی، فاطمه تحلیل رابطه تجربی بین مدول دینامیکی یانگ و ضریب انبساط حرارتی در گرافیت هسته ای [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 39-46]

ب

 • بارئی منیری، فرشته روش کدر سنجی برای برآورد آلودگی ذره ای هوا از راه دور [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 57-63]

 • بازرگانی گیلانی، کمال الدین بررسی زئولیت های بادامکی ورگه ای منطقه های سیاه کوه، دوازده امام و اراده در بخش شمالی ایران مرکزی [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 17-28]

ت

 • تجردی، آزاده مولد 99mTc (ژل ژنراتور) روشنی نوین در تولید 99mTc برای مصرف در پزشکی هسته ای [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 1-6]

ث

 • ثاقب، نصرت اله برآورد و مقایسه بازدهی مصرف اورده به روشهای تفاضلی و ایزوتوپی در گیاه گوجه فرنگی تحت سیستم (کود- آبیاری) قطره ای [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 47-55]

ج

ح

 • حبی، محمدصادق برآورد و مقایسه بازدهی مصرف اورده به روشهای تفاضلی و ایزوتوپی در گیاه گوجه فرنگی تحت سیستم (کود- آبیاری) قطره ای [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 47-55]

 • حشمت، ابراهیم حساس شدن فولادهای ضدزنگ اوستنیتی و رفتار آنها در محلول حاوی SO2 و NaCl [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 45-56]

 • حقیر ابراهیم آبادی، کاظم مولد 99mTc (ژل ژنراتور) روشنی نوین در تولید 99mTc برای مصرف در پزشکی هسته ای [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 1-6]

خ

 • خراسانی، علی برآورد و مقایسه بازدهی مصرف اورده به روشهای تفاضلی و ایزوتوپی در گیاه گوجه فرنگی تحت سیستم (کود- آبیاری) قطره ای [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 47-55]

 • خلجی اسدی، مرتضی یخچال خورشیدی ادواری [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 37-44]

ر

 • ربانی، محمدصادق بررسی زئولیت های بادامکی ورگه ای منطقه های سیاه کوه، دوازده امام و اراده در بخش شمالی ایران مرکزی [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 17-28]

 • رحمانی، اسفندیار بررسی پاسخ چند زادمون گندم به تولید تک لاد با روش کشت بساک [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 57-67]

 • رحیمی، مسعود بررسی پاسخ چند زادمون گندم به تولید تک لاد با روش کشت بساک [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 57-67]

 • رفیعی، حمید برآورد و مقایسه بازدهی مصرف اورده به روشهای تفاضلی و ایزوتوپی در گیاه گوجه فرنگی تحت سیستم (کود- آبیاری) قطره ای [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 47-55]

 • رفیعی، سهیلا حساس شدن فولادهای ضدزنگ اوستنیتی و رفتار آنها در محلول حاوی SO2 و NaCl [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 45-56]

 • روشنی، مهشید جداسازی اورانیم از سنگ معدن لیچ شده به روش (رزین در دوغاب) [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 72-76]

س

 • سام، عباس پر عیارسازی اورانیم، توریم، عناصر نادر خاکی (REE) و آهن به روش الکتروفورز در نابهنجاری 5 ساغند [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 17-24]

 • سامانی، بهرام پر عیارسازی اورانیم، توریم، عناصر نادر خاکی (REE) و آهن به روش الکتروفورز در نابهنجاری 5 ساغند [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 17-24]

 • ستایشی، سعید کاربرد شبکه های عصبی در بهینه سازی چینش بسته های سوخت راکتورهای هسته ای PWR [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 7-15]

 • سلیمانیان، عبدالرضا دزیمتری باریکه های فوتون و الکترون درپرتودرمانی بر اساس استانداردهای دز جذبی آب [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 1-16]

ص

 • صابریان، کمال استخراج مایع - مایع مولیبدن (VI) از محیط های اسیدی به وسیله سیانکس 301 [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 29-37]

 • صالحی، علی اکبر کاربرد شبکه های عصبی در بهینه سازی چینش بسته های سوخت راکتورهای هسته ای PWR [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 7-15]

 • صدیق زاده، اصغر روش کدر سنجی برای برآورد آلودگی ذره ای هوا از راه دور [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 57-63]

 • صدیقی، مصطفی کاربرد شبکه های عصبی در بهینه سازی چینش بسته های سوخت راکتورهای هسته ای PWR [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 7-15]

غ

 • غفوری، مصطفی دزیمتری باریکه های فوتون و الکترون درپرتودرمانی بر اساس استانداردهای دز جذبی آب [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 1-16]

ف

 • فتح اللهی، هادی بررسی آلودگیهای میکروبی زیره سبز و کاهش آنها به شیوه پرتودهی [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 69-75]

 • فتوره چیان، سعید تحلیل رابطه تجربی بین مدول دینامیکی یانگ و ضریب انبساط حرارتی در گرافیت هسته ای [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 39-46]

 • فتوره چیان، سعید ارزیابی زیر ساخت کک و تأثیر آن در تولید گرافیت [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 64-71]

 • فرجام، حسن مولد 99mTc (ژل ژنراتور) روشنی نوین در تولید 99mTc برای مصرف در پزشکی هسته ای [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 1-6]

ق

 • قنادی مراغه، محمد استخراج مایع - مایع مولیبدن (VI) از محیط های اسیدی به وسیله سیانکس 301 [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 29-37]

ک

 • کرمی نژاد، محمد حساس شدن فولادهای ضدزنگ اوستنیتی و رفتار آنها در محلول حاوی SO2 و NaCl [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 45-56]

 • کیایی، محمد پر عیارسازی اورانیم، توریم، عناصر نادر خاکی (REE) و آهن به روش الکتروفورز در نابهنجاری 5 ساغند [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 17-24]

م

 • مجد، فرامرز بررسی کارآیی میکوریزا و استرپتومیسس تحت تأثیر سطوح مختلف مصرف فسفر در کشت گندم با استفاده از فسفر-32 در شرایط گلخانه [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 25-36]

 • معتمدی، فرحناز بررسی آلودگیهای میکروبی زیره سبز و کاهش آنها به شیوه پرتودهی [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 69-75]

 • منادی، شهرام دزیمتری باریکه های فوتون و الکترون درپرتودرمانی بر اساس استانداردهای دز جذبی آب [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 1-16]

 • موسوی شلمانی، میراحمد برآورد و مقایسه بازدهی مصرف اورده به روشهای تفاضلی و ایزوتوپی در گیاه گوجه فرنگی تحت سیستم (کود- آبیاری) قطره ای [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 47-55]

ن

 • ناصریان خیابانی، بهنام بررسی پاسخ چند زادمون گندم به تولید تک لاد با روش کشت بساک [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 57-67]

 • ناصری تفتی، مهدی بررسی پاسخ چند زادمون گندم به تولید تک لاد با روش کشت بساک [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 57-67]

 • نجات، هاشم استخراج مایع - مایع مولیبدن (VI) از محیط های اسیدی به وسیله سیانکس 301 [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 29-37]

 • نجفی، رضا مولد 99mTc (ژل ژنراتور) روشنی نوین در تولید 99mTc برای مصرف در پزشکی هسته ای [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 1-6]

و

 • ودادی، سیروس بررسی پاسخ چند زادمون گندم به تولید تک لاد با روش کشت بساک [دوره 21، شماره 4، 1380، صفحه 57-67]

ه

 • هاشمی، علی جداسازی اورانیم از سنگ معدن لیچ شده به روش (رزین در دوغاب) [دوره 21، شماره 3، 1380، صفحه 72-76]

login