آ

 • آواکیان، ساکو آنالیز فوریه نتایج آزمایشها در توکامک الوند IIC [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 16-27]

 • آواکیان، مارکوس آنالیز فوریه نتایج آزمایشها در توکامک الوند IIC [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 16-27]

ا

 • ابهری، ملوک کاهش آلودگیهای میکروبی خرمای خشک با استفاده از پرتوگاما [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 53-57]

 • احمدی، سید جواد تهیه اورانیم سه ظرفیتی و بررسی شرایط پایداری آن [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 34-41]

 • ایرانمنش، حمید اتخاب محلهای هسته ای [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 1-15]

 • اسدی، محمدرضا بررسی نظری وعملی سازوکارهای حذف ذرات وتعیین کیفیت صافی های الیافی با کارایی بالا در صنایع دستی [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 38-46]

 • اسداللهی، ضرغام عوامل موثر در تهیه لایه های نازک نیمه هادی P/CdTe به روش تبخیر در خلاء [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 23-30]

 • اصغری زاده، فرید اندازه گیری پرتوزایی رادیو کربن (14C) در نقاط مختلف شهر تهران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 65-68]

 • امیدی، محمدمهدی اندازه گیری پرتوزایی رادیو کربن (14C) در نقاط مختلف شهر تهران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 65-68]

 • امراللهی، رضا آنالیز فوریه نتایج آزمایشها در توکامک الوند IIC [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 16-27]

 • اوجانی، رامین بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا با استفادهراز تابش گاما [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 64-71]

 • اولیاء زاده، منوچهر فراوری انباشته کانسنگ از معادن تل مسی و مس کنی [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 42-52]

ب

 • بیاتی، مریم طراحی ساخت و بهره برداری از یک دستگاه پوشش دهی سخت روی آلومینیم و آلیاژهای آن [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 47-55]

 • بایراموف، ایاز تهیه لایه نازک CuInSe2 و مطالعه خواص الکتریکی و نوری آن [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 28-33]

 • بلاش آبادی، پروین عوامل موثر در تهیه لایه های نازک نیمه هادی P/CdTe به روش تبخیر در خلاء [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 23-30]

ت

 • ترکمن، عباس بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا با استفادهراز تابش گاما [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 64-71]

ح

 • حسینی، اکرم السادات طراحی ساخت و بهره برداری از یک دستگاه پوشش دهی سخت روی آلومینیم و آلیاژهای آن [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 47-55]

 • حسینی، سیدمحمد بررسی نظری وعملی سازوکارهای حذف ذرات وتعیین کیفیت صافی های الیافی با کارایی بالا در صنایع دستی [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 38-46]

خ

 • خانچی، علیرضا تهیه اورانیم سه ظرفیتی و بررسی شرایط پایداری آن [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 34-41]

د

 • درودی، علیرضا محاسبه پذیر فتاری اسپینی مایع هلیوم دو بعدی در دمای صفر مطلق [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 16-22]

 • دهقانی، غلامرضا طراحی ساخت و بهره برداری از یک دستگاه پوشش دهی سخت روی آلومینیم و آلیاژهای آن [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 47-55]

ر

 • رحیمی، مسعود بررسی تأثیر زادمون، محیط کشت وتیمار سرد بر کشت بساک لاین های موتاسیون زای گندم [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 56-64]

 • رضازاده، محمد بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا با استفادهراز تابش گاما [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 64-71]

 • رئیسی، سامیه بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا با استفادهراز تابش گاما [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 64-71]

 • رئوف، جهانبخش مطالعه اثر پرتو فرابنفش بر قارچهای آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 58-63]

ز

س

 • سامانی، بهرام فراوری انباشته کانسنگ از معادن تل مسی و مس کنی [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 42-52]

 • ستایشی، سعید زمین لرزه وپیش در آمدهای آن [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 1-16]

ص

 • صدیق زاده، اصغر بررسی نظری وعملی سازوکارهای حذف ذرات وتعیین کیفیت صافی های الیافی با کارایی بالا در صنایع دستی [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 38-46]

ظ

ع

غ

 • غفوریان، حسین جذب وتلغیظ اورانیم به وسیله باکتری جدید MGL-75 [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 31-37]

 • غفوریان، حسین مطالعه اثر پرتو فرابنفش بر قارچهای آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 58-63]

ق

 • قادری، محمدرضا فراوری انباشته کانسنگ از معادن تل مسی و مس کنی [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 42-52]

 • قاسمی، حمیدرضا طراحی ساخت و بهره برداری از یک دستگاه پوشش دهی سخت روی آلومینیم و آلیاژهای آن [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 47-55]

 • قریب، احمد اتخاب محلهای هسته ای [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 1-15]

 • قنادی، محمد تهیه اورانیم سه ظرفیتی و بررسی شرایط پایداری آن [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 34-41]

 • قنادی مراغه، محمد زمین لرزه وپیش در آمدهای آن [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 1-16]

ک

 • کاظمی، حمدالله بررسی تأثیر زادمون، محیط کشت وتیمار سرد بر کشت بساک لاین های موتاسیون زای گندم [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 56-64]

 • کفایی، فریدا مطالعه اثر پرتو فرابنفش بر قارچهای آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 58-63]

 • کمالی، سیدمحمدکاظم اندازه گیری پرتوزایی رادیو کربن (14C) در نقاط مختلف شهر تهران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 65-68]

ل

 • لطیفی، علی محمد جذب وتلغیظ اورانیم به وسیله باکتری جدید MGL-75 [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 31-37]

 • لطفی اوریمی، رحیم تهیه لایه نازک CuInSe2 و مطالعه خواص الکتریکی و نوری آن [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 28-33]

م

 • میانجی، بهزاد تهیه اورانیم سه ظرفیتی و بررسی شرایط پایداری آن [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 34-41]

 • مجد، فرامرز بررسی تأثیر زادمون، محیط کشت وتیمار سرد بر کشت بساک لاین های موتاسیون زای گندم [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 56-64]

 • مجد، فرامرز کاهش آلودگیهای میکروبی خرمای خشک با استفاده از پرتوگاما [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 53-57]

 • معتمدی، فرحناز کاهش آلودگیهای میکروبی خرمای خشک با استفاده از پرتوگاما [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 53-57]

 • ملاح، محمدحسن اندازه گیری پرتوزایی رادیو کربن (14C) در نقاط مختلف شهر تهران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 65-68]

 • ملک زاده، فریدون جذب وتلغیظ اورانیم به وسیله باکتری جدید MGL-75 [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 31-37]

ن

 • ناصریان خیابانی، بهنام بررسی تأثیر زادمون، محیط کشت وتیمار سرد بر کشت بساک لاین های موتاسیون زای گندم [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 56-64]

 • ناصری تفتی، مهدی بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا با استفادهراز تابش گاما [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 64-71]

 • نگارستانی، علی زمین لرزه وپیش در آمدهای آن [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 1-16]

 • نوین روز، عبدالجواد عوامل موثر در تهیه لایه های نازک نیمه هادی P/CdTe به روش تبخیر در خلاء [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 23-30]

و

 • ولیزاده، مصطفی بررسی تأثیر زادمون، محیط کشت وتیمار سرد بر کشت بساک لاین های موتاسیون زای گندم [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 56-64]

ی

 • یوسفی، فاطمه بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا با استفادهراز تابش گاما [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 64-71]

login