آ

 • آردانه، خسرو شیمی جداسازی وتخلیص In(III) محصول سیکلوترون [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 34-38]

 • آفریده، حسین سنتز کامل ماده N[18F] سوکسینیمیدیل -4- (فلوئورومتیل) بنزوات برای نشاندار سازی پروتئین ها به منظور تشخیص سرطان [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 1-8]

ا

 • احمدی نیار، عظیم اندازه گیری عناصر موجود در رسوبهای رزاینده رود با استفاده از تجزیه به روش فعال سازی نوترونی (NAA) [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 41-48]

 • احمدی نیار، عظیم استفاده از نوترونهای فراحرارتی در تجزیه یبه روش فعال سازی نوترونی [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 39-44]

 • ارباب زوار، حسین تهیه فسفر -32 با پرتوزایی ویژه بالا براساس واکنش 32p [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 10-18]

 • امامی، مسعود ریخته گری آلیاژ تکفاز بین فلزی منظم Ni 3Al وکاربرد آن به جای ابرالیاژها در دماهای بالا [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 55-61]

 • انصاف، محمدرضا طراحی، ساخت و بررسی ویژگیهای (اتاقکهای یونش صفحه موازی) برای دزیمتری باریکه های الکترون مورد استفاده در پرتودرمانی [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 1-14]

ب

 • باستانی، داریوش اثر پارامترهای عملیاتی روی افت فشار وشرایط طغیان در ستون های استخراج کننده ضربه ای سینی دار [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 32-36]

 • بنایی، ناصر رشد سریع بلور KDP به روش انتقال محلول اشباع شده در دما وحالت فوق اشباع ثابت [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 49-54]

 • بهمنیار، حسین اثر پارامترهای عملیاتی روی افت فشار وشرایط طغیان در ستون های استخراج کننده ضربه ای سینی دار [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 32-36]

 • بیاتی، مریم شناسایی وعیارسنجی بریلیم در نمونه هایی از سنگهای یک معدن خراسان باروشهای ICP-OES وپراش پرتوهای X [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 51-58]

پ

 • پرتوی، عبدالرحیم ساخت کوره خلاء 8لیتری [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 39-45]

 • پناهی، مهدی اثر پارامترهای عملیاتی روی افت فشار وشرایط طغیان در ستون های استخراج کننده ضربه ای سینی دار [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 32-36]

ت

 • تقی ئی، محمدمهدی ریخته گری آلیاژ تکفاز بین فلزی منظم Ni 3Al وکاربرد آن به جای ابرالیاژها در دماهای بالا [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 55-61]

 • توکلی، عبدالله استفاده از نوترونهای فراحرارتی در تجزیه یبه روش فعال سازی نوترونی [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 39-44]

ج

 • جاوید، سوسن رشد سریع بلور KDP به روش انتقال محلول اشباع شده در دما وحالت فوق اشباع ثابت [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 49-54]

 • جلیلیان، امیررضا سنتز کامل ماده N[18F] سوکسینیمیدیل -4- (فلوئورومتیل) بنزوات برای نشاندار سازی پروتئین ها به منظور تشخیص سرطان [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 1-8]

ح

 • حسینی، اکرم السادات ریخته گری آلیاژ تکفاز بین فلزی منظم Ni 3Al وکاربرد آن به جای ابرالیاژها در دماهای بالا [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 55-61]

 • حسینی، اکرم السادات شناسایی وعیارسنجی بریلیم در نمونه هایی از سنگهای یک معدن خراسان باروشهای ICP-OES وپراش پرتوهای X [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 51-58]

 • حسینی، اکرم السادات ریخته گری وبررسی ضایعات پرتودهی به آلیاژهای آلومینیم سری 8001 برای مصارف ساختکاری راکتورهای هسته ای تحقیقاتی [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 9-17]

 • حیدری، احمد تعیین دز جذب شده پرتو ایکس با استفاده از روش سیتوژنتیکی ریزهسته در لنفوسیت خون انسان [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 23-30]

خ

 • خاکشورنیا، صمد اثرلایه ای شدن حرارتی بر آهنگ انتقال جرم سیال در کانال عمودی گرم [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 45-50]

د

 • دباغ، رضا بررسی استفاده از پرتوهای غیر یونساز در قارچ زدایی پسته [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 18-22]

ذ

 • ذاکرزاده، منصور شیمی جداسازی وتخلیص In(III) محصول سیکلوترون [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 34-38]

 • ذاکری، فریده بررسی اثر پرتوهای یونساز برسیستم ایمنی مایعی بدن در پرتونگاران صنعتی [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 19-27]

 • ذاکری، فریده تعیین دز جذب شده پرتو ایکس با استفاده از روش سیتوژنتیکی ریزهسته در لنفوسیت خون انسان [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 23-30]

ر

 • ربانی، محمد بررسی و اندازه گیری خاصیت (تاب گرمالیانی ) بعضی از نرمتنان خلیج فارس و دریای عمان برای دزیمتری تابش گاما [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 63-70]

 • رضاییان پور، کامبیز ریخته گری آلیاژ تکفاز بین فلزی منظم Ni 3Al وکاربرد آن به جای ابرالیاژها در دماهای بالا [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 55-61]

 • رفیعی، حمید تهیه فسفر -32 با پرتوزایی ویژه بالا براساس واکنش 32p [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 10-18]

 • رفیعی، حمید سنتز کامل ماده N[18F] سوکسینیمیدیل -4- (فلوئورومتیل) بنزوات برای نشاندار سازی پروتئین ها به منظور تشخیص سرطان [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 1-8]

 • روحی، یاسمن بررسی و اندازه گیری خاصیت (تاب گرمالیانی ) بعضی از نرمتنان خلیج فارس و دریای عمان برای دزیمتری تابش گاما [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 63-70]

ز

 • زارع شحنه، ابوالقاسم اثرلایه ای شدن حرارتی بر آهنگ انتقال جرم سیال در کانال عمودی گرم [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 45-50]

س

 • سامانی، بهرام فلزیابی عناصر نادر خاکی در پرکامبرین ایران مرکزی (بخش دوم) [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 15-31]

 • سلیمانیان، عبدالرضا طراحی، ساخت و بررسی ویژگیهای (اتاقکهای یونش صفحه موازی) برای دزیمتری باریکه های الکترون مورد استفاده در پرتودرمانی [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 1-14]

 • سهرابی، مهدی بررسی اثر پرتوهای یونساز برسیستم ایمنی مایعی بدن در پرتونگاران صنعتی [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 19-27]

ش

 • شفیعی، عباس سنتز کامل ماده N[18F] سوکسینیمیدیل -4- (فلوئورومتیل) بنزوات برای نشاندار سازی پروتئین ها به منظور تشخیص سرطان [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 1-8]

 • شیرینی، رامین اندازه گیری عناصر موجود در رسوبهای رزاینده رود با استفاده از تجزیه به روش فعال سازی نوترونی (NAA) [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 41-48]

 • شیرینی، رامین استفاده از نوترونهای فراحرارتی در تجزیه یبه روش فعال سازی نوترونی [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 39-44]

ص

 • صدیق زاده، اصغر بررسی استفاده از پرتوهای غیر یونساز در قارچ زدایی پسته [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 18-22]

 • صفدری، سید جابر اثر پارامترهای عملیاتی روی افت فشار وشرایط طغیان در ستون های استخراج کننده ضربه ای سینی دار [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 32-36]

ع

 • علیخانپور، . اندازه گیری عناصر موجود در رسوبهای رزاینده رود با استفاده از تجزیه به روش فعال سازی نوترونی (NAA) [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 41-48]

 • عوض مقدم، سیما تهیه فسفر -32 با پرتوزایی ویژه بالا براساس واکنش 32p [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 10-18]

غ

 • غفوری، مصطفی طراحی، ساخت و بررسی ویژگیهای (اتاقکهای یونش صفحه موازی) برای دزیمتری باریکه های الکترون مورد استفاده در پرتودرمانی [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 1-14]

 • غفوری، مصطفی دزیمتری استاندارد در مراکز پرتودرمانی ایران [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 31-38]

 • غفوریان، حسین بررسی و اندازه گیری خاصیت (تاب گرمالیانی ) بعضی از نرمتنان خلیج فارس و دریای عمان برای دزیمتری تابش گاما [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 63-70]

 • غفوریان، حسین بررسی اندازه گیری عناصر نادرخاکی با روش کمپلکس سنجی [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 28-33]

 • غفوریان، حسین بررسی استفاده از پرتوهای غیر یونساز در قارچ زدایی پسته [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 18-22]

ف

 • فاطمی، کاظم تهیه کیک زرد از محلول اورانیم دار حاوی کلر فراوان [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 46-56]

 • فروتن، هاله بررسی اندازه گیری عناصر نادرخاکی با روش کمپلکس سنجی [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 28-33]

ق

 • قلی آسائی، رضا تعیین دز جذب شده پرتو ایکس با استفاده از روش سیتوژنتیکی ریزهسته در لنفوسیت خون انسان [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 23-30]

 • قنادی مراغه، محمد اثر پارامترهای عملیاتی روی افت فشار وشرایط طغیان در ستون های استخراج کننده ضربه ای سینی دار [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 32-36]

گ

 • گشایشی، حمیدرضا مقایسه آزمونهای انتقال حرارت وپایین افتادن فشار مرطوب وخشک درباره بسته بندی های PVC چین دار صاف وزبر در برجهای خنک کننده [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 1-19]

 • گواهی، محمد دزیمتری استاندارد در مراکز پرتودرمانی ایران [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 31-38]

م

 • محمودی، رضا ریخته گری وبررسی ضایعات پرتودهی به آلیاژهای آلومینیم سری 8001 برای مصارف ساختکاری راکتورهای هسته ای تحقیقاتی [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 9-17]

 • مسعودی، احمد بررسی اثر پرتوهای یونساز برسیستم ایمنی مایعی بدن در پرتونگاران صنعتی [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 19-27]

 • معافیان، جمشید شیمی جداسازی وتخلیص In(III) محصول سیکلوترون [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 34-38]

 • منصوری، حمید ریخته گری وبررسی ضایعات پرتودهی به آلیاژهای آلومینیم سری 8001 برای مصارف ساختکاری راکتورهای هسته ای تحقیقاتی [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 9-17]

 • میرزایی، محمد شیمی جداسازی وتخلیص In(III) محصول سیکلوترون [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 34-38]

ن

 • نجفی، رضا سنتز کامل ماده N[18F] سوکسینیمیدیل -4- (فلوئورومتیل) بنزوات برای نشاندار سازی پروتئین ها به منظور تشخیص سرطان [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 1-8]

 • نوری، سعید حل مساله کولن در فضای فاز مکانیک کوانتومی [دوره 19، شماره 2، 1378، صفحه 37-40]

و

 • ورزگر، روشن تعیین دز جذب شده پرتو ایکس با استفاده از روش سیتوژنتیکی ریزهسته در لنفوسیت خون انسان [دوره 19، شماره 1، 1378، صفحه 23-30]

login