آ

 • آرم، مجید لیزر کوچک تپی CO2 نوع TEA با پیش یونش کرونا [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 57-65]

ب

 • بیت اللهی، مسعود تغییرات پرتوزایی رادیم -266 از چشمه های آبگرم رامسر [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 97-102]

 • بیدختی، علی اکبر مدل ریاضی پخش یک گاز سنگین رادیواکتیو یا سمی در محیط [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 75-83]

 • بنایی، ناصر مطالعه پایداری ومکانیسم تغییر فاز آلیاژ بی شکل Fe78 Si9 B11 C2 [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 85-95]

 • بهروزی نیا، سعید لیزر کوچک تپی CO2 نوع TEA با پیش یونش کرونا [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 57-65]

ج

 • جلالی، صدیقه مطالعه پایداری ومکانیسم تغییر فاز آلیاژ بی شکل Fe78 Si9 B11 C2 [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 85-95]

 • جلوانی، سعید لیزر کوچک تپی CO2 نوع TEA با پیش یونش کرونا [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 57-65]

ح

 • حبیبی، صفدر مطالعه پایداری ومکانیسم تغییر فاز آلیاژ بی شکل Fe78 Si9 B11 C2 [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 85-95]

 • حسینی، اکرم السادات جداسازی اتمهای تشکیل دهنده آلیاژ فولاد ضدزنگ آستنیتیک با تابش الکترون [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 27-43]

س

 • سلطانمرادی، فریدون لیزر کوچک تپی CO2 نوع TEA با پیش یونش کرونا [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 57-65]

 • سهرابی، مهدی ابداع روشهای نوین (دای ست) برای رنگ کردن ردپای ذرات باردار خورش الکتروشیمی شده در آشکارسازهای پلی مری برای دزیمتری پرتوها وبررسی های ساختاری ردپاها [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 1-26]

ص

 • صدیق زاده، اصغر افزایش راندمان یک بستر ساچمه ای در اثر امواج اکوستیکی [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 67-73]

م

 • مرتضوی، سید علیرضا ارزیابی آئین نامه زلزله کالیفرنیا برای بالشتکهای ارتجاعی اصطکاکی مستعمل در نیروگاههای اتمی [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 45-55]

 • میرزایی، هدایت اله تغییرات پرتوزایی رادیم -266 از چشمه های آبگرم رامسر [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 97-102]

 • مهدی، شهره ابداع روشهای نوین (دای ست) برای رنگ کردن ردپای ذرات باردار خورش الکتروشیمی شده در آشکارسازهای پلی مری برای دزیمتری پرتوها وبررسی های ساختاری ردپاها [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 1-26]

login