آ

  • آفریده، حسین استفاده از دوترون در واکنشهای هسته ای برای آنالیز کمی مواد روی سطوح [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 25-41]

ا

  • اخلاقی، محمد مطالعه تجربی بر روی استخر کم عمق خورشیدی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 85-92]

ب

  • بیدختی، علی اکبر بعضی مسائل مکانیک سیالات با اثر شناوری [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 43-56]

پ

ح

  • حسینی، اکرم السادات ایجاد زیر بنای علمی طراحی آلیاژهای اینترمتالیک برای مصارف ساختاری در درجه حرارتهای بالا [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 11-23]

خ

  • خاکشورنیا، صمد اثر وشکسانی وهدایت حرارتی پلاسما در میرائی امواج MHD [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 57-65]

س

  • سهرابی، مهدی گزارش کنفرانس بین المللی پرتوزایی طبیعی بالا [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 101-110]

ص

  • صالحی، محمود اثر وشکسانی وهدایت حرارتی پلاسما در میرائی امواج MHD [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 57-65]

غ

  • غفوریان، حسین چاره جویی برای حل بعضی از مسائل موجود در بازاریابی سوختهای مصرف شده راکتورهای اتمی ( جداسازی فلزات نجیب مثل روتنیم وپالادیم با استفاده از مواد کمپلکس دهنده) [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 67-84]

ف

  • فتحی، داریوش تاثیر کاشت یونی ژرمانیم در فرآیند ایجاد اکسید حرارتی سیلیکون [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 1-9]

م

login