آ

 • آقایان، حسن تعیین ضریب توزیع توریم در خاک آبرفت پسماندگاه انارک [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 106-115]

 • آقایان، حسن بررسی ضریب توزیع استرانسیم در نمونه‌ای از خاک تهران [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 149-155]

 • آقایان، حسن اصلاح لایه به لایه سطح مزوحفره سیلیکای 15SBA- به وسیله ترکیب پتاسیم مس هگزاسیانوفرات و بررسی رفتار جذب سزیم توسط آن [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 19-29]

 • آقایان، سیدعبدالمهدی طراحی کاواک و کوپلر‌ گرادیان بالا در باند S [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 67-75]

 • آقامیری، سیدمحمودرضا سنتز و ارزیابی مشتق زولدرونیک اسید نشان‌دار شده با گالیوم-68 جهت تشخیص متاستازهای استخوانی به روش PET [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 67-77]

ا

 • احدپور، داود بررسی تجربی اثر آمیزه‌های گازی بر شکل تپ لیزرهای 2CO [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 157-162]

 • احمدخانی، محمدباقر تعیین تیپ کانه‌زایی توریم - عناصر نادر خاکی به روش مدل‌سازی شبکه‌ای در کمپلکس چاپدونی-پشت بادام، زون ساختاری ایران مرکزی [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 132-140]

 • احمدوند، مریم بررسی تأثیر کاربرد بیوچار و کاه گندم بر بهره‌وری کود نیتروژن در زراعت جو با استفاده از فن‌آوری ایزوتوپی N15 [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 47-56]

 • اخوان، اعظم بهبود خواص حرارتی و مکانیکی نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن/ گرافیت با استفاده از تابش باریکه الکترون جهت استفاده در کلکتورهای گرمایی خورشید [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 96-102]

 • اخوان الاف، آزاده مطالعه‌ی مقایسه‌ای روش‌های تحلیلی برای کاهش آرتیفکت فلزی در تصاویر CT [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 1-9]

 • اردینی، هادی کشف و مکان‌یابی چشمه پرتوی متحرک و پنهان با تلفیق اطلاعات دوربین شهری و آشکارساز یدور سدیم در حالت‌های پیوسته و منقطع [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 94-102]

 • ارکانی، محمد شبیه‌سازی آزمایش چشمه نوترون پالسی در قلب رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 171-180]

 • اسحاقی، ابوذر سنتز و بررسی کاربرد مایع یونی مغناطیسی تری هگزیل تترا دسیل فسفونیوم تترا کلرو منگنات جهت میکرواستخراج اورانیم با کمک امواج فراصوت [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 125-131]

 • اسدی، حسین ارزیابی پویایی ماده آلی خاک تحت مدیریت بقایای گیاهی با استفاده از ایزوتوپ کربن-13 [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 141-148]

 • اسدی، علی ارزیابی کمیات دزیمتری در روش‌های پراکندگی غیرفعال و اسکن نقطه‌ای در پروتون درمانی مبتنی بر شبیه‌سازی صورت گرفته با نرم‌افزار GATE [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 34-42]

 • اسدی، علی مدل‌سازی و اعتبارسنجی باریکه پروتون برای یک سیستم اسکن نقطه‌ای پروتون درمانی با استفاده از نرم‌افزار GATE [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 10-18]

 • اسدی اسدآباد، محسن بررسی تحولات تنش باقی‌مانده و تشکیل فاز مخرب هیدرید در مراحل تولید آلیاژ Nb1‌%-Zr [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 65-71]

 • اسدی اسدآباد، محسن بررسی تجربی ویژگی‌های ساختاری، مکانیکی و هسته‌ای کامپوزیت‌های جاذب نوترون حاوی بور [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 1-8]

 • اسکویی، فرهاد باقر طراحی، ساخت و تست یک دزیمتر برای سنجش دز یون‌ساز تجمعی با کاربرد فضایی [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 1-9]

 • اسماعیلی، حسن تحلیل ترموهیدرولیکی یک مجتمع سوخت حلقوی در شرایط کاری عادی قلب رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 114-124]

 • اسماعیلی، داریوش کانی‌شناسی و ژئوشیمی کانه‌زایی توریم در کانسار آهن چاه‌گز، منطقه بافق، زون ایران مرکزی [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 80-87]

 • اشرف، محمدرضا بررسی و مقایسه مشخصات الکترونیکی سه ساختار منتخب برای آشکارسازی اشعه ایکس مبتنی بر دیود نوری [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 24-33]

 • اصلانی، غلامرضا اندازه‌گیری مطلق ایزوتوپ‌های O16 و O18 در نمونه بمباران‌شده O218H به روش گسیل پرتو گاما القایی با دوترون [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 124-132]

 • اصل زعیم، علیرضا طراحی و ساخت هدف جامد به‌همراه سامانه خنک‌کننده جهت بررسی پدیده گداخت سطحی [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 113-123]

 • اطهری علاف، میترا داده‌برداری لیست‌مد برای کاهش پیوستار کامپتون [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 165-170]

 • اطهری علاف، میترا بررسی تجربی رادیونوکلییدهای تولید شده در اتاق شتاب‌دهنده خطی پزشکی با استفاده از آشکارساز ژرمانیم فوق خالص [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 78-83]

 • اکبریان شورکایی، حسین محاسبه پتانسیل مؤثر برهم‌کنش ذرات پلاسمای چگال داغ به روش تابع پاسخ دی‌الکتریک بر پایه پتانسیل هولتن [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 84-90]

 • ایلچی، مریم بررسی تجربی اثر آمیزه‌های گازی بر شکل تپ لیزرهای 2CO [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 157-162]

 • امجدی فرد، رضا طراحی، ساخت و تست یک دزیمتر برای سنجش دز یون‌ساز تجمعی با کاربرد فضایی [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 1-9]

 • امیرخانی، محمدامین طراحی مفهومی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از سوخت حلقوی [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 146-155]

 • امیرسلطانی، محمد اسماعیل مقایسه درخت رویداد استاتیکی و دینامیکی حادثه از دست رفتن کامل برق (SBO) در نیروگاه هسته‌ای 446/V1000-VVER [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 133-146]

 • امین، شبنم اصلاح لایه به لایه سطح مزوحفره سیلیکای 15SBA- به وسیله ترکیب پتاسیم مس هگزاسیانوفرات و بررسی رفتار جذب سزیم توسط آن [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 19-29]

 • امین مظفری، مسعود ارزیابی ایمنی لوپ تست سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران در طی حادثه از دست رفتن جریان خنک‌کننده [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 50-58]

 • امین مظفری، مسعود طراحی مفهومی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از سوخت حلقوی [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 146-155]

 • امین مظفری، مسعود تحلیل ترموهیدرولیکی یک مجتمع سوخت حلقوی در شرایط کاری عادی قلب رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 114-124]

 • امین مظفری، مسعود طراحی کانال پرتودهی سنگ‌های توپاز و تحلیل نوترونی ـ حرارتی آن در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 39-47]

ب

 • باقری، شیوا بررسی ضریب توزیع استرانسیم در نمونه‌ای از خاک تهران [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 149-155]

 • باقری، علی طراحی و ساخت هدف جامد به‌همراه سامانه خنک‌کننده جهت بررسی پدیده گداخت سطحی [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 113-123]

 • باقرزاده، مجتبی حذف اورانیل به کمک میدان مغناطیسی با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی هیدروکسی‌‌آپاتیت [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 103-112]

 • بختیاری رمضانی، مهدیه پلاسمای سرد اتمسفری روشی نوین برای حذف ترکیبات دارویی از آب [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 158-166]

 • برزویی، اعظم بررسی تأثیر کاربرد بیوچار و کاه گندم بر بهره‌وری کود نیتروژن در زراعت جو با استفاده از فن‌آوری ایزوتوپی N15 [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 47-56]

 • برهانی، غلامحسین بررسی تحولات تنش باقی‌مانده و تشکیل فاز مخرب هیدرید در مراحل تولید آلیاژ Nb1‌%-Zr [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 65-71]

 • بیگ‌زاده، امیرمحمد کشف و مکان‌یابی چشمه پرتوی متحرک و پنهان با تلفیق اطلاعات دوربین شهری و آشکارساز یدور سدیم در حالت‌های پیوسته و منقطع [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 94-102]

 • بیگ محمدی، نرگس پلاسمای سرد اتمسفری روشی نوین برای حذف ترکیبات دارویی از آب [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 158-166]

 • بهزادی، مهرداد تعیین تیپ کانه‌زایی توریم - عناصر نادر خاکی به روش مدل‌سازی شبکه‌ای در کمپلکس چاپدونی-پشت بادام، زون ساختاری ایران مرکزی [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 132-140]

پ

 • پازکیان، هدیه مقایسه فرایند پشت‌نگاری لیزری در زیرلایه‌های شفاف شیشه و کوارتز [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 37-46]

 • پیامی، فریدون بررسی تجربی ویژگی‌های ساختاری، مکانیکی و هسته‌ای کامپوزیت‌های جاذب نوترون حاوی بور [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 1-8]

 • پرهمت، محمد هادی بررسی رفتار گازهای حاصل از شکافت در مقیاس مزو: کاربرد در شبیه‌سازی ‌چند‌مقیاسی سوخت هسته‌ای [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 28-40]

 • پیروزان، الهام یک مدل کامل مونت‌‏کارلوی GATE برای نازل پروتون‌درمانی با پراکندگی دوگانه [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 29-36]

 • پیروزمند، احمد ارزیابی حالت گذار حوادث منجر به ذوب محلی بدون رخداد خاموش‌سازی اضطراری با تلفیق کدهای محاسباتی MCNPx و COBRA/En [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 148-157]

 • پیروزمند، احمد مقایسه درخت رویداد استاتیکی و دینامیکی حادثه از دست رفتن کامل برق (SBO) در نیروگاه هسته‌ای 446/V1000-VVER [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 133-146]

 • پیشدست، مسعود مطالعه شتاب‌دهی الکترون‌ها در برهم‌کنش دو باریکه نسبیتی لیزر با پلاسمای کم چگال [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 136-145]

 • پناهی‌بخش، سمیه اثر تغییر طول سلول و شدت انرژی ورودی بر پراکندگی القایی بریلوئن در ساختار تک سلولی [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 163-171]

 • پورحسن‌نژاد، زهرا بررسی تجربی اثر آمیزه‌های گازی بر شکل تپ لیزرهای 2CO [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 157-162]

ت

 • تحصیلداران، فاطمه سادات مطالعه تجربی تأثیر پیش یونش بر رفتار لامپ درخش تپ کوتاه [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 167-173]

 • تراب مستعدی، میثم ساخت پوشش پلیمری هوشمند به منظور حذف آلودگی‌های هسته‌ای اورانیم [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 41-49]

 • تقی پور آذر، یاور بررسی رفتار گازهای حاصل از شکافت در مقیاس مزو: کاربرد در شبیه‌سازی ‌چند‌مقیاسی سوخت هسته‌ای [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 28-40]

 • تورنگ، مهدی داده‌برداری لیست‌مد برای کاهش پیوستار کامپتون [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 165-170]

 • تورنگ، مهدی بررسی تجربی رادیونوکلییدهای تولید شده در اتاق شتاب‌دهنده خطی پزشکی با استفاده از آشکارساز ژرمانیم فوق خالص [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 78-83]

ج

 • جابری، محمد اثر تغییر طول سلول و شدت انرژی ورودی بر پراکندگی القایی بریلوئن در ساختار تک سلولی [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 163-171]

 • جعفری، محمدجعفر نقش یونیزاسیون میدانی در ساز و کار شتاب‌دهی پروتون از طریق برهم‌کنش پالس شدت بالا در پهناهای متفاوت [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 91-99]

 • جعفری میلانی، محمدرضا تحولات زمانی- فضایی باریکه لیزر گاوسی در یک پلاسما با گونه‌های مختلف یونی در رژیم نسبیتی ضعیف [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 126-135]

 • جلالی حاجی‌آبادی، مجید اندازه‌گیری و محاسبه دز پرتو گاما در رآکتور زیربحرانی آب سبک پژوهشکده رآکتور- اصفهان [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 181-187]

 • جلوانی، سعید بررسی تجربی اثر آمیزه‌های گازی بر شکل تپ لیزرهای 2CO [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 157-162]

 • جمالی، فهیمه محاسبه ضرایب ویریال و فوگاسیته آب سنگین با استفاده معادلات حالت جدید تعمیم یافته [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 43-51]

 • جمشیدی، پگاه اثر تغییر طول سلول و شدت انرژی ورودی بر پراکندگی القایی بریلوئن در ساختار تک سلولی [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 163-171]

 • جمعیتی، مجتبی محاسبه متوسط انرژی جنبشی کل پاره‌های شکافت ایزوتوپ‌های پلوتونیوم [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 156-164]

 • جمعیتی، مجتبی محاسبه انرژی تحریکی کل پاره‌های شکافت نوترونی ایزوتوپ‌های پلوتونیوم و بررسی روش محاسبه سیستماتیک آن [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 147-156]

 • جوکار، علیرضا اندازه‌گیری مطلق ایزوتوپ‌های O16 و O18 در نمونه بمباران‌شده O218H به روش گسیل پرتو گاما القایی با دوترون [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 124-132]

 • جوهری دها، فریبا اندازه‌گیری مطلق ایزوتوپ‌های O16 و O18 در نمونه بمباران‌شده O218H به روش گسیل پرتو گاما القایی با دوترون [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 124-132]

چ

 • چخماچی، امیر بررسی تحولات تابش رامان رو به عقب منجر به آشوب در برهم‌کنش پالس قوی لیزر با اتم‌های هلیم [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 84-93]

ح

 • حدادی، اصغر داده‌برداری لیست‌مد برای کاهش پیوستار کامپتون [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 165-170]

 • حدادی، اصغر بررسی تجربی رادیونوکلییدهای تولید شده در اتاق شتاب‌دهنده خطی پزشکی با استفاده از آشکارساز ژرمانیم فوق خالص [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 78-83]

 • حسینی، سیدابوالفضل ارزیابی کمیات دزیمتری در روش‌های پراکندگی غیرفعال و اسکن نقطه‌ای در پروتون درمانی مبتنی بر شبیه‌سازی صورت گرفته با نرم‌افزار GATE [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 34-42]

 • حسینی، سید ابوالفضل مطالعه‌ی مقایسه‌ای روش‌های تحلیلی برای کاهش آرتیفکت فلزی در تصاویر CT [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 1-9]

 • حسینی، سید ابوالفضل مدل‌سازی و اعتبارسنجی باریکه پروتون برای یک سیستم اسکن نقطه‌ای پروتون درمانی با استفاده از نرم‌افزار GATE [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 10-18]

 • حسینی، سیده مبینا مطالعه دینامیک افروزش و اشتعال هدف گداخت لختی با لایه کَندگی الماس با استفاده از کد هیدرودینامیکی MULTI-IFE [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 10-18]

 • حسن‌زاده، مصطفی طراحی مفهومی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از سوخت حلقوی [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 146-155]

 • حسن‌زاده، مصطفی تحلیل ترموهیدرولیکی یک مجتمع سوخت حلقوی در شرایط کاری عادی قلب رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 114-124]

 • حسن‌زاده، مصطفی طراحی کانال پرتودهی سنگ‌های توپاز و تحلیل نوترونی ـ حرارتی آن در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 39-47]

 • حسنوند، محسن تحلیل ترموهیدرولیک و تخمین تولید هیدروژن در حوادث شدید WWER1000 [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 116-125]

 • حق پیما، علیرضا مطالعه گذارهای الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌های فرد اوزمیوم 189-187-185 [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 133-138]

خ

 • خانی، محمدحسن بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب لانتانیم و سریم از محلول‌های آبی توسط رزین تبادل یون 7Amberlite XAD- آغشته شده با استخراج‌کننده DEHPA [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 103-113]

 • خان بابائی، بابک مطالعه دینامیک افروزش و اشتعال هدف گداخت لختی با لایه کَندگی الماس با استفاده از کد هیدرودینامیکی MULTI-IFE [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 10-18]

 • خسروی، سعیده محاسبه دز جذبی، سطحی و عمقی ید 131 پرتوزا در بیماران تیروییدی و فضای اطراف آنان بعد از عمل جراحی بافت تیرویید یا تیروییدکتومی با استفاده از دزسنج گرمالیانی [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 19-28]

 • خشنودی، خالق کانی‌شناسی و ژئوشیمی کانه‌زایی توریم در کانسار آهن چاه‌گز، منطقه بافق، زون ایران مرکزی [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 80-87]

 • خشنودی، خالق تعیین تیپ کانه‌زایی توریم - عناصر نادر خاکی به روش مدل‌سازی شبکه‌ای در کمپلکس چاپدونی-پشت بادام، زون ساختاری ایران مرکزی [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 132-140]

 • خلقی، سعیده ساخت پوشش پلیمری هوشمند به منظور حذف آلودگی‌های هسته‌ای اورانیم [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 41-49]

 • خلیل‌زاده، الناز بررسی تحولات تابش رامان رو به عقب منجر به آشوب در برهم‌کنش پالس قوی لیزر با اتم‌های هلیم [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 84-93]

 • خواجه نوری، مسعود پیش‎بینی ضرایب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و نفوذ ایزوتوپی گازهای رقیق زنون، هگزافلوراید تلوریم و هگزافلوراید اورانیم با استفاده از دیدگاه میکروسکوپی [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 174-183]

 • خوش احوال، فرخ تحلیل ترموهیدرولیکی یک مجتمع سوخت حلقوی در شرایط کاری عادی قلب رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 114-124]

 • خوش‌احوال، فرخ طراحی مفهومی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از سوخت حلقوی [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 146-155]

 • خویلو، فرح بهبود خواص حرارتی و مکانیکی نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن/ گرافیت با استفاده از تابش باریکه الکترون جهت استفاده در کلکتورهای گرمایی خورشید [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 96-102]

د

 • دهقانی، زهره بررسی تحولات تابش رامان رو به عقب منجر به آشوب در برهم‌کنش پالس قوی لیزر با اتم‌های هلیم [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 84-93]

 • دوانلو، مهرداد رفتار ارتفاع سد پتانسیل در واکنش همجوشی یون‌های سنگین [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 30-38]

ذ

 • ذکی دیزجی، حسین مطالعه پاسخ دزیمتری آشکارساز NaI(Tl) مبتنی بر روش طیف‌نگار- دزیمتری با استفاده از کد MCNPX [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 52-60]

 • ذوالفنون، احسان سنتز و بررسی کاربرد مایع یونی مغناطیسی تری هگزیل تترا دسیل فسفونیوم تترا کلرو منگنات جهت میکرواستخراج اورانیم با کمک امواج فراصوت [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 125-131]

 • ذوالقدری، سمانه تعیین ضریب توزیع توریم در خاک آبرفت پسماندگاه انارک [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 106-115]

ر

 • راستخواه، الهام بررسی زنده‌مانی، مورفولوژی و احیای زیستی اورانیم در باکتری بومی 7Shewanella RCRI از کلونی‌های یک روزه و ده روزه [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 156-171]

 • ربیعی، عطاءاله ارزیابی حالت گذار حوادث منجر به ذوب محلی بدون رخداد خاموش‌سازی اضطراری با تلفیق کدهای محاسباتی MCNPx و COBRA/En [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 148-157]

 • رجایی، محمد طراحی مفهومی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از سوخت حلقوی [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 146-155]

 • رزاقی، داود مقایسه فرایند پشت‌نگاری لیزری در زیرلایه‌های شفاف شیشه و کوارتز [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 37-46]

 • رسولی، فاطمه سادات رهیافت تحلیلی برای بررسی پراکندگی پروتون‌ها در مرز مواد ناهمگن در پروتون درمانی [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 13-23]

 • رسولی گرمارودی، سمیه استخراج و اندازه‌گیرى مقادیر کم کادمیم در محلول‌های آبی با استفاده از روش استخراج بخار گاز آلی - مایع [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 118-124]

 • رشیدی، عباس طراحی و بهینه‌سازی زنجیره مخروطی به منظور جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار چند جزیی با در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولیکی و عملیاتی ماشین سانتریفیوژ [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 72-83]

 • رضاییان، پیمان بررسی پاسخ دزیمتر ژل فریک آگاروز (FAX) [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 181-185]

 • رضازاده آذری، فهیمه پلاسمای سرد اتمسفری روشی نوین برای حذف ترکیبات دارویی از آب [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 158-166]

 • رضائی، سمیه نقش یونیزاسیون میدانی در ساز و کار شتاب‌دهی پروتون از طریق برهم‌کنش پالس شدت بالا در پهناهای متفاوت [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 91-99]

 • رفیعی، جواد استخراج و اندازه‌گیرى مقادیر کم کادمیم در محلول‌های آبی با استفاده از روش استخراج بخار گاز آلی - مایع [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 118-124]

 • رفیع خیری، حسین اندازه‌گیری مطلق ایزوتوپ‌های O16 و O18 در نمونه بمباران‌شده O218H به روش گسیل پرتو گاما القایی با دوترون [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 124-132]

 • رفیعی سرمزده، زهرا پلاسمای سرد اتمسفری روشی نوین برای حذف ترکیبات دارویی از آب [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 158-166]

 • رک‌رک، بهروز بهبود و مقایسه تصاویر پرتونگاری با پرتو ایکس و نوترون با روش کانولوشن گوسین [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 86-95]

ز

 • زارع، سهند بررسی تجربی اثر آمیزه‌های گازی بر شکل تپ لیزرهای 2CO [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 157-162]

 • زارع، محمدرضا بررسی تجربی رادیونوکلییدهای تولید شده در اتاق شتاب‌دهنده خطی پزشکی با استفاده از آشکارساز ژرمانیم فوق خالص [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 78-83]

 • زارعی، زهرا طراحی کانال پرتودهی سنگ‌های توپاز و تحلیل نوترونی ـ حرارتی آن در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 39-47]

 • زاهدی دیزجی، سیدمرتضی مطالعه تجربی سامانه نوری بهبود یافته برای لیزرهای حالت جامد با دمش دیود نور گسیل [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 48-54]

 • زند، وحید محاسبه دز جذبی، سطحی و عمقی ید 131 پرتوزا در بیماران تیروییدی و فضای اطراف آنان بعد از عمل جراحی بافت تیرویید یا تیروییدکتومی با استفاده از دزسنج گرمالیانی [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 19-28]

س

 • سپانلو، کامران ارزیابی پارامترهای جریان دوفازی و عملکرد جداساز افقی بخار در نیروگاه‌های هسته‌ای به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 71-79]

 • ستارزاده خامنه، الهام سنتز و ارزیابی مشتق زولدرونیک اسید نشان‌دار شده با گالیوم-68 جهت تشخیص متاستازهای استخوانی به روش PET [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 67-77]

 • سرداری، داریوش داده‌برداری لیست‌مد برای کاهش پیوستار کامپتون [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 165-170]

 • سرداری، داریوش بررسی تجربی رادیونوکلییدهای تولید شده در اتاق شتاب‌دهنده خطی پزشکی با استفاده از آشکارساز ژرمانیم فوق خالص [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 78-83]

 • سیلاخوری، کاوه بررسی تجربی اثر آمیزه‌های گازی بر شکل تپ لیزرهای 2CO [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 157-162]

 • سلطانی، جابر بررسی تأثیر کاربرد بیوچار و کاه گندم بر بهره‌وری کود نیتروژن در زراعت جو با استفاده از فن‌آوری ایزوتوپی N15 [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 47-56]

 • سلماسیان، بهزاد ارزیابی حالت گذار حوادث منجر به ذوب محلی بدون رخداد خاموش‌سازی اضطراری با تلفیق کدهای محاسباتی MCNPx و COBRA/En [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 148-157]

ش

 • شادمان، محمد مهدی شبیه‌سازی جریان گاز هگزافلوراید اورانیم درون روتور در حالت متقارن محوری با استفاده از نرم‌افزار اپن‌فوم [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 96-105]

 • شاکر، سیدحامد طراحی کاواک و کوپلر‌ گرادیان بالا در باند S [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 67-75]

 • شاه حسینی، غلامرضا کاربرد فن‌آوری هسته‌ای در القای وراثت مادری تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 139-147]

 • شیخ، نسرین بهبود خواص حرارتی و مکانیکی نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن/ گرافیت با استفاده از تابش باریکه الکترون جهت استفاده در کلکتورهای گرمایی خورشید [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 96-102]

 • شریفی، سعید تخمین نرخ بیشینه حرارت خطی با استفاده از تکنیک‌های محاسبات نرم: مطالعه موردی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

 • شیری یکتا، زهرا تعیین ضریب توزیع توریم در خاک آبرفت پسماندگاه انارک [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 106-115]

 • شفائی، محمدعلی محاسبه دز جذبی، سطحی و عمقی ید 131 پرتوزا در بیماران تیروییدی و فضای اطراف آنان بعد از عمل جراحی بافت تیرویید یا تیروییدکتومی با استفاده از دزسنج گرمالیانی [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 19-28]

 • شکوفا، امید طراحی، ساخت و تست یک دزیمتر برای سنجش دز یون‌ساز تجمعی با کاربرد فضایی [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 1-9]

 • شکوه سلجوقی، بشیر تعیین تیپ کانه‌زایی توریم - عناصر نادر خاکی به روش مدل‌سازی شبکه‌ای در کمپلکس چاپدونی-پشت بادام، زون ساختاری ایران مرکزی [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 132-140]

ص

 • صابری، داوود حذف اورانیل به کمک میدان مغناطیسی با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی هیدروکسی‌‌آپاتیت [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 103-112]

 • صابری، رضا ارزیابی پارامترهای جریان دوفازی و عملکرد جداساز افقی بخار در نیروگاه‌های هسته‌ای به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 71-79]

 • صادقی، مهدی بررسی فاکتور افزایش دز حاصل از ماده حاجب نانو-گادولینیوم با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 172-180]

 • صالحی، علی اکبر شبیه‌سازی جریان گاز هگزافلوراید اورانیم درون روتور در حالت متقارن محوری با استفاده از نرم‌افزار اپن‌فوم [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 96-105]

 • صبری، هادی حل هامیلتونین بوهر در نقطه بحرانی (5)Z با استفاده از پتانسیل مورس برای هسته Hg190 [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 61-70]

 • صیدی، مسعود مشاهده‌پذیرهای تجربی گذار فاز شکلی از ارتعاشی به گامای ناپایدار هسته‌های زوج و فرد [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 17-27]

 • صیدی، مسعود حل هامیلتونین بوهر در نقطه بحرانی (5)Z با استفاده از پتانسیل مورس برای هسته Hg190 [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 61-70]

 • صداقت، مرتضی طراحی و ساخت هدف جامد به‌همراه سامانه خنک‌کننده جهت بررسی پدیده گداخت سطحی [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 113-123]

 • صرفی، سمانه تعیین ضریب توزیع توریم در خاک آبرفت پسماندگاه انارک [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 106-115]

 • صفائی عرشی، سعیده ارزیابی ایمنی لوپ تست سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران در طی حادثه از دست رفتن جریان خنک‌کننده [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 50-58]

 • صفدری، سیدجابر جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار زینان با استفاده از آبشار مربعی [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 109-117]

 • صفدری، سیدجابر پیش‎بینی ضرایب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و نفوذ ایزوتوپی گازهای رقیق زنون، هگزافلوراید تلوریم و هگزافلوراید اورانیم با استفاده از دیدگاه میکروسکوپی [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 174-183]

 • صفدری، سید جابر بررسی تأثیر پارامتر M* و بر روی جداسازی ایزوتوپ‌های چهارم و هشتم تلوریم در آبشار مدل Q [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 55-64]

ض

 • ضیاپور، سمانه کانی‌شناسی و ژئوشیمی کانه‌زایی توریم در کانسار آهن چاه‌گز، منطقه بافق، زون ایران مرکزی [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 80-87]

 • ضحاکی فر، فاضل مطالعه پارامترهای مؤثر بر انتقال دیسپروسیم از میان غشای مایع تثبیت شده حاوی سیانکس 272 به عنوان حامل [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 88-95]

ط

 • طالبی، سعید آنالیز فنی - اقتصادی کوپلینگ سیستم هیبرید نمک‌زدایی MED-TVC و RO و نیروگاه‌های VVER-1000 [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 172-180]

 • طاهری، علی بررسی و مطالعه آشکارسازهای سوسوزن پلاستیکی برای به‌کارگیری در سیستم‌های کشف مواد پرتوزا [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 125-132]

 • طاهریان، امیرمسعود تعیین ضریب توزیع توریم در خاک آبرفت پسماندگاه انارک [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 106-115]

 • طاهریان، امیرمسعود بررسی ضریب توزیع استرانسیم در نمونه‌ای از خاک تهران [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 149-155]

 • طاهری بالانجی، سید مرتضی مطالعه پاسخ دزیمتری آشکارساز NaI(Tl) مبتنی بر روش طیف‌نگار- دزیمتری با استفاده از کد MCNPX [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 52-60]

ظ

 • ظاهری، پریسا مطالعه پارامترهای مؤثر بر انتقال دیسپروسیم از میان غشای مایع تثبیت شده حاوی سیانکس 272 به عنوان حامل [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 88-95]

 • ظهیری کوپایی، سجاد اندازه‌گیری و محاسبه دز پرتو گاما در رآکتور زیربحرانی آب سبک پژوهشکده رآکتور- اصفهان [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 181-187]

ع

 • عباسی، شبنم مقایسه فرایند پشت‌نگاری لیزری در زیرلایه‌های شفاف شیشه و کوارتز [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 37-46]

 • عباسی، مهدی بررسی رفتار گازهای حاصل از شکافت در مقیاس مزو: کاربرد در شبیه‌سازی ‌چند‌مقیاسی سوخت هسته‌ای [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 28-40]

 • عباسعلیان، حسین بررسی تأثیر کاربرد بیوچار و کاه گندم بر بهره‌وری کود نیتروژن در زراعت جو با استفاده از فن‌آوری ایزوتوپی N15 [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 47-56]

 • عبدی، محمدرضا اندازه‌گیری و محاسبه دز پرتو گاما در رآکتور زیربحرانی آب سبک پژوهشکده رآکتور- اصفهان [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 181-187]

 • عبدالهی درگاه، مهناز پلاسمای سرد اتمسفری روشی نوین برای حذف ترکیبات دارویی از آب [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 158-166]

 • عبدی سرای، اکبر مطالعه پاسخ دزیمتری آشکارساز NaI(Tl) مبتنی بر روش طیف‌نگار- دزیمتری با استفاده از کد MCNPX [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 52-60]

 • عدالتخواه، الهام بررسی پاسخ دزیمتر ژل فریک آگاروز (FAX) [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 181-185]

 • عربی، حسین مطالعه‌ی مقایسه‌ای روش‌های تحلیلی برای کاهش آرتیفکت فلزی در تصاویر CT [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 1-9]

 • عسکری، مجتبی بررسی و مطالعه آشکارسازهای سوسوزن پلاستیکی برای به‌کارگیری در سیستم‌های کشف مواد پرتوزا [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 125-132]

 • عسکری، مجتبی کشف و مکان‌یابی چشمه پرتوی متحرک و پنهان با تلفیق اطلاعات دوربین شهری و آشکارساز یدور سدیم در حالت‌های پیوسته و منقطع [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 94-102]

 • عسکری، محمدحسین پیش‎بینی ضرایب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و نفوذ ایزوتوپی گازهای رقیق زنون، هگزافلوراید تلوریم و هگزافلوراید اورانیم با استفاده از دیدگاه میکروسکوپی [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 174-183]

 • عسکری، محمد حسین شبیه‌سازی جریان گاز هگزافلوراید اورانیم درون روتور در حالت متقارن محوری با استفاده از نرم‌افزار اپن‌فوم [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 96-105]

 • علامت ساز، محمدحسن مدل‌سازی ترمیم NHEJ آسیب‌های DNA ناشی از پرتوهای الکترونی محاسبه شده با کمک کدهای MCNPX و –DNA4Geant [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 59-66]

 • علی نژاد، حسن تأثیر الکترون‌های پرانرژی بر دوشاخگی ترابحرانی امواج الکترواستاتیک فرکانس پایین در پلاسما [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 100-108]

 • علوی، سیدابوالحسن اصلاح لایه به لایه سطح مزوحفره سیلیکای 15SBA- به وسیله ترکیب پتاسیم مس هگزاسیانوفرات و بررسی رفتار جذب سزیم توسط آن [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 19-29]

غ

 • غضنفری، ولی‌اله شبیه‌سازی جریان گاز هگزافلوراید اورانیم درون روتور در حالت متقارن محوری با استفاده از نرم‌افزار اپن‌فوم [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 96-105]

 • غفرانی، محمدباقر تخمین نرخ بیشینه حرارت خطی با استفاده از تکنیک‌های محاسبات نرم: مطالعه موردی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

 • غلامی، روح الله حل هامیلتونین بوهر در نقطه بحرانی (5)Z با استفاده از پتانسیل مورس برای هسته Hg190 [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 61-70]

 • غلامی، علی سنتز و بررسی کاربرد مایع یونی مغناطیسی تری هگزیل تترا دسیل فسفونیوم تترا کلرو منگنات جهت میکرواستخراج اورانیم با کمک امواج فراصوت [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 125-131]

ف

 • فاطمی، فائزه بررسی زنده‌مانی، مورفولوژی و احیای زیستی اورانیم در باکتری بومی 7Shewanella RCRI از کلونی‌های یک روزه و ده روزه [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 156-171]

 • فراتی راد، حمزه ساخت پوشش پلیمری هوشمند به منظور حذف آلودگی‌های هسته‌ای اورانیم [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 41-49]

 • فرازمند، شهناز مدل‌سازی ترمیم NHEJ آسیب‌های DNA ناشی از پرتوهای الکترونی محاسبه شده با کمک کدهای MCNPX و –DNA4Geant [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 59-66]

 • فرهبد، امیرحسین مطالعه تجربی تأثیر پیش یونش بر رفتار لامپ درخش تپ کوتاه [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 167-173]

 • فرهبد، امیرحسین مطالعه تجربی سامانه نوری بهبود یافته برای لیزرهای حالت جامد با دمش دیود نور گسیل [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 48-54]

 • فقهی، سید امیر حسین بررسی ضریب توزیع استرانسیم در نمونه‌ای از خاک تهران [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 149-155]

ق

 • قاسمی، سید ابوالفضل مطالعه شتاب‌دهی الکترون‌ها در برهم‌کنش دو باریکه نسبیتی لیزر با پلاسمای کم چگال [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 136-145]

 • قاسمی، فرشاد طراحی کاواک و کوپلر‌ گرادیان بالا در باند S [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 67-75]

 • قاسمی، محمدرضا بررسی فاکتور افزایش دز حاصل از ماده حاجب نانو-گادولینیوم با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 172-180]

 • قاسملو، مریم امواج ضربه غبار- یون- صوتی در پلاسمای غبار چهار مؤلفه‌ای در حضور میدان مغناطیسی [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 57-66]

 • قاسمی مبتکر، حسین بررسی ضریب توزیع استرانسیم در نمونه‌ای از خاک تهران [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 149-155]

 • قپانوری، مریم مشاهده‌پذیرهای تجربی گذار فاز شکلی از ارتعاشی به گامای ناپایدار هسته‌های زوج و فرد [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 17-27]

 • قپانوری، مریم طراحی و ساخت هدف جامد به‌همراه سامانه خنک‌کننده جهت بررسی پدیده گداخت سطحی [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 113-123]

 • قدسی، امید ناصر رفتار ارتفاع سد پتانسیل در واکنش همجوشی یون‌های سنگین [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 30-38]

 • قراری، رحمان تحلیل ترموهیدرولیک و تخمین تولید هیدروژن در حوادث شدید WWER1000 [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 116-125]

 • قراری، رحمان تحلیل ترموهیدرولیکی یک مجتمع سوخت حلقوی در شرایط کاری عادی قلب رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 114-124]

 • قربانپور خمسه، علی اصغر جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار زینان با استفاده از آبشار مربعی [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 109-117]

 • قربانپور خمسه، علی اصغر بررسی تأثیر پارامتر M* و بر روی جداسازی ایزوتوپ‌های چهارم و هشتم تلوریم در آبشار مدل Q [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 55-64]

 • قربانزاده، محمد مطالعه‌ی مقایسه‌ای روش‌های تحلیلی برای کاهش آرتیفکت فلزی در تصاویر CT [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 1-9]

 • قنادی مراغه، محمد مطالعه پارامترهای مؤثر بر انتقال دیسپروسیم از میان غشای مایع تثبیت شده حاوی سیانکس 272 به عنوان حامل [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 88-95]

ک

 • کارگریان، آمنه طراحی و ساخت هدف جامد به‌همراه سامانه خنک‌کننده جهت بررسی پدیده گداخت سطحی [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 113-123]

 • کاشیان، صدیقه بررسی پاسخ دزیمتر ژل فریک آگاروز (FAX) [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 181-185]

 • کاظمی نژاد، حسین تحلیل ترموهیدرولیک و تخمین تولید هیدروژن در حوادث شدید WWER1000 [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 116-125]

 • کاظمی نژاد، حسین بهبود خواص حرارتی و مکانیکی نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن/ گرافیت با استفاده از تابش باریکه الکترون جهت استفاده در کلکتورهای گرمایی خورشید [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 96-102]

 • کاکائی، سعید سنتز و ارزیابی مشتق زولدرونیک اسید نشان‌دار شده با گالیوم-68 جهت تشخیص متاستازهای استخوانی به روش PET [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 67-77]

 • کامیاب، شهاب‌الدین تخمین فرکانس حادثه از دست رفتن منبع برق خارج سایت به نیروگاه هسته‌ای ناشی ازحوادث با منشأ در شبکه انتقال [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 76-85]

 • کریمی ثابت، جواد طراحی و بهینه‌سازی زنجیره مخروطی به منظور جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار چند جزیی با در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولیکی و عملیاتی ماشین سانتریفیوژ [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 72-83]

 • کریمی ثابت، جواد بررسی رفتار گازهای حاصل از شکافت در مقیاس مزو: کاربرد در شبیه‌سازی ‌چند‌مقیاسی سوخت هسته‌ای [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 28-40]

 • کشتکار، علیرضا شبیه‌سازی جریان گاز هگزافلوراید اورانیم درون روتور در حالت متقارن محوری با استفاده از نرم‌افزار اپن‌فوم [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 96-105]

 • کشتکار، علیرضا طراحی و بهینه‌سازی زنجیره مخروطی به منظور جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار چند جزیی با در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولیکی و عملیاتی ماشین سانتریفیوژ [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 72-83]

 • کفایی، مهدی بررسی و مقایسه مشخصات الکترونیکی سه ساختار منتخب برای آشکارسازی اشعه ایکس مبتنی بر دیود نوری [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 24-33]

 • کوچک‌پور، جواد بررسی و مطالعه آشکارسازهای سوسوزن پلاستیکی برای به‌کارگیری در سیستم‌های کشف مواد پرتوزا [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 125-132]

گ

 • گرجی، منوچهر ارزیابی پویایی ماده آلی خاک تحت مدیریت بقایای گیاهی با استفاده از ایزوتوپ کربن-13 [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 141-148]

ل

 • لشکری، احمد طراحی مفهومی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از سوخت حلقوی [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 146-155]

م

 • مالکی، علی تعیین ضریب توزیع توریم در خاک آبرفت پسماندگاه انارک [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 106-115]

 • ماهانی، حجت ‏اله یک مدل کامل مونت‌‏کارلوی GATE برای نازل پروتون‌درمانی با پراکندگی دوگانه [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 29-36]

 • متاجی کجوری، نعیم‌الدین تحلیل ترموهیدرولیک و تخمین تولید هیدروژن در حوادث شدید WWER1000 [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 116-125]

 • متولی، سید محمد رفتار ارتفاع سد پتانسیل در واکنش همجوشی یون‌های سنگین [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 30-38]

 • محمدی، سعید مطالعه گذارهای الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌های فرد اوزمیوم 189-187-185 [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 133-138]

 • محمدی، سعید طراحی کانال پرتودهی سنگ‌های توپاز و تحلیل نوترونی ـ حرارتی آن در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 39-47]

 • محمودی، محمد مطالعه تجربی سامانه نوری بهبود یافته برای لیزرهای حالت جامد با دمش دیود نور گسیل [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 48-54]

 • میراسمعیلی هفدانی، سیداکبر بررسی تحولات تنش باقی‌مانده و تشکیل فاز مخرب هیدرید در مراحل تولید آلیاژ Nb1‌%-Zr [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 65-71]

 • میرزایی، مراد ارزیابی پویایی ماده آلی خاک تحت مدیریت بقایای گیاهی با استفاده از ایزوتوپ کربن-13 [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 141-148]

 • میر وکیلی، سید محمد ارزیابی ایمنی لوپ تست سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران در طی حادثه از دست رفتن جریان خنک‌کننده [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 50-58]

 • مسعودی، سیدفرهاد طراحی کاواک و کوپلر‌ گرادیان بالا در باند S [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 67-75]

 • مشکبار بخشایش، خلیل تخمین نرخ بیشینه حرارت خطی با استفاده از تکنیک‌های محاسبات نرم: مطالعه موردی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

 • مقامی، پروانه بررسی زنده‌مانی، مورفولوژی و احیای زیستی اورانیم در باکتری بومی 7Shewanella RCRI از کلونی‌های یک روزه و ده روزه [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 156-171]

 • مقیسه، ابراهیم ارزیابی پویایی ماده آلی خاک تحت مدیریت بقایای گیاهی با استفاده از ایزوتوپ کربن-13 [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 141-148]

 • مکاری، مجتبی مدل‌سازی ترمیم NHEJ آسیب‌های DNA ناشی از پرتوهای الکترونی محاسبه شده با کمک کدهای MCNPX و –DNA4Geant [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 59-66]

 • ملاباشی، محمود بررسی تجربی اثر آمیزه‌های گازی بر شکل تپ لیزرهای 2CO [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 157-162]

 • ملاح، محمدحسن جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار زینان با استفاده از آبشار مربعی [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 109-117]

 • ملاح، محمدحسن پیش‎بینی ضرایب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و نفوذ ایزوتوپی گازهای رقیق زنون، هگزافلوراید تلوریم و هگزافلوراید اورانیم با استفاده از دیدگاه میکروسکوپی [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 174-183]

 • ملک فر، رسول مطالعه تجربی تأثیر پیش یونش بر رفتار لامپ درخش تپ کوتاه [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 167-173]

 • منصورزاده، فاطمه جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار زینان با استفاده از آبشار مربعی [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 109-117]

 • منصورزاده، فاطمه بررسی تأثیر پارامتر M* و بر روی جداسازی ایزوتوپ‌های چهارم و هشتم تلوریم در آبشار مدل Q [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 55-64]

 • مهدی پور کلدیانی، پیام محاسبه انرژی تحریکی کل پاره‌های شکافت نوترونی ایزوتوپ‌های پلوتونیوم و بررسی روش محاسبه سیستماتیک آن [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 147-156]

 • مهدوی، محمد محاسبه پتانسیل مؤثر برهم‌کنش ذرات پلاسمای چگال داغ به روش تابع پاسخ دی‌الکتریک بر پایه پتانسیل هولتن [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 84-90]

 • موافقی، امیر بهبود و مقایسه تصاویر پرتونگاری با پرتو ایکس و نوترون با روش کانولوشن گوسین [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 86-95]

 • موسی‌زاده مقدم، امیررضا بررسی و مقایسه مشخصات الکترونیکی سه ساختار منتخب برای آشکارسازی اشعه ایکس مبتنی بر دیود نوری [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 24-33]

 • موسویان، سیدحسن بهبود و مقایسه تصاویر پرتونگاری با پرتو ایکس و نوترون با روش کانولوشن گوسین [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 86-95]

 • مومن‌زاده، سعید تعیین ضریب توزیع توریم در خاک آبرفت پسماندگاه انارک [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 106-115]

 • مونسی، مریم مطالعه گذارهای الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌های فرد اوزمیوم 189-187-185 [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 133-138]

ن

 • نجفی، پویان آنالیز فنی - اقتصادی کوپلینگ سیستم هیبرید نمک‌زدایی MED-TVC و RO و نیروگاه‌های VVER-1000 [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 172-180]

 • نجفی، محسن محاسبه ضرایب ویریال و فوگاسیته آب سنگین با استفاده معادلات حالت جدید تعمیم یافته [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 43-51]

 • نیرومند، شجاع‌الدین کانی‌شناسی و ژئوشیمی کانه‌زایی توریم در کانسار آهن چاه‌گز، منطقه بافق، زون ایران مرکزی [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 80-87]

 • نیسی، علیرضا کاربرد فن‌آوری هسته‌ای در القای وراثت مادری تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 139-147]

 • نصر اصفهانی، محمدجواد بررسی تجربی ویژگی‌های ساختاری، مکانیکی و هسته‌ای کامپوزیت‌های جاذب نوترون حاوی بور [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 1-8]

 • نصیری زرندی، مسعود بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب لانتانیم و سریم از محلول‌های آبی توسط رزین تبادل یون 7Amberlite XAD- آغشته شده با استخراج‌کننده DEHPA [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 103-113]

 • نظری گلشن، اکبر اثر تغییر طول سلول و شدت انرژی ورودی بر پراکندگی القایی بریلوئن در ساختار تک سلولی [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 163-171]

 • نعمت اللهی، محمدرضا مقایسه درخت رویداد استاتیکی و دینامیکی حادثه از دست رفتن کامل برق (SBO) در نیروگاه هسته‌ای 446/V1000-VVER [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 133-146]

 • نعمت‌اللهی، محمدرضا تخمین فرکانس حادثه از دست رفتن منبع برق خارج سایت به نیروگاه هسته‌ای ناشی ازحوادث با منشأ در شبکه انتقال [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 76-85]

 • نعمت‌اللهی، محمدرضا ارزیابی حالت گذار حوادث منجر به ذوب محلی بدون رخداد خاموش‌سازی اضطراری با تلفیق کدهای محاسباتی MCNPx و COBRA/En [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 148-157]

 • نیلچی، عبدالرضا استخراج و اندازه‌گیرى مقادیر کم کادمیم در محلول‌های آبی با استفاده از روش استخراج بخار گاز آلی - مایع [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 118-124]

 • نوحه خوان، مجتبی پلاسمای سرد اتمسفری روشی نوین برای حذف ترکیبات دارویی از آب [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 158-166]

 • نوروزی، علی طراحی و بهینه‌سازی زنجیره مخروطی به منظور جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار چند جزیی با در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولیکی و عملیاتی ماشین سانتریفیوژ [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 72-83]

 • نوشادی، یاشار سنتز و ارزیابی مشتق زولدرونیک اسید نشان‌دار شده با گالیوم-68 جهت تشخیص متاستازهای استخوانی به روش PET [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 67-77]

و

 • وثوقی، امیرحسین ارزیابی پارامترهای جریان دوفازی و عملکرد جداساز افقی بخار در نیروگاه‌های هسته‌ای به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 71-79]

 • وثوقی، ناصر یک مدل کامل مونت‌‏کارلوی GATE برای نازل پروتون‌درمانی با پراکندگی دوگانه [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 29-36]

 • وثوقی، ناصر ارزیابی کمیات دزیمتری در روش‌های پراکندگی غیرفعال و اسکن نقطه‌ای در پروتون درمانی مبتنی بر شبیه‌سازی صورت گرفته با نرم‌افزار GATE [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 34-42]

 • وثوقی، ناصر مدل‌سازی و اعتبارسنجی باریکه پروتون برای یک سیستم اسکن نقطه‌ای پروتون درمانی با استفاده از نرم‌افزار GATE [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 10-18]

 • وثوقی وحدت، بیژن مطالعه‌ی مقایسه‌ای روش‌های تحلیلی برای کاهش آرتیفکت فلزی در تصاویر CT [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 1-9]

ه

 • هادیان جزی، محبوبه بررسی فاکتور افزایش دز حاصل از ماده حاجب نانو-گادولینیوم با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 172-180]

 • هاشمی گرم‌دره، سید ابراهیم بررسی تأثیر کاربرد بیوچار و کاه گندم بر بهره‌وری کود نیتروژن در زراعت جو با استفاده از فن‌آوری ایزوتوپی N15 [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 47-56]

 • هدایت، افشین تحلیل ترموهیدرولیک و تخمین تولید هیدروژن در حوادث شدید WWER1000 [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 116-125]

ی

 • یاحقی، عفت بهبود و مقایسه تصاویر پرتونگاری با پرتو ایکس و نوترون با روش کانولوشن گوسین [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 86-95]

 • یاراحمدی، آزاده بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب لانتانیم و سریم از محلول‌های آبی توسط رزین تبادل یون 7Amberlite XAD- آغشته شده با استخراج‌کننده DEHPA [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 103-113]

 • یافتیان، محمدرضا استخراج و اندازه‌گیرى مقادیر کم کادمیم در محلول‌های آبی با استفاده از روش استخراج بخار گاز آلی - مایع [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 118-124]

 • یزدی، محمد تعیین تیپ کانه‌زایی توریم - عناصر نادر خاکی به روش مدل‌سازی شبکه‌ای در کمپلکس چاپدونی-پشت بادام، زون ساختاری ایران مرکزی [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 132-140]

 • یزدانی، الناز نقش یونیزاسیون میدانی در ساز و کار شتاب‌دهی پروتون از طریق برهم‌کنش پالس شدت بالا در پهناهای متفاوت [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 91-99]

 • یزدان‌پناه، جمال الدین مطالعه شتاب‌دهی الکترون‌ها در برهم‌کنش دو باریکه نسبیتی لیزر با پلاسمای کم چگال [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 136-145]

 • یزدان کیش، عنایت اله بررسی اثر دمای هسته بر نیمه‌عمر واپاشی پروتون‌زای هسته‌های تغییر شکل یافته با استفاده از پتانسیل مجاورتی [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 9-16]

 • یوسفی، طاهر بررسی ضریب توزیع استرانسیم در نمونه‌ای از خاک تهران [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 149-155]

 • یوسف‌پور، فرامرز تخمین فرکانس حادثه از دست رفتن منبع برق خارج سایت به نیروگاه هسته‌ای ناشی ازحوادث با منشأ در شبکه انتقال [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 76-85]

 • یوسف نیا، حسن سنتز و ارزیابی مشتق زولدرونیک اسید نشان‌دار شده با گالیوم-68 جهت تشخیص متاستازهای استخوانی به روش PET [دوره 43، شماره 4، 1401، صفحه 67-77]

 • یوسف نیا، حسن تعیین ضریب توزیع توریم در خاک آبرفت پسماندگاه انارک [دوره 43، شماره 1، 1401، صفحه 106-115]

 • یوسف نیا، حسن اصلاح لایه به لایه سطح مزوحفره سیلیکای 15SBA- به وسیله ترکیب پتاسیم مس هگزاسیانوفرات و بررسی رفتار جذب سزیم توسط آن [دوره 43، شماره 3، 1401، صفحه 19-29]

 • یوسفی نسب، صادق پیش‎بینی ضرایب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و نفوذ ایزوتوپی گازهای رقیق زنون، هگزافلوراید تلوریم و هگزافلوراید اورانیم با استفاده از دیدگاه میکروسکوپی [دوره 43، شماره 2، 1401، صفحه 174-183]

login