آ

 • آرم، محمد رضا شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین و ارائه‌ی روابط کاهندگی برای ساختگاه نیروگاه اتمی بوشهر براساس روش تصادفی گسل محدود [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 58-72]

 • آل طه، سیدمحمود آنالیز عدم قطعیت و حساسیت سیستم‌های خنک‌کننده‌ی اضطراری نیروگاه اتمی بوشهر طی حادثه‌ی شکست کوچک در مدار اولیه [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 20-29]

ا

 • اتوکش، محمد بررسی تأثیر متغیرهای فرایندی بر بهره‌ی رسوب‌دهی آمونیوم اورانیل کربنات از محلول‌های اورانیل نیترات و آمونیوم کربنات [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 95-104]

 • احمدی، مجتبی بهینه‌سازی پارامترهای الکتروشیمیایی در سنتز ابررسانای سرامیکی پایه- بیسموت [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 41-47]

 • اخوان، اعظم مطالعه‌ی تجربی شار حرارت بحرانی نانو سیال‌ها در جوشش استخری [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 45-52]

 • اخوان، اعظم حذف ترکیبات آلی آروماتیک فنول و فورفورال موجود در پساب پالایشگاه نفت با استفاده از باریکه‌ی الکترونی [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 35-43]

 • اخوان، حمیدرضا اثر تابش‌دهی گاما بر ماندگاری و ویژگی‌های کیفی میوه‌ی زرشک تازه [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 73-86]

 • ارحامی، بهزاد تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 81-88]

 • ارکانی، محمد ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب راکتور زیربحرانی آب‌سبک اصفهان: مقایسه‌ی آزمایش رُسی- آلفا و شبیه‌سازی مونته‌کارلو [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 18-24]

 • اسماعیل‌نیا، مجتبی تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 81-88]

 • افشارنسب، محمد مقایسه‌ی غیرفعال‌سازی ویروس سندرم لکه سفید میگو به روش پرتوتابی الکترون و تیمار با فرمالین [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 89-94]

 • امیرآبادی‌فراهانی، فرشته فرصت‌ها و چالش‌های الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته‌ای [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 67-82]

 • امیرخانی دهکردی، محمد امین بررسی نوترونی هدف‌های تلاشی شکافت‌پذیر در سیستم‌های واداشته با شتاب‌دهنده [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 13-23]

 • امینی، فاطمه تأثیر پرتوتابی لیزر بر روی صفات جوانه‌زنی جو در محیط‌های شور در مرحله‌ی جوانه‌زنی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 93-104]

 • انصاری‌فر، غلامرضا بررسی اثر غلظت و اندازه‌ی نانوسیال آب/ آلومینا بر پارامترهای نوترونیکی و ترموهیدرولیکی در راکتور هسته‌ای 1000-VVER با مجتمع‌های سوخت حلقوی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 84-97]

ب

 • برزگر، محسن ارزیابی اثر تابش‌دهی گاما بر ترکیب و غلظت اسیدهای آلی و ویتامین‌های محلول در آب میوه‌ی دو رقم زرشک ایرانی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 30-44]

 • برنجی اردستانی، سمیرا ارزیابی اثر تابش‌دهی گاما بر ترکیب و غلظت اسیدهای آلی و ویتامین‌های محلول در آب میوه‌ی دو رقم زرشک ایرانی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 30-44]

 • برنجی اردستانی، سمیرا اثر تابش‌دهی گاما بر ماندگاری و ویژگی‌های کیفی میوه‌ی زرشک تازه [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 73-86]

 • بهاروندی، حمید رضا تولید سرامیک نانولایه‌ای Ti3SiC2 [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 63-74]

 • بهرامی سامانی، علی بررسی جذب سزیم و اثر متقابل آن با پتاسیم در دو گیاه ذرت و سیب‌زمینی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 86-92]

 • بوستانی، احسان ارتقاء ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با سیستم خاموشی دوم [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 1-12]

پ

 • پور‌مکائیل، کسرا حمل هوایی مواد هسته‌ای و جبران خسارت اشخاص ثالث [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 18-27]

 • پوریان، سینا بررسی پارامترهای فرایندی و مدل‌سازی نمودارهای شکست جذب زیستی توریم در یک ستون بستر ثابت با جاذب پوست پرتقال [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 53-63]

ت

 • ترابی گل‌سفیدی، حسین بررسی جذب سزیم و اثر متقابل آن با پتاسیم در دو گیاه ذرت و سیب‌زمینی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 86-92]

 • ترک زاده، فرامرز ساخت قرص دزیمتر LiF:Mg,Ti با روش ذوب و بررسی تابع کاهش حساسیت پرتو واداشته برای دزیمتری بسیار بالا [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 32-37]

ج

 • جزینی، محمدهادی مقایسه‌ی بازده‌ی راکتورهای بستر ثابت و بستر سیال در تولید تتراکلرید زیرکونیم [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 38-44]

 • جلالی، محمود بررسی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های هسته‌ای در پرتو مسئولیت ناشی از اشیاء [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 43-53]

 • جنگجو، اسماعیل تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 81-88]

 • جهانفرنیا، غلامرضا آنالیز عدم قطعیت و حساسیت سیستم‌های خنک‌کننده‌ی اضطراری نیروگاه اتمی بوشهر طی حادثه‌ی شکست کوچک در مدار اولیه [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 20-29]

چ

 • چخماچی دوم، امیر خطای پریود و خطای شدت میدان و تأثیر آن‌ها بر تابش سینکروترونی آندولاتور: ارزیابی آن در مورد آندولاتور سینکروترون ملی [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 1-9]

ح

 • حاجی‌زاده، آناهیتا یک روش عددی کاملاً ضمنی برای شبیه‌سازی جریان دوفازی در یک کانال عمودی با استفاده از مدل شار رانشی [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 10-21]

 • حبیبی، مرتضی مطالعه‌ی تجربی اثر هندسه‌ی آند و جنس- طول عایق دستگاه پلاسمای کانونی نوع مَدر بر شدت باریکه‌ی یون نیتروژن [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 10-17]

 • حسنخانی، علی شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین و ارائه‌ی روابط کاهندگی برای ساختگاه نیروگاه اتمی بوشهر براساس روش تصادفی گسل محدود [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 58-72]

 • حسن‌زاده، مصطفی بررسی نوترونی هدف‌های تلاشی شکافت‌پذیر در سیستم‌های واداشته با شتاب‌دهنده [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 13-23]

 • حسین‌پور خانمیری، محمد بررسی مدل‌سازی سنگ معدن wiikit به صورت ماتریکس پسماند پرتوزا با مطالعه‌ی رفتار اتم‌های U و Th در آن [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 44-52]

 • حسینی، سیدابوالفضل کد محاسباتی سه‌بُعدی پارامترهای سینتیکی به روش اِلمان محدود گلرکین [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 1-9]

 • حسینی طرقی، مرتضی محمد گفتاری پیرامون مسئولیت مدنی در برابر خسارات هسته‌ای در قواعد و قوانین داخلی با رویکرد پیوستن کشور به کنوانسیون 1963 وین [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 99-124]

 • حمیدی، زهرا تأثیر پرتوتابی لیزر بر روی صفات جوانه‌زنی جو در محیط‌های شور در مرحله‌ی جوانه‌زنی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 93-104]

 • حیدریه، مرضیه مقایسه‌ی غیرفعال‌سازی ویروس سندرم لکه سفید میگو به روش پرتوتابی الکترون و تیمار با فرمالین [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 89-94]

خ

 • خاکشورنیا، صمد ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب راکتور زیربحرانی آب‌سبک اصفهان: مقایسه‌ی آزمایش رُسی- آلفا و شبیه‌سازی مونته‌کارلو [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 18-24]

 • خاکشورنیا، صمد ارتقاء ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با سیستم خاموشی دوم [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 1-12]

 • خطیری، راحله تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 81-88]

 • خلفی، حسین مطالعه‌ی تجربی شار حرارت بحرانی نانو سیال‌ها در جوشش استخری [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 45-52]

 • خلفی، حسین ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب راکتور زیربحرانی آب‌سبک اصفهان: مقایسه‌ی آزمایش رُسی- آلفا و شبیه‌سازی مونته‌کارلو [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 18-24]

 • خوش خلق سیما، نیر اعظم تأثیر پرتوتابی لیزر بر روی صفات جوانه‌زنی جو در محیط‌های شور در مرحله‌ی جوانه‌زنی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 93-104]

د

 • داورخواه، رضا حذف یون فلوئورید از پسماندهای حاصل از بازیابی اورانیم از سه دسته ته‌ماند کف استخرهای کارخانه‌ی فراوری اورانیم با استفاده از روش ترسیب شیمیایی [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 48-57]

 • درریز، زهرا تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 81-88]

 • دلالی، ناصر حذف ترکیبات آلی آروماتیک فنول و فورفورال موجود در پساب پالایشگاه نفت با استفاده از باریکه‌ی الکترونی [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 35-43]

ر

 • رحیقی، جواد خطای پریود و خطای شدت میدان و تأثیر آن‌ها بر تابش سینکروترونی آندولاتور: ارزیابی آن در مورد آندولاتور سینکروترون ملی [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 1-9]

 • رشیدی، حمید گفتاری پیرامون مسئولیت مدنی در برابر خسارات هسته‌ای در قواعد و قوانین داخلی با رویکرد پیوستن کشور به کنوانسیون 1963 وین [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 99-124]

 • رضازاده آذری، فهیمه ساخت و مشخصه‌یابی پوسته‌های پلی‌استایرنی برای هدف‌های گداخت لیزری [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 67-74]

 • رضایی، مصطفی بررسی اثر غلظت و اندازه‌ی نانوسیال آب/ آلومینا بر پارامترهای نوترونیکی و ترموهیدرولیکی در راکتور هسته‌ای 1000-VVER با مجتمع‌های سوخت حلقوی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 84-97]

 • رضایی‌پیش‌رباط، صالح جایگاه بیمه‌ی مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای و نظام حقوقی ایران [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 28-42]

 • رضایی‌پیش‌رباط، صالح مطالعه‌ی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات هسته‌ای در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 54-66]

 • رضایی‌پیش‌رباط، صالح قابلیت اعمال حق شرط نسبت به کنوانسیون‌ها راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای و راهبرد جمهوری اسلامی ایران [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 83-98]

 • رکرک، بهروز آشکارسازی عیوب و بهبود وضوح تصاویر رادیوگرافی با استفاده از روش صافی انتشاری غیرخطی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 1-11]

 • رمضانی مقدم، علی خطای پریود و خطای شدت میدان و تأثیر آن‌ها بر تابش سینکروترونی آندولاتور: ارزیابی آن در مورد آندولاتور سینکروترون ملی [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 1-9]

ز

 • زارعان، امین بررسی تأثیر متغیرهای فرایندی بر بهره‌ی رسوب‌دهی آمونیوم اورانیل کربنات از محلول‌های اورانیل نیترات و آمونیوم کربنات [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 95-104]

 • زارع فارسانی، بهاره ساخت و مشخصه‌یابی پوسته‌های پلی‌استایرنی برای هدف‌های گداخت لیزری [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 67-74]

 • زارعی، سارا بررسی دینامیک باریکه‌ی کاواک شتاب‌دهی موج ایستای طراحی شده برای شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون 6 مگاالکترون ولت [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 22-31]

 • زعفرانی، هاشم قابلیت اعمال حق شرط نسبت به کنوانسیون‌ها راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای و راهبرد جمهوری اسلامی ایران [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 83-98]

س

 • سادات نوری، سیداحمد تأثیر پرتوتابی لیزر بر روی صفات جوانه‌زنی جو در محیط‌های شور در مرحله‌ی جوانه‌زنی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 93-104]

 • ساسانپور، محمدتقان تعیین تابع توزیع احتمال چگالی نوری در فیلم‌های رادیوگرافی صنعتی با پرتو ایکس [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 24-33]

 • سحری، محمد علی ارزیابی اثر تابش‌دهی گاما بر ترکیب و غلظت اسیدهای آلی و ویتامین‌های محلول در آب میوه‌ی دو رقم زرشک ایرانی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 30-44]

ش

 • شمشیری، علیرضا فرصت‌ها و چالش‌های الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته‌ای [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 67-82]

ص

 • صادقی، محمد حسن بررسی تأثیر متغیرهای فرایندی بر بهره‌ی رسوب‌دهی آمونیوم اورانیل کربنات از محلول‌های اورانیل نیترات و آمونیوم کربنات [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 95-104]

 • صادقی، میلاد حمل هوایی مواد هسته‌ای و جبران خسارت اشخاص ثالث [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 18-27]

 • صحبت‌زاده، هژیر بررسی تأثیر مهم‌ترین عامل در فرایند غشائی نانوفیلتراسیون به منظور جداسازی یون‌های اورانیم از محلول آبی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 75-85]

 • صحبت زاده لنبر، هژبر غربال‌گری عوامل مؤثر بر جذب‌زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از باکتری Pseudomonas Putida تثبیت ‌شده در کیتوزان [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 45-57]

 • صفدری، جابر غربال‌گری عوامل مؤثر بر جذب‌زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از باکتری Pseudomonas Putida تثبیت ‌شده در کیتوزان [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 45-57]

 • صفدری، سیدجابر بررسی تأثیر مهم‌ترین عامل در فرایند غشائی نانوفیلتراسیون به منظور جداسازی یون‌های اورانیم از محلول آبی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 75-85]

ض

 • ضیایی، فرهود شبیه‌سازی یک دزیمتر جدید بر پایه‌ی ویژگی‌های الکتریکی کامپوزیت پلی‌متیل متاکریلایت- نانولوله‌ی کربن [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 53-62]

ط

 • طالبی، سعید یک روش عددی کاملاً ضمنی برای شبیه‌سازی جریان دوفازی در یک کانال عمودی با استفاده از مدل شار رانشی [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 10-21]

 • طاهری، علی تعیین تابع توزیع احتمال چگالی نوری در فیلم‌های رادیوگرافی صنعتی با پرتو ایکس [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 24-33]

ظ

 • ظاهری، ادیب بررسی تأثیر مهم‌ترین عامل در فرایند غشائی نانوفیلتراسیون به منظور جداسازی یون‌های اورانیم از محلول آبی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 75-85]

ع

 • عابدی، ابراهیم ارتقاء ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با سیستم خاموشی دوم [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 1-12]

 • عادل خانی، هادی بهینه‌سازی پارامترهای الکتروشیمیایی در سنتز ابررسانای سرامیکی پایه- بیسموت [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 41-47]

 • عباسی دوانی، فریدون بررسی دینامیک باریکه‌ی کاواک شتاب‌دهی موج ایستای طراحی شده برای شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون 6 مگاالکترون ولت [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 22-31]

 • عبداللهی قهی، نیره مطالعه‌ی پدیده‌ی فرونشانی و مشخصه‌یابی آن بر روی نوار ابررسانای دمابالا‌ی Bi-2223/Ag [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 12-19]

 • عبداللهی قهی، نیره مطالعه‌ی تجربی انتشار فرونشانی روی نوار ابررسانای دما بالای Bi-2223/AgMg [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 34-40]

 • عبدالهی درگاه، مهناز مطالعه‌ی پدیده‌ی فرونشانی و مشخصه‌یابی آن بر روی نوار ابررسانای دمابالا‌ی Bi-2223/Ag [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 12-19]

 • عبدالهی درگاه، مهناز مطالعه‌ی تجربی انتشار فرونشانی روی نوار ابررسانای دما بالای Bi-2223/AgMg [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 34-40]

 • عراقی کزاز، هوشنگ بهینه‌سازی پارامترهای الکتروشیمیایی در سنتز ابررسانای سرامیکی پایه- بیسموت [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 41-47]

 • عرفانی، مصطفی تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 111Inپنتتروتاید در ایران [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 25-34]

 • عصمتی، زینب مطالعه‌ی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات هسته‌ای در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 54-66]

 • عطایی، ابراهیم مطالعه‌ی تجربی شار حرارت بحرانی نانو سیال‌ها در جوشش استخری [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 45-52]

 • علمدار میلانی، سعید جذب توریم (IV) از محلول‌های آبی با استفاده از زیست‌جاذب زوج عامل‌دار شده با جلبک و مخمر [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 64-80]

 • علمدار میلانی، سعید حذف جذبی رادیونوکلوئیدهای 90Sr و 137Cs از پسماند مایع پرتوزای راکتور تحقیقاتی تهران به وسیله‌ی نانوذرات تیتانوسیلیکات آلاییده شده با Nb و Ge [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 58-66]

 • علی اکبری، نوراله تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 81-88]

 • علی‌نژاد، ناصر مطالعه‌ی پدیده‌ی فرونشانی و مشخصه‌یابی آن بر روی نوار ابررسانای دمابالا‌ی Bi-2223/Ag [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 12-19]

 • علی نژاد، ناصر مطالعه‌ی تجربی انتشار فرونشانی روی نوار ابررسانای دما بالای Bi-2223/AgMg [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 34-40]

ف

 • فاضل، محمد اثر تابش‌دهی گاما بر ماندگاری و ویژگی‌های کیفی میوه‌ی زرشک تازه [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 73-86]

 • فاطمی اردستانی، فائزه غربال‌گری عوامل مؤثر بر جذب‌زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از باکتری Pseudomonas Putida تثبیت ‌شده در کیتوزان [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 45-57]

 • فتوکیان، محمدحسین ایجاد جهش در صفات مرتبط با خورجین در ارقام کلزا با استفاده از اشعه‌ی گاما [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 75-83]

 • فراتی‌راد، حمزه تولید سرامیک نانولایه‌ای Ti3SiC2 [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 63-74]

 • فرهبد، امیرحسین ساخت و مشخصه‌یابی پوسته‌های پلی‌استایرنی برای هدف‌های گداخت لیزری [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 67-74]

 • فری‌پور، حیدر تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 81-88]

 • فضائلی حسینی‌نژاد، سید یوسف تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 111Inپنتتروتاید در ایران [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 25-34]

 • فوقی، بهروز تأثیر پرتوتابی لیزر بر روی صفات جوانه‌زنی جو در محیط‌های شور در مرحله‌ی جوانه‌زنی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 93-104]

ق

 • قاسمی، فرشاد بررسی دینامیک باریکه‌ی کاواک شتاب‌دهی موج ایستای طراحی شده برای شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون 6 مگاالکترون ولت [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 22-31]

 • قاسمی، محمد رضا مقایسه‌ی بازده‌ی راکتورهای بستر ثابت و بستر سیال در تولید تتراکلرید زیرکونیم [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 38-44]

 • قاسمی، محمدرضا بررسی تأثیر متغیرهای فرایندی بر بهره‌ی رسوب‌دهی آمونیوم اورانیل کربنات از محلول‌های اورانیل نیترات و آمونیوم کربنات [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 95-104]

 • قاسمی ترک آباد، مرتضی غربال‌گری عوامل مؤثر بر جذب‌زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از باکتری Pseudomonas Putida تثبیت ‌شده در کیتوزان [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 45-57]

 • قاسمی ترک‌آبادی، مرتضی بررسی تأثیر مهم‌ترین عامل در فرایند غشائی نانوفیلتراسیون به منظور جداسازی یون‌های اورانیم از محلول آبی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 75-85]

 • قربانپور خمسه، علی اصغر بررسی پارامترهای فرایندی و مدل‌سازی نمودارهای شکست جذب زیستی توریم در یک ستون بستر ثابت با جاذب پوست پرتقال [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 53-63]

 • قربانیان، سهرابعلی بررسی پارامترهای فرایندی و مدل‌سازی نمودارهای شکست جذب زیستی توریم در یک ستون بستر ثابت با جاذب پوست پرتقال [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 53-63]

 • قریشی، سیدمحمد مقایسه‌ی بازده‌ی راکتورهای بستر ثابت و بستر سیال در تولید تتراکلرید زیرکونیم [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 38-44]

 • قلی پورپیوندی، رضا تعیین تابع توزیع احتمال چگالی نوری در فیلم‌های رادیوگرافی صنعتی با پرتو ایکس [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 24-33]

 • قنادی‌مراغه، محمد تولید سرامیک نانولایه‌ای Ti3SiC2 [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 63-74]

 • قنادی مراغه، محمد مقایسه‌ی بازده‌ی راکتورهای بستر ثابت و بستر سیال در تولید تتراکلرید زیرکونیم [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 38-44]

 • قوامی‌فر، مرضیه بررسی جذب سزیم و اثر متقابل آن با پتاسیم در دو گیاه ذرت و سیب‌زمینی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 86-92]

ک

 • کازرانی‌نژاد، مسعود حذف ترکیبات آلی آروماتیک فنول و فورفورال موجود در پساب پالایشگاه نفت با استفاده از باریکه‌ی الکترونی [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 35-43]

 • کاظمی‌نژاد، حسین مطالعه‌ی تجربی شار حرارت بحرانی نانو سیال‌ها در جوشش استخری [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 45-52]

 • کاظمی‌نژاد، حسین یک روش عددی کاملاً ضمنی برای شبیه‌سازی جریان دوفازی در یک کانال عمودی با استفاده از مدل شار رانشی [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 10-21]

 • کریمی، محمد جذب توریم (IV) از محلول‌های آبی با استفاده از زیست‌جاذب زوج عامل‌دار شده با جلبک و مخمر [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 64-80]

 • کشتکار، علیرضا بررسی تأثیر مهم‌ترین عامل در فرایند غشائی نانوفیلتراسیون به منظور جداسازی یون‌های اورانیم از محلول آبی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 75-85]

 • کشتکار، علیرضا غربال‌گری عوامل مؤثر بر جذب‌زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از باکتری Pseudomonas Putida تثبیت ‌شده در کیتوزان [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 45-57]

 • کلباسی، حسین تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 81-88]

ل

 • لامعی، محمد خطای پریود و خطای شدت میدان و تأثیر آن‌ها بر تابش سینکروترونی آندولاتور: ارزیابی آن در مورد آندولاتور سینکروترون ملی [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 1-9]

 • لامعی رشتی، محمد بررسی دینامیک باریکه‌ی کاواک شتاب‌دهی موج ایستای طراحی شده برای شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون 6 مگاالکترون ولت [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 22-31]

م

 • مجتهدزاده لاریجانی، مجید شبیه‌سازی یک دزیمتر جدید بر پایه‌ی ویژگی‌های الکتریکی کامپوزیت پلی‌متیل متاکریلایت- نانولوله‌ی کربن [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 53-62]

 • محسنی، سعید مسئولیت مدنی خسارت ناشی از حمل و نقل مواد هسته‌ای در حقوق ایران و مقررات بین‌الملل [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 1-17]

 • محمدزاده، نورالدین آشکارسازی عیوب و بهبود وضوح تصاویر رادیوگرافی با استفاده از روش صافی انتشاری غیرخطی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 1-11]

 • محمودی، جعفر مطالعه‌ی پدیده‌ی فرونشانی و مشخصه‌یابی آن بر روی نوار ابررسانای دمابالا‌ی Bi-2223/Ag [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 12-19]

 • مراغه میانجی، بهزاد جذب توریم (IV) از محلول‌های آبی با استفاده از زیست‌جاذب زوج عامل‌دار شده با جلبک و مخمر [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 64-80]

 • مراغه میانجی، بهزاد حذف جذبی رادیونوکلوئیدهای 90Sr و 137Cs از پسماند مایع پرتوزای راکتور تحقیقاتی تهران به وسیله‌ی نانوذرات تیتانوسیلیکات آلاییده شده با Nb و Ge [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 58-66]

 • مردشتی، فروغ ساخت قرص دزیمتر LiF:Mg,Ti با روش ذوب و بررسی تابع کاهش حساسیت پرتو واداشته برای دزیمتری بسیار بالا [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 32-37]

 • معتمدی سده، فرحناز مقایسه‌ی غیرفعال‌سازی ویروس سندرم لکه سفید میگو به روش پرتوتابی الکترون و تیمار با فرمالین [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 89-94]

 • مقیسه، ابراهیم بررسی جذب سزیم و اثر متقابل آن با پتاسیم در دو گیاه ذرت و سیب‌زمینی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 86-92]

 • ملکی، شهریار شبیه‌سازی یک دزیمتر جدید بر پایه‌ی ویژگی‌های الکتریکی کامپوزیت پلی‌متیل متاکریلایت- نانولوله‌ی کربن [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 53-62]

 • منصوری، مسعود آنالیز عدم قطعیت و حساسیت سیستم‌های خنک‌کننده‌ی اضطراری نیروگاه اتمی بوشهر طی حادثه‌ی شکست کوچک در مدار اولیه [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 20-29]

 • موافقی، امیر آشکارسازی عیوب و بهبود وضوح تصاویر رادیوگرافی با استفاده از روش صافی انتشاری غیرخطی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 1-11]

ن

 • نصری نصر آبادی، مهدی بررسی اثر غلظت و اندازه‌ی نانوسیال آب/ آلومینا بر پارامترهای نوترونیکی و ترموهیدرولیکی در راکتور هسته‌ای 1000-VVER با مجتمع‌های سوخت حلقوی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 84-97]

 • نظامی، شانلی حذف یون فلوئورید از پسماندهای حاصل از بازیابی اورانیم از سه دسته ته‌ماند کف استخرهای کارخانه‌ی فراوری اورانیم با استفاده از روش ترسیب شیمیایی [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 48-57]

 • نمکی، راضیه حذف یون فلوئورید از پسماندهای حاصل از بازیابی اورانیم از سه دسته ته‌ماند کف استخرهای کارخانه‌ی فراوری اورانیم با استفاده از روش ترسیب شیمیایی [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 48-57]

 • نیازی، عباس بررسی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های هسته‌ای در پرتو مسئولیت ناشی از اشیاء [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 43-53]

و

 • وثوقی، ناصر ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب راکتور زیربحرانی آب‌سبک اصفهان: مقایسه‌ی آزمایش رُسی- آلفا و شبیه‌سازی مونته‌کارلو [دوره 38، شماره 2، 1396، صفحه 18-24]

 • ولی اقبال، مرضیه ساخت و مشخصه‌یابی پوسته‌های پلی‌استایرنی برای هدف‌های گداخت لیزری [دوره 38، شماره 4، 1396، صفحه 67-74]

ی

 • یاحقی، عفت آشکارسازی عیوب و بهبود وضوح تصاویر رادیوگرافی با استفاده از روش صافی انتشاری غیرخطی [دوره 38، شماره 1، 1396، صفحه 1-11]

 • یاوری، رامین حذف یون فلوئورید از پسماندهای حاصل از بازیابی اورانیم از سه دسته ته‌ماند کف استخرهای کارخانه‌ی فراوری اورانیم با استفاده از روش ترسیب شیمیایی [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 48-57]

 • یزدانی، الناز فزایش شتاب‌دهی پروتون در برهم‌کنش پالس لیزر چِرپ شده با پلاسما [دوره 38، شماره 3، 1396، صفحه 87-94]

 • یزدانیان، علیرضا بررسی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های هسته‌ای در پرتو مسئولیت ناشی از اشیاء [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 43-53]

 • یوسفی، سیده‌فرزانه مسئولیت مدنی خسارت ناشی از حمل و نقل مواد هسته‌ای در حقوق ایران و مقررات بین‌الملل [دوره 38، شماره 1396، 1396، صفحه 1-17]

login