آ

 • آرم، محمدرضا طراحی و راه‌اندازی شبکه‌ی لرزه‌نگاری نیروگاه اتمی دارخوین (IR360) [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 8-15]

 • آقامیری، سیدمحمودرضا ارایه‌ی روشی مناسب برای مدل‌سازی چشمه‌ی مجازی چند نقطه‌ای شتاب‌دهنده‌ی خطی پزشکی در محاسبات دز فوتون به روش مونت‌کارلو [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 29-35]

 • آقایاری، ابراهیم گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 1-7]

 • آقایی، مجید تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 1-7]

ا

 • اتوکش، محمد تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 1-7]

 • اصغری‌زاده، فرید روش کنترل آلاینده‌های پرتوزا در رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 55-59]

 • اصل زعیم، علی‌رضا طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 46-50]

 • افشاری، مسعود گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 1-7]

 • اله‌وردی، محمود طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 19-28]

 • اهری‌ مصطفوی، حسین تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 49-54]

ب

 • بابایی، محمد تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 49-54]

 • باقری، علی طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 46-50]

 • بیگی، منیژه طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 19-28]

پ

 • پیرولی بیرانوند، نجات مقایسه‌ی روش‌های انعکاس‌سنجی زمانی و ظرفیت‌سنجی با روش پراکندگی نوترون در اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 1-7]

ت

 • ترابی، محمود طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 46-50]

ج

 • جباری، ایرج ارایه‌ی روشی مناسب برای مدل‌سازی چشمه‌ی مجازی چند نقطه‌ای شتاب‌دهنده‌ی خطی پزشکی در محاسبات دز فوتون به روش مونت‌کارلو [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 29-35]

 • جعفرزاده خطیبانی، مرتضی ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150 [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 51-58]

 • جعفری‌زاده، منصور تعیین دز گاما در میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-600) [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 8-14]

 • جلیلیان، امیررضا بررسی اثر کوتاه مدت رادیوداروی تالیم-201 بر روی فاکتورهای سرمی موش صحرایی [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 16-22]

 • جمالی اسفهلان، داود مقایسه‌ی نتایج روش‌های تخمین و شبیه‌سازی زمین آماری برای مدل‌سازی کانسار کانی اورانیم در بلوک 1 آنومالی 3 ناریگان [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 8-18]

ح

 • حاجیلو، ناهید استفاده از هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل برای دزیمتری پرتوهای گاما و باریکه‌ی الکترونی [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 15-21]

 • حسامی، مجید استفاده از هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل برای دزیمتری پرتوهای گاما و باریکه‌ی الکترونی [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 15-21]

 • حقیقت‌طلب، احمد تعیین وابستگی ضریب جداسازی سانتریفوژ گازی به برخی از پارامترهای اصلی [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 8-15]

 • حیدرنیا، علی طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 46-50]

خ

 • خادم‌زاده، سعید طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 46-50]

 • خراسانی، علی مقایسه‌ی روش‌های انعکاس‌سنجی زمانی و ظرفیت‌سنجی با روش پراکندگی نوترون در اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 1-7]

 • خونساری، سمیرا جذب استرانسیم توسط MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینوسیلان [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 30-37]

د

 • دامیده، وحید طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 46-50]

 • دانایی، محمد طراحی آشکارساز طویل و تعیین ابعاد بهینه، بازده و پاسخ زاویه‌ای آن و ارایه‌ی روش ساخت شمارگر نوترون با پاسخ گسترده [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 16-23]

 • دباغ، رضا بررسی تأثیر غلظت ورودی ستون بستر ثابت بر روی جذب زیستی اورانیم توسط جلبک قهوه‌ای Cystoseira Indica [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 27-36]

ذ

 • ذوالعطا، حمیدرضا انتخاب و بهینه‌سازی محیط میزبان فرایند هم‌جوشی صوتی برای انجام هم‌جوشی هسته‌ای [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 38-48]

 • ذوالفقاری، احمد تعیین وابستگی ضریب جداسازی سانتریفوژ گازی به برخی از پارامترهای اصلی [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 8-15]

ر

 • رحیقی، جواد ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150 [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 51-58]

 • رشیدی، عباس تأثیر اندازه‌ی ذرات بر فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن ساغند به وسیله‌ی باکتری اسیدی‌تیوباسیلوس فرواکسیدان [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 35-42]

 • رشیدی‌نسب، حمید بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 54-58]

 • رضوانیان‌زاده، محمدرضا بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 54-58]

 • رهگذر، نوشین پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری اورانیم در نمونه‌های آبی با استفاده از استخراج نقطه‌ی ابری جفت شده با طیف‌سنجی آلفا بر پایه‌ی سوسوزنی مایع [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 24-34]

 • ره‌گشای، محمد محاسبه‌ی تغییرات ضریب انتقال حرارت گپ در مجتمع‌های مختلف سوخت رآکتورهای نوع VVER-1000 [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 41-49]

 • روستاآزاد، رضا تأثیر اندازه‌ی ذرات بر فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن ساغند به وسیله‌ی باکتری اسیدی‌تیوباسیلوس فرواکسیدان [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 35-42]

ز

 • زاهدی‌فر، مصطفی تعیین دز گاما در میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-600) [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 8-14]

س

 • ساداتی، سیدمصطفی ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150 [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 51-58]

 • سام، عباس فروشویی قلیایی- اتوکلاوی کانی‌های مقاوم اورانیم- توریم [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 59-67]

 • سلیمی، بهرام روش کنترل آلاینده‌های پرتوزا در رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 55-59]

 • سهرابی، عاطفه تعیین توزیع شار نوترون در طول کانال خشک رآکتور MNSR و تعیین طیف انرژی نوترون در این رآکتور [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 49-53]

 • سیاری، رسول بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 54-58]

 • سیدباقری، عطیه سنتز جاذب تترافنیل پورفیرین مس به دام افتاده در زئولیت به عنوان تبادل‌گر یون برای جذب یون‌های +22UO از محیط‌های آبی [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 36-45]

ش

 • شاخوصی، حامد تعیین دز گاما در میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-600) [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 8-14]

 • شکری، خلیل محاسبه‌ی تغییرات ضریب انتقال حرارت گپ در مجتمع‌های مختلف سوخت رآکتورهای نوع VVER-1000 [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 41-49]

 • شکوهی، فرح گسیل غیرمتعارف پرتو ایکس از پرتابه‌ی +2H: یک تجربه‌ی آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 43-47]

 • شهابی، ایرج تعیین توزیع شار نوترون در طول کانال خشک رآکتور MNSR و تعیین طیف انرژی نوترون در این رآکتور [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 49-53]

 • شهریاری، مجید ارایه‌ی روشی مناسب برای مدل‌سازی چشمه‌ی مجازی چند نقطه‌ای شتاب‌دهنده‌ی خطی پزشکی در محاسبات دز فوتون به روش مونت‌کارلو [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 29-35]

 • شهیدی، علیرضا روش کنترل آلاینده‌های پرتوزا در رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 55-59]

 • شیرانی، احمد تعیین توزیع شار نوترون در طول کانال خشک رآکتور MNSR و تعیین طیف انرژی نوترون در این رآکتور [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 49-53]

ص

 • صادقی، احسان تعیین دز گاما در میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-600) [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 8-14]

 • صادقی‌پناه، آرش فشرده‌سازی مغناطیسی تپ منابع تغذیه‌ی دستگاه‌های مولد پرتو [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]

 • صالحی، محمدعلی پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری اورانیم در نمونه‌های آبی با استفاده از استخراج نقطه‌ی ابری جفت شده با طیف‌سنجی آلفا بر پایه‌ی سوسوزنی مایع [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 24-34]

 • صداقت، مرتضی طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 46-50]

 • صدیق‌زاده، اصغر طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 46-50]

 • صفدری، سیدجابر تأثیر اندازه‌ی ذرات بر فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن ساغند به وسیله‌ی باکتری اسیدی‌تیوباسیلوس فرواکسیدان [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 35-42]

 • صفدری، سیدجابر بررسی تأثیر غلظت ورودی ستون بستر ثابت بر روی جذب زیستی اورانیم توسط جلبک قهوه‌ای Cystoseira Indica [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 27-36]

 • صفدری، سیدجابر تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 1-7]

ض

 • ضیائی، فرهود استفاده از هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل برای دزیمتری پرتوهای گاما و باریکه‌ی الکترونی [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 15-21]

ط

 • طالبی، محمدحسین نشان‌د‌ارسازی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با تکنسیم-m99، کنترل کیفی و توزیع زیست‌شناختی آن [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 23-29]

ع

 • عباسی‌دوانی، فریدون انتخاب و بهینه‌سازی محیط میزبان فرایند هم‌جوشی صوتی برای انجام هم‌جوشی هسته‌ای [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 38-48]

 • عباسی دوانی، فریدون طراحی آشکارساز طویل و تعیین ابعاد بهینه، بازده و پاسخ زاویه‌ای آن و ارایه‌ی روش ساخت شمارگر نوترون با پاسخ گسترده [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 16-23]

 • عباسی دوانی، فریدون فشرده‌سازی مغناطیسی تپ منابع تغذیه‌ی دستگاه‌های مولد پرتو [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]

 • عبداللهی، نیره طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 46-50]

 • عرفانی (گندم‌کار)، مصطفی نشان‌د‌ارسازی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با تکنسیم-m99، کنترل کیفی و توزیع زیست‌شناختی آن [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 23-29]

 • علمدار میلانی، سعید پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری اورانیم در نمونه‌های آبی با استفاده از استخراج نقطه‌ی ابری جفت شده با طیف‌سنجی آلفا بر پایه‌ی سوسوزنی مایع [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 24-34]

 • علمدار میلانی، سعید فروشویی قلیایی- اتوکلاوی کانی‌های مقاوم اورانیم- توریم [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 59-67]

 • علی‌نژاد، مرجان بررسی اثر کوتاه مدت رادیوداروی تالیم-201 بر روی فاکتورهای سرمی موش صحرایی [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 16-22]

غ

 • غیاثی، حسین طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 19-28]

ف

 • فتح‌اللهی، هادی تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 49-54]

 • فتحی‌وند، علی‌اصغر میزان پرتوزایی Po210 در توتون و سیگارهای مورد استفاده در ایران [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 22-26]

 • فرهبد، امیرحسین گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 1-7]

 • فقیهیان، حسین سنتز جاذب تترافنیل پورفیرین مس به دام افتاده در زئولیت به عنوان تبادل‌گر یون برای جذب یون‌های +22UO از محیط‌های آبی [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 36-45]

 • فقیهیان، حسین جذب استرانسیم توسط MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینوسیلان [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 30-37]

ق

 • قاسمی، مرتضی بررسی تأثیر غلظت ورودی ستون بستر ثابت بر روی جذب زیستی اورانیم توسط جلبک قهوه‌ای Cystoseira Indica [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 27-36]

 • قدس، حسین ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150 [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 51-58]

 • قلی‌پور پیوندی، رضا پرتوگیری گامای خدمه‌ی پرواز خط هوایی تهران- بندرعباس [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 37-40]

 • قنبرمقدم، بهناز میزان پرتوزایی Po210 در توتون و سیگارهای مورد استفاده در ایران [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 22-26]

ک

 • کاظمی‌زاده، فاطمه طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 46-50]

 • کاکویی، امیدرضا گسیل غیرمتعارف پرتو ایکس از پرتابه‌ی +2H: یک تجربه‌ی آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 43-47]

 • کبیر، مجتبی طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 46-50]

 • کریمی‌ثابت، جواد تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 1-7]

 • کشتکار، علیرضا بررسی تأثیر غلظت ورودی ستون بستر ثابت بر روی جذب زیستی اورانیم توسط جلبک قهوه‌ای Cystoseira Indica [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 27-36]

 • کوهی، اردوان طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 46-50]

 • کیوان، وحید گسیل غیرمتعارف پرتو ایکس از پرتابه‌ی +2H: یک تجربه‌ی آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 43-47]

م

 • ماکاراچی، پیمان تعیین وابستگی ضریب جداسازی سانتریفوژ گازی به برخی از پارامترهای اصلی [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 8-15]

 • محمدنژاد، نصرت بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 54-58]

 • مدنی، حسن مقایسه‌ی نتایج روش‌های تخمین و شبیه‌سازی زمین آماری برای مدل‌سازی کانسار کانی اورانیم در بلوک 1 آنومالی 3 ناریگان [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 8-18]

 • مزیدی، محمد نشان‌د‌ارسازی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با تکنسیم-m99، کنترل کیفی و توزیع زیست‌شناختی آن [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 23-29]

 • ملاح، محمدحسن تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 1-7]

 • منادی، شهرام ارایه‌ی روشی مناسب برای مدل‌سازی چشمه‌ی مجازی چند نقطه‌ای شتاب‌دهنده‌ی خطی پزشکی در محاسبات دز فوتون به روش مونت‌کارلو [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 29-35]

 • منصوری‌پور، سیدمجتبی تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 49-54]

 • مهدوی، سیدربیع طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 19-28]

 • مهدی‌پور، حمید طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 46-50]

 • موسوی شلمانی، میراحمد مقایسه‌ی روش‌های انعکاس‌سنجی زمانی و ظرفیت‌سنجی با روش پراکندگی نوترون در اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 1-7]

 • میرجلیلی، سیدمحمد تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 49-54]

 • میرشجاعی، سیده فاطمه نشان‌د‌ارسازی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با تکنسیم-m99، کنترل کیفی و توزیع زیست‌شناختی آن [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 23-29]

 • میرمجلسی، سیدمهیار تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، شماره 4، 1390، صفحه 49-54]

 • مینوچهر، عبدالحمید تعیین وابستگی ضریب جداسازی سانتریفوژ گازی به برخی از پارامترهای اصلی [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 8-15]

ن

 • نصری، شیما جذب استرانسیم توسط MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینوسیلان [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 30-37]

 • نوروزی، علی تعیین وابستگی ضریب جداسازی سانتریفوژ گازی به برخی از پارامترهای اصلی [دوره 32، شماره 1، 1390، صفحه 8-15]

و

 • وهابی‌مقدم، مسعود میزان پرتوزایی Po210 در توتون و سیگارهای مورد استفاده در ایران [دوره 32، شماره 2، 1390، صفحه 22-26]

ه

 • هاشمی، بیژن طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، شماره 3، 1390، صفحه 19-28]

login