بر اساس نویسندگان

آ

 • آبافت یگانه، میکائیل [1] - مجتمع پژوهشی بناب، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 196-56515، بناب- ایران
 • آباقری مهابادی، نرجس [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، صندوق پستی: 1467686831، تهران ایران
 • آتشبارتهرانی، شاهین [1] 3. گروه فیزیک، دانشگاه آزاد یزد، کدپستی: 8916871967، یزد ـ ایران
 • آدینه، محمد [1] شرکت کالا الکتریک، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1997-87135، کاشان- ایران
 • آراسته، زهرا [1] شرکت سوره، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1957-81465، اصفهان ـ ایران
 • آرام، مجید [1] پژوهشکده‌ی لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • آردانه، خسرو [1] گروه شیمی بخش سیکلوترون مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی انرژی اتمی ایران
 • آرضابک، بهنام [1] . مرکز نظام ایمنی هسته ای ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1349-13145، تهران ـ ایران
 • آرم، مجید [1] مرکز تحقیقات لیزر، سازمان انرژی اتمی آیران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • آرم، مجید [1] مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی ایران
 • آرم، محمدرضا [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • آرم، محمد رضا [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • آزاد بخت، بختیار [1] دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، صندوق پستی: 518، بروجرد- ایران
 • آسایی، رضا [1] امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران
 • آشتیانی، علیرضا [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1113-143995، تهران- ایران
 • آفریده، حسین [1] دانشکده ی مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • آفریده، حسین [1] مرکز تحقیقات و کاربرد پرتو فرایند یزد، صندوق پستی: 389-89175، یزد ـ ایران
 • آفریده، حسین [1] دانشکده‌ی مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • آفریده، حسین [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران - ایران
 • آفریده، حسین [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498 - 31485، کرج - ایران
 • آفریده، حسین [1] دانشکده ی مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران
 • آفریده، حسین [1] 1. دانشکده‌ی فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران
 • آفریده، حسین [1] دانشکده‌ی مهندسی هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ایران
 • آفریده، حسین [1] دانشکده‌ی مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران
 • آفریده، حسین [1] گروه سیکلوترون سازمان انرزی اتمی ایران
 • آفریده، حسین [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج-ایران
 • آفریده، حسین [1] بخش سیکلوترون مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج
 • آفریده، حسین [1] آزمایشگاه شیمی PET بخش سیکلوترون مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج
 • آقایی، مجید [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران 2- دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 11365-11155، تهران - ایران
 • آقایاری، ابراهیم [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • آقایی امیرخیزی، نویده [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران-ایران
 • آقایان، حسن [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • آقاجانپور، محمدفخرالدین [1] دفتر اکتشاف و استخراج، شرکت تولید سوخت هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران-ایران
 • آقاجانی دلاور، مجتبی [1] گروه پژوهشی اکتشاف و استخراج، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران-ایران
 • آقاحسینی، مسعود [1] مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان - ایران
 • آقاحسینی، مسعود [2] شرکت سوخت رآکتورهای هسته ای، صندوق پستی: 43551-14376، اصفهان ـ ایران
 • آقایی خاریکی، امین [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده‌ی علوم و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • آقایی خاریکی، امین [1] گروه مهندسی هسته ای، دانشکده علوم و فن آوری های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • آقاعلی گل، داوود [1] آزمایشگاه واندوگراف، پژوهشکده علوم هسته‌‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • آقاعلی گل، داوود [1] آزمایشگاه واندوگراف، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران - ایران
 • آقاعلی گل، داوود [1] آزمایشگاه واندوگراف، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • آقامیری، سیدمحمودرضا [1] گروه پرتو پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • آقامیری، سیدمحمودرضا [1] پژوهشکده‌ی چرخه ‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • آقامیری، سیدمحمودرضا [1] گروه پرتوپزشکی، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران- ایران
 • آقامیری، سیدمحمودرضا [1] گروه مهندسی پرتو پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • آقامیری، سیدمحمودرضا [1] گروه پرتو پزشکی، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • آقامیری، سیدمحمودرضا [1] گروه پرتو پزشکی، دانشکده علوم هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران- ایران
 • آقامیری، سید محمودرضا [1] گروه پرتو پزشکی، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • آقانژاد، ایوب [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • آلانی، رضا [2] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • آلیسون، کریس [1] دفتر امور ایمنی هسته‌ای کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 111-75181، بوشهر - ایران
 • آل طه، سیدمحمود [1] گروه مهندسی هسته‌ای، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
 • آواکیان، ساکو [1] بخش فیزیک پلاسما وگداخت مرکز تحقیقات هسته ای
 • آواکیان، ساکو [1] مرکز تحقیقات گداخت هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • آواکیان، مارکوس [1] بخش فیزیک پلاسما وگداخت مرکز تحقیقات هسته ای
 • آواکیان، مارکوس [1] مرکز تحقیقات گداخت هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران

ا

 • ایازی، مسعود [1] اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان، صندوق پستی: 1799-79145، بندرعباس- ایران
 • ابدی، پیوند [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 775-14515، تهران ـ ایران
 • ابراهیمی، محمدعلی [1] پژوهشکده ی کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • ابراهیمی سوخته کوهی، هادی [1] گروه معدن، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165، ارومیه ـ ایران
 • ابطحی، سیدمحمدمهدی [1] گروه پرتو پزشکی، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • ابطحی، سیدمحمدمهدی [1] گروه پرتوپزشکی، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران - ایران
 • ابطحی، سید محمدمهدی [1] گروه پرتو پزشکی، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • ابطحی، سیدمحمد مهدی [1] گروه پرتو پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • ابهری، احمد امرا ... [1] پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • ابهری، امراله [1] پژوهشکده‌ چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • ابهری، ملوک [1] بخش کشاورزی هسته ای مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • ابهری، ملومک [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج سازمان انرزی اتمی ایران
 • ابوالحسنلو، غلامرضا [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، صندوق پستی: 313- 45195، زنجان- ایران
 • ابوالقاسمی، حسین [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4536-11365، تهران ـ ایران
 • ابوالقاسمی، حسین [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4563-11365، تهران ـ ایران
 • ابوالقاسمی، حسین [1] دانشکده‌ی مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران ـ ایران
 • ابوالقاسمی، حسین [1] دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4563-11155، تهران ـ ایران
 • ابوطالبی، علی [1] گروه برق، مؤسسه آموزش عالی نقش جهان، اصفهان ـ ایران
 • اتوکش، محمد [1] دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
 • اتوکش، محمد [1] دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 11365-11155، تهران - ایران
 • اتوکش، محمد [1] 1دانشکده‌ی مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
 • احدپور، داود [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران
 • احدیت، علی [1] گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، صندوق پستی: 775-14515، تهران ـ ایران
 • احسانی، محمدمهدی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج - ایران
 • احمدی، افسانه [1] 1. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 2.پژوهشکده مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • احمدی، سیدجواد [1] 1. پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • احمدی، سیدجواد [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران
 • احمدی، سیدجواد [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • احمدی، سیدجواد [1] آزمایشگاه جابربن حیان سازمان انرژی اتمی ایران
 • احمدی، سیدجواد [1] 2- گروه پژوهشی شیمی، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14893، تهران- ایران
 • احمدی، سیدجواد [2] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • احمدی، سیدجواد [1] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • احمدی، سید جواد [1] پژوهشکده مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • احمدی، سید جواد [1] آزمایشگاه های تحقیقاتی جابربن حیان سازمان انرژی اتمی ایران
 • احمدی، سید جواد [1] پژوهشکده چرخه سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • احمدی، شکوفه [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339- 14155، تهران - ایران
 • احمدی، شکوفه [1] مرکز تحقیقات هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • احمدی، شکوفه [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • احمدی، شکوفه [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران – ایران
 • احمدی، شکوفه [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • احمدی، مجتبی [1] دانشکده‌ی مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • احمدی، محمدامین [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486 – 11365، تهران – ایران
 • احمدی، مهرداد [1] گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 336-14115، تهران- ایران
 • احمدی، مهرداد [3] پژوهشکده ی کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • احمدی، مهرداد [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • احمدیان، ونوس [1] مجتمع پژوهشی ایران مرکزی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • احمدی فقیه، محمدامین [1] 1. گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، صندوق پستی: 8916871967، یزد ـ ایران 2. پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • احمدی فقیه، محمدامین [1] گروه بیوتکنولوژی هسته‌ای، پژوهشکده علوم هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • احمدی فقیه، محمدامین [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486 – 11365، تهران - ایران
 • احمدی فقیه، محمدامین [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی:3486-11365، تهران- ایران
 • احمدی نیار، عظیم [1] بخش راکتور مینیاتوری مرکز تحقیقاتی و تولید سوخت اصفهان سازمان انرژی اتمی ایران
 • احمدی نیار، عظیم [1] بخش راکتور مینیاتوری مرکز تحقیقات وتولید سوخت اصفهان
 • اختری قمی، حسن [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • اخلاقی، محمد [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • اخلاقی، مهدی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی:498-31485، کرج ـ ایران
 • اخلاقی، مهدی [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران
 • اخلاقی، مهدی [1] آزمایشگاه تحقیق و توسعه رادیوداروها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران- ایران
 • اخلاقی، مهدی [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • اخلاقی، مهدی [1] بخش سیکلوترون و پزشکی هسته‌ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • اخوان، اعظم [1] هیات علمی-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • اخوان، اعظم [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • اخوان، اعظم [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • اخوان، اعظم [1] پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • اخوان، اعظم [1] پژوهشکده‌ی‌ کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • اخوان، حمیدرضا [1] بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • ادیب زاده، حمیدرضا [1] دانشکده‌ی مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، صندوق پستی: 517، نجف‌آباد ـ ایران|شرکت سوخت رآکتورهای هسته‌ای، صندوق پستی: 1957-81465، اصفهان ـ ایران
 • ایرانی، الناز [1] 2. گروه فیزیک، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 175-14115، تهران ـ ایران
 • ایرانی، الناز [1] هیئت علمی
 • ایرانی، محمد [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4563-11155، تهران ـ ایران
 • ایرانمنش، حمید [1] مرکز پژوهشی انرژی اتمی سازمان انرژی اتمی ایران
 • اربابی، عظیم [1] گروه رادیوتراپی انکولوژی، مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، صندوق پستی: 4719-19395، تهران ـ ایران
 • اربابی، کوروش [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج-ایران
 • اربابی، کوروش [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران
 • اربابی، کوروش [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی‌ ایران، صندوق پستی: 4395- 31585، کرج - ایران
 • اربابی، کوروش [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج سازمان انرزی اتمی ایران
 • ارباب زوار، حسین [1] دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
 • ایرجی، داود [1] دانشکده‌ی فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران- ایران
 • ایرجی، داود [1] دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران- ایران
 • ارحامی، بهزاد [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پزوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • اردکانی، محمدرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 313-31485، کرج- ایران
 • اردکانی، محمدرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج سازمان انرژی اتمی ایران
 • اردوانی، فردین [2] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • ارشدی، مهدیه [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده‌ی علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، صندوق پستی: 159-18155، تهران ـ ایران
 • ارکانی، محمد [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • ارکانی، محمد [1] پژوهشکده ی رآکتور، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • ارکانی، محمد [1] پژوهشکده ی رآکتور، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • ارکیان، فروزان [1] امور حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 4494- 14155، تهران ـ ایران
 • ایروانی، مژگان [1] 2. پژوهشکده‌ی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان- ایران
 • ایروانی، مژگان [1] پژوهشکده‌ی راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان ـ ایران
 • ایروانی، مژگان [1] پژوهشکده‌ی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • ایزدیار، سیدعلی [1] مرکز تحقیقات هسته ای – سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی 3486-11365، تهران، ایران
 • ایزدی نجف‌آبادی، رضا [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 134-91735، مشهد ـ ایران
 • ایزدی‌وصفی، غلامحسین [1] گروه فیزیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند ـ ایران
 • اسپهبد، محمدرضا [1] واحداکتشاف سازمان انرژی اتمی ایران
 • اسپهبد، محمدرضا [1] واحد سوخت سازمان انرژی اتمی ایران
 • اسپهند، محمدرضا [1] اموراکتشاف سازمان انرژی اتمی ایران
 • استکی، محمدحسین [1] گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی، دانشگاه اصفهان،
 • استکی، محمدحسین [1] گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی فنی- مهندسی، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • استکی، محمد حسین [1] گروه مهندسی هسته ای، دانشکده علوم و فن آوری های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • استکی، محمد حسین [1] گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی، دانشگاه اصفهان
 • اسدی، احمدرضا [1] امور اکتشاف‌ و استخراج‌، سازمان‌ انرژی‌ اتمی‌ ایران‌
 • اسدی، سجاد [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، کدپستی: 13114-16846، تهران ـ ایران
 • اسدی، علی اکبر [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج-ایران
 • اسدی، محمدرضا [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • اسدی، محمدرضا [1] آزمایشگاه جابربن حیان سازمان انرژی اتمی ایران
 • اسدی اسدآباد، محسن [1] پژوهشکده‌ی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • اسدی اسدآباد، محسن [1] پژوهشکده‌ی راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • اسدی اسدآباد، محسن [1] پژوهشکده ی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان ـ ایران
 • اسدی اسدآباد، محسن [1] پژوهشکده‌ی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان ـ ایران
 • اسداللهی، ضرغام [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج - ایران
 • اسداللهی، ضرغام [1] بخش کاربرد پرتوهای یونی مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج
 • اسدالهی، ضرغام [1] پژوهشکده‌ی تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 498-31485، کرج ایران سازمان مرکزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی: 369-19395، تهران ایران
 • اسدیان، محسن [1] شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • اسدی نژاد، محسن [1] دانشگاه تربیت مدرس دانشکده پزشکی گروه فیزیک پزشکی
 • اسکندری، علی [1] 3. پژوهشکده‌ی کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • اسکندری، محمدرضا [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، صندوق پستی: 5-71993، شیراز ـ ایران
 • اسکندری نسب، محمود [1] بخش مهندسی معدن، دانشکده‌ی صنعت و معدن زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان، صندوق پستی: 7616914111، کرمان ـ ایران
 • اسکندری نسب، محمود [1] بخش مهندسی معدن، دانشکده‌ی صنعت و معدن زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان، صندوق پستی: 7616914111، کرمان ـ ایران
 • اسکندری نسب، محمود [1] بخش مهندسی معدن، دانشکده صنعت و معدن زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان، صندوق پستی: 7616914111، کرمان ـ ایران
 • اسکندری‌نسب، محمود [1] بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان، صندوق پستی: 7761156391، کرمان ـ ایران
 • اسکندری‌نسب، محمود [1] بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، صندوق پستی: 7616914111، کرمان - ایران
 • اسلام، اسماعیل [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، کدپستی: 13114-16846، تهران ـ ایران
 • اسلامی، محمد [1] گروه فیزیک، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه زنجان، صندوق پستی: 38791-45371، زنجان ـ ایران
 • اسلامی‌راد، سیده زهرا [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران 2- دانشکده مهندسی هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران - ایران
 • اسلامی مجد، عبداله [1] گروه الکترونیک، مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • اسماعیلی، حسن [1] دانشجوی دکترا-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • اسماعیلی مکرم، مجید [1] بخش متالوژی مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان
 • اسماعیل‌نیا، مجتبی [1] پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-11365، تهران ـ ایران
 • اسماعیل‌نیا، مجتبی [1] پژوهشکده‌ی لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • اسماعیل‌نیا، مجتبی [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پزوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • اشتری، پرویز [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • اشتری، پرویز [1] پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • اشتری، پرویز [1] آزمایشگاه های تحقیقاتی جابربن حیان سازمان انرژی اتمی ایران
 • اشتری، پرویز [2] گروه پژوهشی رادیوایزوتوپها و رادیو داروها، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران
 • اشرفی، رضا [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • اشرفی، صالح [1] گروه فیزیک هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 163-51665، تبریز ـ ایران
 • اشرفی‌زاده، سیدنظام‌الدین [1] آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع شیمیایی معدنی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، صندوق پستی: 13114-16846، تهران ـ ایران
 • اصغری زاده، فرید [1] آزمایشگاه جابربن حیان، سازمان انرژی اتمی ایران
 • اصغری زاده، فرید [1] گروه پژوهشی شیمی، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14893، تهران ـ ایران
 • اصغری زاده، فرید [1] آزمایشگاه جابربن حیان سازمان انرژی اتمی ایران
 • اصغری زاده، فرید [1] آزمایشگاه های تحقیقاتی جابربن حیان
 • اصغری‌زاده، فرید [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • اصغری‌زاده، فرید [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 51113-14399، تهران ـ ایران
 • اصلانی، غلامرضا [3] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • اصلانی، غلامرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی:498-31485، کرج ـ ایران
 • اصلانی، غلامرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498 - 31485، کرج - ایران
 • اصلانی، غلامرضا [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران-ایران
 • اصلانی، غلامرضا [1] 1- مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج- ایران
 • اصل زعیم، علی‌رضا [1] پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 51113-14399، تهران ـ ایران
 • اطاعتی، غلامرضا [1] گروه کاربرد پرتوها، دانشکده ی مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • اطاعتی، غلامرضا [1] دانشکده ی مهندسی انرژی و فیزیک
 • اطاعتی، غلامرضا [1] دانشکده علوم هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 985-89575، تهران- ایران
 • اطاعتی، غلامرضا [1] گروه مهندسی هسته ای، دانشکده مهدسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • اطاعتی، غلامرضا [1] دانشکده‌ی مهندسی هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ایران
 • اطهری علاف، میترا [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • اطهری علاف، میترا [1] گروه مهندسی هسته‌ای، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 775-14515، تهران ـ ایران
 • اعتماد، بهروز [1] دفتر امور ایمنی هسته ای کشور سازمان انرژی اتمی ایران
 • اعرابی، حمیدرضا [1] دانشکده‌ی مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران ـ ایران
 • اعزازی، فرزانه [1] پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • اعزازی، فرزانه [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • اعلایی، علیرضا [1] دانشکده‌ی مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، صندوق پستی: 517، نجف‌آباد ـ ایران
 • افتاده، حمید [2] بخش مواد مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان
 • افتخاری، اکرم [1] 5. سنجش از دور، دانشگاه تهران، صندوق پستی: ۶۶۱۹-۱۴۱۵۵، تهران- ایران
 • افخمی قادی، عمار [1] پژوهشکده‌ی ژنتیک و زیست فن‌آوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578، مازندران ـ ایران
 • افراسیابیان، احمد [1] واحد اکتشاف معاونت مواد اولیه وسوخت
 • افشاری، مسعود [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • افشاری، نرگس [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • افشاریان، رضا [1] اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان، صندوق پستی: 1799-79145، بندرعباس- ایران
 • افشارنسب، محمد [1] موسسه‌ی تحقیقات علوم شیلاتی ایران
 • افشار نسب، محمد [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی
 • افضل، پیمان [1] گروه مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، صندوق پستی: 4435-11365، تهران ـ ایران
 • افضل زاده، رضا [1] گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صندوق پستی: 4416- 15875، تهران - ایران
 • افلاکی، فریدون [1] آزمایشگاه شیمی و محیط زیست، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 3486-11365، تهران- ایران
 • افلاکی، فریدون [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • افلاکی، فریدون [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486 -11365، تهران- ایران
 • افلاکی، فریدون [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486 – 11365، تهران - ایران
 • افلاکی، فریدون [1] پژوهشکده علوم هسته‌‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • اقابزرگ، حسین [1] آزمایشگاه شیمی معدنی دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران
 • اکباتانی املشی، سجاد [1] دانشکده‌ی مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، کدپستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • اکبری، ایرج [1] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • اکبری، محمود رضا [1] بخش مهندسی هسته‌ای، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
 • اکبری، مرتضی [1] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • اکبری، ندا [1] پژوهشکده‌ی‌چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • اکبری، ندا [1] پژوهشکده‌ چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • ایلچی، مریم [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران
 • الماسیان، محمدرضا [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • الهی، سیدمحمد [1] گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه رازی
 • الهی، مجید [1] پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، تهران- ایران
 • اله‌وردی، محمود [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، صندوق پستی: 141556447، تهران- ایران
 • امامی، حمید [1] بخش رادیوتراپی و انکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • امامی، سیدامیر حسین [1] دانشکده‌ی مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
 • امامی، علی [1] گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، صندوق پستی: 143-14115، تهران ـ ایران
 • امامی، محمدرضا [2] مرکز تحقیقات استانداردهای هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • امامی، میرسعید [1] امور اکتشاف سازمان انرژی اتمی ایران
 • امامی، مسعود [1] بخش مواد هسته ای مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای سازمان انرزی اتمی ایران
 • ایمانی، سهراب [1] گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، صندوق پستی: 775-14515، تهران ـ ایران
 • ایمانی، مرتضی [2] دانشچوی دکترای پژوهشگاه
 • امبن فر، حبیب [1] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 16471-51666، تبریز ـ ایران
 • امیدی، محمدمهدی [1] آزمایشگاه های تحقیقاتی جابربن حیان
 • امیری، حسین [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فن‌آوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران
 • امیری، مجتبی [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران-ایران 1- گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1213-45695، تهران-ایران
 • امیری، نرجس [1] پژوهشگر طرح پسا دکتری دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
 • امیرآبادی‌فراهانی، فرشته [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • امراللهی، رضا [1] مرکز تحقیقات گداخت هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • امراله ابهری، احمد [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران
 • امراله ابهری، احمد [1] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • امیرحمزه تفرشی، محمد [1] سازمان انرژی اتمی ایران
 • امیرخانی دهکردی، محمدامین [1] پژوهشکده‌ی راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • امیرخانی دهکردی، محمد امین [1] پژوهشکده‌ی رآکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • امینی، الهام [1] مدیر/سازمان انرژی اتمی ایران
 • امینی، الهام [1] 2. شرکت فن‌آوری‌های پیشرفته‌ی ایران، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 5931-143995، تهران- ایران
 • امینی، فاطمه [1] گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • امینی، مریم [1] دانشکده‌ی علوم پایه، گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ـ ایران
 • امین پور، پریسا [1] فارق التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
 • امین پور، پریسا [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده‌ی علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • امین فر، حبیب [1] دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 14766-51666، تبریز ـ ایران
 • امین مظفری، مسعود [1]
 • امین مظفری، مسعود [1] پژوهشکده‌ی رآکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • انتظام، مهدی [1] گروه مهندسی شیمی- پلیمر، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد،
 • انصار، شیدا [1] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • انصاری، میترا [1] پژوهشکده‌ی فیزیک و شتابگرها، پزوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • انصاری، مهرزاد [1] گروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 336-14115، تهران ـ ایران
 • انصاری پور، مرتضی [1] شرکت سوره، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1957-81465، اصفهان ـ ایران
 • انصاری‌پور، مرتضی [1] شرکت سوره، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1957-81465، اصفهان ـ ایران
 • انصاری‌فر، غلامرضا [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان
 • انصاری‌فر، غلامرضا [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده‌ی علوم و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • انصاف، محمدرضا [1] بخش دزیمتری استاندارد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی و بخش پرتودرمانی مرکز پزشکی سیدالشهدا اصفهان
 • انصاف، محمدرضا [2] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • انصاف، محمدرضا [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج-ایران
 • انصاف، محمدرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی:498-31485، کرج ـ ایران
 • انوری، اکبر [1] گروه مهندسی پرتو پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • انوری، فاطمه [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 389-89175، یزد- ایران
 • اهری مصطفوی، حسین [1] مرکز تحقیقات‌ کشاورزی‌ و پزشکی‌ هسته‌ای‌، سازمان‌ انرژی‌ اتمی‌ ایران‌
 • اهری مصطفوی، حسین [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • اهری مصطفوی، حسین [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • اهری مصطفوی، حسین [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج - ایران
 • اهری مصطفوی، حسین [1] پژوهشکده ی کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • اهری مصطفوی، حسین [1] - گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 336-14115، تهران ـ ایران 2- پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • اهری‌ مصطفوی، حسین [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • اهری هاشمی، فاطمه [1] مرکزتحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • اهری هاشمی، فاطمه [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • اهری هاشمی، فاطمه [2] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • اهری هاشمی، فاطمه [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339- 14155، تهران - ایران
 • اهری هاشمی، فاطمه [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • ایوبیان، نوید [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • اوجی، علیرضا [1] مدیریت آب و خاک جهاد کشاورزی استان فارس
 • اوجانی، رامین [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیًه نهال و بذر, تحقیقات دانه‌های روغنی
 • اوجانی، رامین [1] موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر
 • اویسی، الهه [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، صندوق پستی: 3716146611، قم ـ ایران
 • اولیاء زاده، منوچهر [1] گروه مهندسی معدن دانشکده فنی تهران
 • اولادی، مرتضی [1] پژوهشکده‌ی ژنتیک و زیست فن‌آوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578، مازندران ـ ایران
 • اولیاه، عباس [1] مرکز تحقیقات هسته ای
 • اولیائی، پروین [1] آزمایشگاه واندوگراف، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران - ایران
 • اولیائی، پروین [1] آزمایشگاه واندوگراف، پژوهشکده علوم هسته‌‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران

ب

 • بابایی، محمد [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • بابایی، محمد [2] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • بابایی، محمد [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران
 • بابایی، محمد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج - ایران
 • بابایی، محمدحسین [1] آزمایشگاه کنترل کیفی رادیوایزوتوپ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران
 • بابایی، محمدحسین [1] گروه رادیوایزوتوپ، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران- ایران
 • بابایی، محمدحسین [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365 تهران- ایران
 • باباخانی، اسد [1] مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران پژوهشکده‌ی فیزیک پلاسما و گداخت، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 51113-14399، تهران ـ ایران
 • بابالو، علی اکبر [1] گروه پلی‌مر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، صندوق پستی: 1996-51335، تبریز- ایران
 • بیات، ایرج [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • بیات، ایرج [1] معاونت مواد اولیه وسوخت واحد پسمانداری
 • بیاتی، مریم [1] بخش مواد هسته ای مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج
 • بیاتی، مریم [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • بادبرین، علی [1] گروه مهندسی پرتو پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 775-14515، تهران ـ ایران
 • بایراموف، ایاز [1] آکادمی علوم جمهوری آذربایجان
 • بارئی منیری، فرشته [1] آزمایشگاه جابربن حیان سازمان انرژی اتمی ایران
 • بازاری جامخانه، کوروش [1] دانشگاه اصفهان
 • بازاری جامخانه، کوروش [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده‌ی علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • بازرگان، کامبیز [1] مؤسسه ی تحقیقات خاک و آب، صندوق پستی: 311-31758، کرج ـ ایران
 • بازرگانی، کمال الدین [1] گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران
 • بازرگانی گیلانی، کمال الدین [1] گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران
 • بازوند، احسان [1] گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، صندوق پستی: 135، اهواز ـ ایران
 • باستانی، داریوش [1] دانشکده فنی دانشگاه تهران بخش مهندسی شیمی دانشگاه شریف
 • باقری، رضا [1] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • باقری، رضا [1] پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • باقری، سعید [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان
 • باقری، علی [1] پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 51113-14399، تهران ـ ایران
 • باقری، علی [1] پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 51113-14399، تهران ـ ایران
 • باقری، محمد [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران-ایران 2- دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صندوق پستی: 4416-15875، تهران- ایران
 • باقریفام، سعید [1] گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 1163، مشهد ـ ایران
 • باقریفام، سعید [1] گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 1163، مشهد- ایران
 • باقریفام، سعید [1] گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 48978-91779، مشهد ایران
 • باقی زاده، علی [1] آزمایشگاه واندوگراف، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران - ایران
 • باقی زاده، علی [1] آزمایشگاه واندوگراف، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • باقی زاده، علی [1] آزمایشگاه واندوگراف، پژوهشکده علوم هسته‌‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • بالاکین، ایگور [1] دانشگاه ЭATИ، ابنینسک-روسیه
 • بالکانیان، نوید [1] مجتمع پژوهشی شمال غرب، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 836-14395، بناب ـ ایران
 • بالکانیان، نوید [1] پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی: 196-5555515، بناب ـ ایران
 • بیت اللهی، مسعود [1] امورحفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران
 • بت عیشو، رامسینا [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • بت عیشو، رامسینا [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران،
 • بحرینی، سیده مهسا [1] گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، صندوق پستی: 775-14515، تهران ـ ایران
 • بحرینی طوسی، محمدتقی [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، صندوق پستی: 153-91735، مشهد - ایران
 • بختیاری، هوشنگ [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج - ایران
 • بختیاری، هوشنگ [1] پژوهشکده‌ی تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 498-31485، کرج ایران
 • بختیاری رمضانی، مهدیه [1] پژوهشکده ی فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 51113-14399، تهران ـ ایران
 • بیدختی، علی اکبر [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • بیدختی، علی اکبر [1] گروه مواد هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • بدخشان، حسین [1] دانشجو
 • بدیعی، شهریار [1] دانشکده ی مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983969411، تهران ـ ایران
 • براتچی، زرین [1] امورحفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران
 • برادران، مینا [1] پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486- 11365، تهران ـ ایران
 • برزگر، محسن [1] گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده‌ی کشاورزی‌ دانشگاه تربیت مدرس
 • برزگر، محسن [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرس،
 • برزگر، محسن [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 336-14115، تهران ـ ایران
 • برموز، محمود [1] دانشکدة فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، صندوق پستی: 133-76169، کرمان - ایران
 • برنجی اردستانی، سمیرا [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • برنجی اردستانی، سمیرا [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • برهانی، محمود [1] گروه فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-89195، یزد ـ ایران
 • برهان آزاد، سیامک [1] امورحفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران
 • بروشکی، مهرداد [1] دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 9567-11365، تهران- ایران
 • بروشکی، مهرداد [1] دانشکده‌ی مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
 • بیطرفان رجبی، احمد [1] - بخش پزشکی هسته‌ای، مرکز پزشکی و پژوهشی بیماری‌های قلبی- عروقی بیمارستان شهید رجایی، کدپستی: 11151-19969، تهران ـ ایران
 • بیکی، داوود [1] مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، صندوق پستی: 13135-14117، تهران ـ ایران
 • بیگی، منیژه [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 151-14115، تهران- ایران
 • بیگزاده، امیرمحمد [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • بلاش آبادی، پروین [1] بخش کاربرد پرتوهای یونی مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج
 • بلوری، هادی [1] مرکز تحقیقات هسته ای
 • بلورچی فرد، فرید [1] 1. پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران 3. گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران ـ ایران
 • بلوری نوین، فاطمه [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • بلوری‌نوین، فاطمه [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • بنایی، ناصر [1] مرکزتحقیقات لیزر - گروه فیزیک حالت جامد سازمان انرژی اتمی ایران
 • بنایی، ناصر [1] گروه فیزیک حالت جامد، مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • بنایی، ناصر [1] گروه فیزیک حالت جامد مرکز تحقیقات لیزر انرژی اتمی ایران
 • بنایی، ناصر [1] مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی ایران
 • بناری بهنمیری، شیلا [1] مؤسسه آموزش عالی طبری، صندوق پستی: 863-47135، بابل ـ ایران
 • بنی اسدی، حسین [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بنائی، ناصر [1] مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی ایران
 • بینش مروستی، محمدحسین [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی
 • بنی نجاریان، محمد [1] مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان - ایران
 • بهاروندی، حمیدرضا [1] 2. مجتمع مواد و فرایندهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، صندوق پستی: 1774-15875، تهران ـ ایران
 • بهاروندی، حمید رضا [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • بهجت، عباس [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-79178، یزد- ایران
 • بهجت، عباس [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-89178، یزد- ایران
 • بهجت، عباس [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی : 741/89178 تلفن : 7250114 نشانی الکترونیکی : abehjat@yazduni.ac.ir
 • بهجت، عباس [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • بهرادکیا، پیام [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365 تهران- ایران
 • بهرامی، حسین [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4563-11365، تهران - ایران 2- پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • بهرامی، سمانه [1] دانشکده‌ی مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
 • بهرامی، عباس [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • بهرامی، عطاءا... [1] گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه
 • بهرامی سامانی، علی [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • بهرامی سامانی، علی [1] دانشکده مهندسی هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران2- پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • بهرامی سامانی، علی [2] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • بهرامی سامانی، علی [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • بهرامی سامانی، علی [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران
 • بهرامی سامانی، علی [1] عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • بهرامی سامانی، علی [1] پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • بهرامی سامانی، علی [2] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • بهرامی سامانی، علی [3] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • بهرامی سامانی، علی [1] پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران،
 • بهرامی سامانی، علی [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • بهرامی سامانی، علی [2] پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • بهرامی سامانی، علی [1] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • بهرامی‌سامانی، علی [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • بهرامی‌سامانی، علی [1] دانشکده مهندسی هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران - ایران
 • بهرامی‌سامانی، علی [1] دانشکده مهندسی هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران2- پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • بهروزی نیا، جهانگیر [1] بخش فیزیک پلاسما وگداخت مرکز تحقیقات هسته ای
 • بهروزی نیا، سعید [1] 1. پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران
 • بهروزی نیا، سعید [1] 1. پژوهشکده‌ی فوتونیک و فن‌آوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران
 • بهروزی نیا، سعید [1] مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی ایران
 • بهزادی، مهرداد [1] 1. گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • بهزادی، مهرداد [1] بخش زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 69411-19839، تهران ـ ایران
 • بهزادی نسب، علی [1] رسوب‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 917751111، مشهد ـ ایران
 • بهشتی پور، صالحه [1] 1. دانشکده‌ی فیزیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 5166616471، تبریز ـ ایران
 • بهمنیار، حسین [1] دانشکده فنی دانشگاه تهران بخش مهندسی شیمی دانشگاه شریف
 • بهینا، سهراب [2] گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، صندوق پستی: 16116-414، ارومیه ـ ایران
 • بهنیا، سهراب [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165-57153، ارومیه ـ ایران
 • بهنیا، سهراب [2] گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، صندوق پستی: 57157-419، ارومیه ـ ایران
 • بوستانی، احسان [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران

پ

 • پارسائیان، محمدرضا [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 389-89175، یزد- ایران
 • پارسائیان، محمدرضا [1] مجتمع پژوهشی ایران مرکزی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • پایروند، فیروز [1] مرکز تحقیقات و تولید آشکارسازها، مجتمع تحقیق و توسعة شهید میثمی، صندوق پستی: 4413-31585، کرج- ایران
 • پازکیان، هدیه [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فن‌آوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران
 • پازند، کاوه [1] باشگاه پژوهش‌گران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: ۱۴۵۱۵-۷۷۵، تهران ـ ایران
 • پازند، کاوه [1] گروه مهندسی معدن، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 1477893855، تهران ـ ایران
 • پاشازاده، مهسا [1] 1. گروه فیزیک، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165-57153، ارومیه ـ ایران
 • پاشائی، حیدر [1] شرکت سوخت رآکتورهای اتمی، صندوق پستی43551-14376، اصفهان ایران
 • پاکدل، مهدی [1] دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 15914، تهران-ایران
 • پاکیزوند، نرگس [1] گروه پژوهشی اکتشاف و استخراج، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • پیامی شبستری، محمود [1] مرکز فیزیک نظری وریاضیات انرژی اتمی ایران
 • پایون، سجاد [1] دانشجو
 • پذیرنده، علی [1] گروه فیزیک، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 1943-19395، تهران – ایران
 • پذیرنده، علی [1] گروه مهندسی هسته ای، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 1477893855، تهران ـ ایران
 • پذیرنده، علی [1] دانشگاه تهران دانشکده علوم گروه فیزیک
 • پذیرنده، علی [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 775-14515، تهران ـ ایران
 • پذیرنده، علی [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 498-31485، تهران- ایران
 • پذیرنده، علی [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 775-14155، تهران - ایران
 • پرتوی، عبدالرحیم [1] مرکزتحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج
 • پرتوی شبستری، ناصر [1] مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی ایران
 • پیرحسینلو، طاهره [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 5166614776، تبریز ـ ایران
 • پروازیان، اکبر [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، صندوق پستی: 83111-84156، اصفهان - ایران
 • پیروان، حمید [1] مرکز تحقیقات هسته ای
 • پیروزفر، بهناز [1] امور حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 4494-14155، تهران - ایران
 • پرویزی نژاد، زهرا [1] دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 775-14515، تهران ـ ایران
 • پیرولی بیرانوند، نجات [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • پیرولی بیرانوند، نجات [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • پیرولی بیرانوند، نجات [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، ایران- کرج
 • پیرولی بیراوند، نجات [1] پژوهشکده ی تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • پروین، پرویز [1] مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی ایران
 • پیش بین، نوشین [1] پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، تهران- ایران
 • پیشدست، مسعود [1] پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 51113-14399، تهران- ایران
 • پیشدست، مسعود [1] گروه الکترونیک، مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،
 • پیشوایی، میرسامان [1] دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، صندوق پستی، تهران ـ ایران
 • پناهی، مهدی [1] سازمان انرژی اتمی آزمایشگاهای تحقیقاتی جابربن حیان
 • پناهی فر، آرش [1] دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران
 • پناهی نیا، فرهاد [1] دانشجو
 • پوریان، سینا [1] دانشکده‌ی مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
 • پوربیگی، حسین [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • پوربیگی، حسین [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران،
 • پوربیگی، حسین [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • پورحبیب، زهرا [1] دانشجوی دکتری
 • پورحسینی، ژاله [1] گروه پژوهشی اکتشاف و استخراج، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • پور حسن نژاد، زهرا [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران
 • پورسلیمانی، حسین [1] واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران
 • پورصالح، علی محمد [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده‌ی علوم و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران 2. مجتمع پژوهشی ایران مرکزی یزد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 389-89175، یزد ـ ایران
 • پورصالح، علی‌محمد [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، ‌پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • پورعبدی، لادن [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • پورعبدی، موسی [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339- 14155، تهران - ایران
 • پور عبیدی، موسی [1] امورحفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران
 • پورعلی، سعدی [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشگاه علوم و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان
 • پورمتین، اکرم [1] پژوهشکده‌ چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • پورمتین، اکرم [1] پژوهشکده‌ی‌چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • پورمحمد، نازنین [1] پژوهشکده ی تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • پور‌مکائیل، کسرا [1] دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران ـ ایران
 • پولسن، پیر روگارد [1] دانشیار/ گروه پزشکی بالینی-گروه آنکولوژی-دانشگاه آرهوس، آرهوس-دانمارک

ت

 • تاجرمحمدقزوینی، پریسا [1] گروه بیوتکنولوژی هسته‌ای، مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران - ایرانگروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا (س)، تهران - ایران
 • تاجرمحمدقزوینی، پریسا [1] گروه بیوتکنولوژی هسته‌ای، پژوهشکده علوم هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایراگروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء، تهران ـ ایرانن
 • تاجر محمد قزوینی، پریسا [1] عضو هیأت علمی
 • تاجر محمد قزوینی، پریسا [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا، تهران- ایران
 • تاجیک، مجتبی [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه علوم پایه دامغان، صندوق پستی: 41167-36716، دامغان - ایران
 • تاجیک، مجتبی [1] پژوهشکده‌ی علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ایران
 • تاجیک، مجتبی [1] گروه فیزیک هسته‌ای، دانشکده‌ی فیزیک، دانشگاه دامغان، صندوق پستی: 41167-36716، دامغان ـ ایران
 • تجردی، آزاده [1] مرکز تحقیقات سیمان دانشگاه علم وصنعت تهران
 • ترابی، محمود [1] پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 51113-14399، تهران ـ ایران
 • ترابیان، احسان [1] دفتر اکتشاف و استخراج، شرکت تولید سوخت هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران-ایران
 • ترابی فرد، علی اصغر [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • ترابی گل‌سفیدی، حسین [1] گروه خاکشناسی، دانشکده‌ی علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد
 • تراب مستعدی، میثم [1] هیات علمی
 • تراب مستعدی، میثم [2] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • تراب مستعدی، میثم [1] پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • ترابی نبیل، فرزانه [1] دانشکده‌ی مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران
 • ترکاشوند، م [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • ترکاشوند، مصطفی [1] مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486 – 11365، تهران – ایران
 • ترکاشوند، مصطفی [2] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • ترکزاده، فلامرز [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران- ایران
 • ترک زاده، فرامرز [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • ترک زاده، فلامرز [1] پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • ترکش اصفهانی، مهدی [1] شرکت سوخت رآکتورهای اتمی، صندوق پستی43551-14376، اصفهان ایران
 • ترکمان، رضوان [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • ترکمان، رضوان [1] هیات علمی
 • ترکمن، عباس [1] موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر
 • ترکیهای اصفهانی، محمد [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، صندوق پستی: 8731751167، کاشان ـ ایران
 • تفرشی، محمدامیرحمزه [1] مرکز تحقیقات گداخت هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران - ایران
 • تفرشی، محمدامیرحمزه [1] پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 51113-14399، تهران- ایران
 • تفرشی، محمد امیر حمزه [1] پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • تفرشی، مهدی [1] پژوهشکده‌ی‌ کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • تقی زاده، اکبر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 57153-165، ارومیه ـ ایران
 • تقی زاده، حبیب [1] مرکز توسعه انرژیهای نو، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران - ایران
 • تقی زاده، رضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، ایران.
 • تقی زاده، مجید [1] دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی بابل، صندوق پستی: 484، بابل ـ ایران
 • تقی زاده، محمد [1] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • تقی‌زاده، رضا [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، صندوق پستی: 1141، آستارا ـ ایران
 • تقی‌زاده، مجید [1] دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی بابل، صندوق پستی: 484، بابل ـ ایران
 • تقی‌زاده، مجید [1] دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی بابل
 • تقی‌نژاد کرد، محمد [1] شرکت سوره، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1957-81465، اصفهان ـ ایران
 • تقوی، مهدی [1] مجتمع پژوهشی شمال غرب، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 836-14395، بناب ـ ایران
 • تقوی، مهدی [1] پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی: 196-5555515، بناب ـ ایران
 • تقی ئی، محمدمهدی [1] بخش مواد هسته ای مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای سازمان انرزی اتمی ایران
 • تمیزی‌فر، مرتضی [1] دانشکده فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه صنایع و معادن ایران، صندوق پستی: 518-14395، تهران ـ ایران دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، صندوق پستی: 163-16765، تهران ـ ایران
 • تیموری، سعدالله [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، ایران- کرج
 • تیموریان، بهنوش [1] گروه پرتوپزشکی، مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 15875-4413، تهران- ایران
 • تیموری سیچانی، بهزاد [1] پژوهشکده ی تحقیقات و توسعه ی رآکتورها و شتاب دهنده ها، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان ـ ایران
 • تیموری سیچانی، بهزاد [1] پژوهشکده‌ی تحقیقات و توسعه‌ی رآکتورها و شتاب‌دهنده‌ها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان ـ ایران
 • تهرانی، نفیسه [1] پژوهشکده‌ی رآکتورها و شتاب‌ دهنده‌ها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • توحیدی، توکل [1] پژوهشکده لیزر و اپتیک (بناب)، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 196-55515، بناب ـ ایران
 • توحیدی، سیدحسین [1] مرکز تحقیقات و کاربرد پرتو فرایند، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 389- 89175، یزد- ایران
 • توسلی، علیرضا [1] گروه فیزیک، دانشکدة علوم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صندوق پستی : 16315-1618، تهران- ایران
 • توسلی، علیرضا [1] گروه فیزیک، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران- ایران
 • توسلی، مریم [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • توکلی، یاسرحسین [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • توکلی، عبدالله [1] بخش راکتور مینیاتوری مرکز تحقیقات وتولید سوخت اصفهان
 • توکلی، مریم [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق‌پستی: 9161-11365، تهران - ایران

ث

 • ثابت، مهشید [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج- ایران
 • ثابت، مهشید [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران
 • ثابت، مهشید [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • ثابت، مهشید [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498 - 31485، کرج - ایران
 • ثاقب، نصرت اله [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، ایران- کرج
 • ثاقب، نصرت اله [1] مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج سازمان انرژی اتمی ایران
 • ثقتی، دامون [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران - ایران
 • ثقفی، فاطمه [1] دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • ثنا، صولت [1] شرکت سامان نور گسیل، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • ثنا، صولت [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • ثوری، ابوالفضل [1] مجتمع پژوهشی شمال غرب، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 836-14395، بناب ـ ایران

ج

 • جانی‌پور، اصغر [1] مرکز آموزش نیروگاه اتمی بوشهر، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 111-75181، بوشهر ـ ایران 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر، صندوق پستی: 7513938487، بوشهر ـ ایران
 • جاوید، سوسن [1] گروه فیزیک حالت جامد، مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • جباری، ایرج [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشگاه اصفهان، اصفهان ـ ایران
 • جباری، ایرج [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده‌ی علوم و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • جباری، ایرج [1] گروه پرتوپزشکی، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران- ایران
 • جباری، شهین [1] دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز- ایران
 • جباری، نصراله [1] دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 111-14115 ، تهران- ایران
 • جزایری، سیدحمید [1] آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع شیمیایی معدنی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، صندوق پستی: 13114-16846، تهران ـ ایران
 • جزینی، محمدهادی [1] دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • جعفری، حسین [1] دانشکده‌ی فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 158754413، تهران ـ ایران
 • جعفری، رضا [1] گروه مهندسی هسته ای، دانشکده ی علوم و فن آوری های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • جعفری، علی [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165-57153، ارومیه ـ ایران
 • جعفری، علی [1] دانشکده‌ی مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • جعفری، محمدجعفر [1] پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 51113-14399، تهران- ایران
 • جعفری، محمدجعفر [1] سازمان انرؤی اتمی ایران- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • جعفری، محمد جعفر [1] پژوهشکده‌ی‌ پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • جعفری، محمد جعفر [1] پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • جعفری زاده، منصور [1] امورحفاظت دربرابر اشعه سازمان انرز اتمی ایران
 • جعفریزاده، محمد علی [1] هیات علمی گروه نظری- دانشکده فیزیک- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران
 • جعفری‌زاده، منصور [1] بخش دزیمتری، امور حفاظت در برابر اشعه، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، صندوق پستی: 1339-14155، تهران-ایران 2- پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • جعفری‌زاده، منصور [1] امور حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • جعفری‌زاده، منصور [1] نظام ایمنی هسته‌ای کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران 4. پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • جعفرزاده خطیبانی، مرتضی [1] پژوهشکده‌ی علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • جعفرزاده خطیبانی، مرتضی [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • جعفرزاده خطیبانی، مرتضی [1] آزمایشگاه فیزیک نوترون، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران- ایران
 • جلالی، صدیقه [1] مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی ایران
 • جلالی، محمود [1] گروه حقوق، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جیلاوی، افسانه [1] مرکز توسعه انرژیهای نو سازمان انرژی اتمی ایران
 • جیلاوی، افسانه [1] مرکز توسعه انرژیهای نو، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران - ایران
 • جلیلیان، امیررضا [1] گروه تولید رادیوایزوتوپ، پخش سیکلوترون، مرکز تحقیقات کشاورزی هسته ای کرج، سازمان انرژی اتمی ایران
 • جلیلیان، امیررضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498 - 31485، کرج - ایران
 • جلیلیان، امیررضا [1] آزمایشگاه شیمی PET بخش سیکلوترون مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج
 • جلیلیان، امیررضا [2] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران،
 • جلیلیان، امیررضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی:498-31485، کرج ـ ایران
 • جلیلیان، امیررضا [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران
 • جلیلیان، امیررضا [1] بخش سیکلوترون و پزشکی هسته‌ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • جلیلیان، امیررضا [3] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • جلیلیان، امیررضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج- ایران
 • جلیلیان، امیررضا [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • جلیلیان، امیررضا [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • جلیلیان، امیررضا [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • جلیلیان، امیررضا [1] پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • جلیلیان، امیررضا [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی 498- 31485، کرج-ایران
 • جلیلیان، امیر رضا [1] آزمایشگاه تحقیق و توسعه رادیوداروها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران- ایران
 • جلیلیان، جعفر [1] 2. گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، صندوق پستی: 7591874934، کرمانشاه ـ ایران
 • جلیلیان، شیرین [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران- ایران
 • جلیلی بهابادی، محمدحسن [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 775-14515، تهران ـ ایران
 • جلوانی، سعید [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران
 • جلوانی، سعید [1] مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی ایران
 • جمالی، داود [1] معاونت اکتشافی شرکت امکا، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • جمالی، داود [1] امور اکتشاف و استخراج، سازمان انرژی اتمی ایران
 • جمالی اسفهلان، داود [1] دانشکده مهندسی معدن، نفت و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران- ایران
 • جمالی اسفهلان، داوود [1] دفتر اکتشاف و استخراج، شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران - ایران
 • جمالی‌اسفهلان، داود [1] معاونت اکتشاف شرکت امکا، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران
 • جنگجو، اسماعیل [1] پژوهشکده‌ی لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • جنگجو، اسماعیل [1] پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-11365، تهران ـ ایران
 • جنگجو، اسماعیل [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پزوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • جهانی، سمانه [1] پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • جهانی، سمانه [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی علوم، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 3714668669، قم ـ ایران
 • جهانبخش، حسین [1] گروه فیزیک، دانشکده‏ی اپتیک و لیزر، دانشگاه مالک اشتر، صندوق پستی: 83145-115، اصفهان ـ ایران
 • جهانفرنیا، غلامرضا [1] دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 775-14155، تهران- ایران
 • جهانفرنیا، غلامرضا [1] گروه مهندسی هسته‌ای، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
 • جهانگیرزاده، ابراهیم [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران
 • جوانشیر، علیرضا [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ـ ایران
 • جواهری، محسن [1] 2. پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • جوزایی، صدیقه [1] دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، صندوق پستی: 3489، رشت ـ ایران
 • جوهری‌داها، فریبا [1] گروه رادیوایزوتوپ، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران- ایران
 • جوهری دها، فریبا [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • جوهری دها، فریبا [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران

چ

 • چیت سازان مقدم، محسن [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • چخماچی، امیر [2] هیات علمی
 • چخماچی دوم، امیر [1] پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 51113-14399، تهران- ایران
 • چخماچی دوم، امیر [1] پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 51113-14399، تهران - ایران
 • چخماچی دوم، امیر [1] پژوهشکده‌ی گداخت، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • چراغ پور، صدیقه [1] دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران-ایران
 • چرخی، امیر [2] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • چرخی، امیر [1] هیات علمی
 • چرخی، امیر [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • چرخابی، امیرحسین [1] مرکز تحقیقات آبخیزداری، صندوق پستی: 1136-13445، تهران- ایران
 • چگینی، وحید [1] شرکت کالا الکتریک، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1997-87135، کاشان- ایران
 • چوپان دستجردی، محمدحسین [1] 1. پژوهشکده‌ی رآکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • چوپان دستجردی، محمد حسین [2] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

ح

 • حیاتی آشتیانی، مجید [1] آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع شیمیایی معدنی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، صندوق پستی: 13114-16846، تهران ـ ایران
 • حیات غیبی، حسین [1] بخش فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 1177، ارومیه ـ ایران
 • حاج اسماعیل بیگی، فرشته [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران
 • حاجتی، عبدالمطلب [1] گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی مهندسی اراک، دانشگاه علم و صنعت ایران، صندوق پستی: 1177-38135، اراک ـ ایران
 • حاجی حسینی، رضا [1] گروه بیولوژی، دانشگاه پیام نور، ناحیه 10، تهران ـ ایران
 • حاجی حسینی، مجید [1] 1. پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • حاجی زاده، فرنوش [1] گروه معدن، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165، ارومیه ـ ایران
 • حاجی‌زاده، آناهیتا [1] پژوهشکده‌ی رآکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • حاجی سعید، سیدمحمد [1] بخش سیکلوترون مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج
 • حاجی شعبانی، علی محمد [1] دانشکده شیمی، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-79178، یزد- ایران
 • حاجیلو، ناهید [3] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • حاجیلو، ناهید [1] 1- مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج- ایران
 • حاجیلو، ناهید [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
 • حاج محمدی، محمدرضا [1] دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، صندوق پستی: 543، بابلسر- ایران
 • حاجی محمدزاده، احمد [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران-ایران
 • حافظی، سیما [1] امور حفاظت در برابر اشعه‌ی کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 4494-14155، تهران-ایران
 • حافظی، سیما [1] بخش بررسی محیط مدیریت حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 4494-14155، تهران ـ ایران
 • حبی، محمدصادق [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، ایران- کرج
 • حبی، محمدصادق [1] مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج سازمان انرژی اتمی ایران
 • حبیبی، صفدر [1] گروه فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا، صندوق پستی: 65174، همدان ـ ایران
 • حبیبی، صفدر [1] مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی ایران
 • حبیبی، مرتضی [1] دانشکده‌ی فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 158754413، تهران ـ ایران
 • حبیبی، مرتضی [1] دانشکده‌ی مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • حبیب اللهی، سعید [1] گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی: 4697-19395، تهران- ایران
 • حبیبی زارع، مسعود [1] شرکت سوخت رآکتورهای هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1957-81465، اصفهان ـ ایران
 • حبیبی‌زارع، مسعود [1] شرکت سوره، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1957-81465، اصفهان ـ ایران
 • حبیب نیا، امیر [1] دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 15914، تهران - ایران
 • حجتی، سعید [1] گروه علوم خاک، دانشکده‏ی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حداد، کمال [1] دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شیراز، صندوق پستی: 84471-71946، شیراز- ایران
 • حداد، کمال [1] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، صندوق پستی: 71345-1585، شیراز ـ ایران
 • حداد، محمدعلی [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-89178، یزد- ایران
 • حدادی، زهرا [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، صندوق پستی: 35131-19111، سمنان ـ ایران
 • حدادی، نوشین [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4563-11365، تهران ـ ایران
 • حدیثی نیا، طاهره [1] گروه فیزیک هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 163-51665، تبریز ـ ایران
 • حیدری، احمد [1] امورحفاظت دربرابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران
 • حیدری، احمد [1] امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران
 • حیدری، احمد [1] گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4111، کرج ایران
 • حیدری، احمد [1] امورحفاظت دربرابر اشعه
 • حیدری، امیر [1] شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایراندانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 1913674711، تهران- ایران
 • حیدری، امیر [1] شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1437643531، تهران ـ ایران
 • حیدریان، فرانک [1] واحد اکتشاف، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران
 • حیدریان، فرانک [1] امور اکتشاف و استخراج، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339- 14155، تهران - ایران
 • حیدرپور، امین [1] شرکت سوره، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1957-81465، اصفهان ـ ایران
 • حیدری سنگستانی، سروش [1] گروه مهندسی هسته‌ای، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 775-14515، تهران ـ ایران
 • حیدرنیا، علی [1] پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 51113-14399، تهران ـ ایران
 • حیدریه، مرضیه [1] پژوهشکده ی کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای،
 • حیدریه، مرضیه [1] پژوهشکده‌ی کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1498-31485، کرج- ایران
 • حیدریه، مرضیه [1] موسسه‌ی تحقیقات علوم شیلاتی ایران
 • حریت پژوه، پروین [1] پژوهشکده‌ی علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ایران
 • حریری، اکبر [1] مرکزتحقیقات وکاربرد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران
 • حریری، اکبر [3] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • حریری، اکبر [1] مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر ، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، ایران - تهران
 • حریری، اکبر [1] مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486 – 11365، تهران – ایران
 • حریری، اکبر [1] مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران - ایران
 • حسامی، مجید [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 389-89175، یزد ـ ایران
 • حسنی، محمد امین [1] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • حسین، سید واقف [1] آزمایشگاه جابربن حیان سازمان انرژی اتمی ایران
 • حسینی، اکرم السادات [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • حسینی، اکرم السادات [1] گروه مواد هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • حسینی، اکرم السادات [1] بخش مواد هسته ای مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای سازمان انرزی اتمی ایران
 • حسینی، اکرم السادات [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • حسینی، اکرم السادات [2] بخش مواد هسته ای مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج
 • حسینی، سیدابوالفضل [1] دانشکده‌ی مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
 • حسینی، سیداحسان [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • حسینی، سیدمحسن [1] دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق
 • حسینی، سیدمحمد [1] آزمایشگاه جابربن حیان سازمان انرژی اتمی ایران
 • حسینی، سیده لیلا [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • حسینی، سیده لیلا [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران - ایران
 • حسینی، سیده لیلا [1] بخش پرتودهی مواد غذایی، مرکز تابش گاما، سازمان انرژی اتمی ایران، تهرا ن صندوق پستی 3486 –11365
 • حسینی، سعیده [1] بخش بررسی محیط مدیریت حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 4494-14155، تهران ـ ایران
 • حسینی، طاهره [1] امور حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 4494-14155، تهران ـ ایران
 • حسینی، محمد [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 113658486، تهران ـ ایران
 • حسینیان قمصری، محسن [1] امور ویزه زلزله شناسی - سازمان انرژی اتمی ایران
 • حسن بوذری، حسین [1] . گروه فیزیک، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، صندوق پستی: 1651153311، تهران ـ ایران
 • حسن بوذری، حسین [1] 1. دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، صندوق پستی: 1651153311، تهران ـ ایران
 • حسینی پویا، سیدمهدی [1] 1. مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران 2. پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • حسینی‌پویا، سیدمهدی [1] بخش دزیمتری، امور حفاظت در برابر اشعه، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، صندوق پستی: 1339-14155، تهران-ایرانپژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • حسین پور، سمانه [1] 2. دپارتمان مهندسی بیوپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، صندوق پستی: 8916871967، یزد ـ ایران
 • حسین‌پور خانمیری، محمد [1] دانشکده‌ی رادیوشیمی، مرکز مندلیف، دانشگاه دولتی سن پترزبورگ
 • حسنخانی، علی [1] پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران
 • حسین خانی، پرویز [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • حسین خانی، حسن [1] پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- تهران-ایران
 • حسنی رخ، اشکان [1] دانشکده ی علوم، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
 • حسنی رخ، اشکان [1] پژوهشکده‌ی رآکتور، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • حسینی رنجبر، عباس [1] دانشکدة فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، صندوق پستی: 133-76169، کرمان - ایران
 • حسن زاده، اسماعیل [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • حسن زاده، محمدرضا [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج-ایران
 • حسن زاده، محمدرضا [1] مجتمع پژوهشی البرز، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ، صندوق پستی: 3148643111 کرج- ایران
 • حسن زاده، مصطفی [1] پژوهشکده‌ی راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • حسن‌زاده، ایرج [1] پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • حسن‌زاده، مصطفی [1] پژوهشکده‌ی رآکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • حسین زاده، عبدالهادی [1] دانشکده ی مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
 • حسینی سمنانی، سیداحمد [1] کارخانه تولید زیرکونیوم ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان- ایران
 • حسینی طرقی، مرتضی محمد [1] سازمان انرژی اتمی ایران
 • حسین علاقبند، علی [1] مرکز کانه آرایی و سوخت، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13339- 14155، ایران- تهران
 • حسینی غفار، احمد [1] شرکت طراحی و مهندسی شبیه‌سازهای صنعتی ایران (ادیس)، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ایران
 • حسینی نژاد، زهره [1] موسسه تحقیقات پنبه ورامین
 • حسین‌نژاد، طیبه [1] گروه شیمی، دانشکده‌ی فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا
 • حشمت، ابراهیم [1] مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان
 • حشمت دهکردی، ابراهیم [1] بخش مواد مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان
 • حق پرست، احد [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 161-54165، مرند ـ ایران
 • حقیر ابراهیم آبادی، کاظم [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران.صندوق پستی:3486-11365 تهران, ایران.
 • حقیر ابراهیم آبادی، کاظم [1] بخش رادیوایزوتوپ، مرکز تحقیقات هسته ای، سازمان انرزی اتمی ایران
 • حقیقی اصل، علی [1] دانشکده ی مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان، صندوق پستی: 3513119111، سمنان ـ ایران
 • حقیقی اصل، علی [1] عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • حقیقی اصل، علی [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان، صندوق پستی: 3513119111، سمنان ـ ایران
 • حقیقی اصل، علی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
 • حقیقت زاده، آزاده [1] هیت علمی دانشگاه آزاد اهواز
 • حقیقت‌طلب، احمد [1] دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • حقیقت‌طلب، احمد [1] دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران-ایران
 • حکمتیان، محمداحسان [1] امور اکتشاف و استخراج، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران
 • حکمتیان، محمداحسان [1] پژوهشکده‌‌ چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1113-143995، تهران-ایران
 • حلاج فرد، احسان [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، صندوق پستی: 879، اراک ـ ایران
 • حمیدی، امیر [1] پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • حمیدی، امیر [1] پژوهشکده‌ی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان ایران
 • حمیدی، زهرا [1] گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • حمیدی، سعید [2] گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، صندوق پستی: 879، اراک ـ ایران
 • حمیدی، سعید [2] گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، صندوق پستی: 879-38156، اراک - ایران
 • حمیدیان، هادی [1] دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، صندوق پستی: 775-14155، تهران- ایران
 • حمیدیان، هادی [1] گروه مهندسی معدن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
 • حمزه ای، حسین [1] بخش رادیوایزوتوپ مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • حمزه تفرشی، محمدامیر [1] پژوهشکده‌ی فیزیک پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی،

خ

 • خاتمی، هاشم [1] بخش مواد مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان
 • خاتمی فر، فاطمه [1] گروه مرمت، دانشکده‌ی هنر و معماری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی: 33116-14169، تهران ـ ایران
 • خادم‌زاده، سعید [1] پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 51113-14399، تهران ـ ایران
 • خاکزاد، احمد [1] گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 1667934783، تهران ـ ایران
 • خاکشورنیا، صمد [1] دانشکده مهندسی مکانیک بخش مهندسی هسته ای دانشگاه صنعتی شریف تهران
 • خاکشورنیا، صمد [1] پژوهشکده رآکتور، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • خاکشورنیا، صمد [1] پژوهشکده‌ی رآکتور، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • خاکشورنیا، صمد [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • خاکشورنیا، صمد [1] دانشکده ی مهندسی انرژی، دانشگاه شریف، صندوق پستی: 1114-14565، تهران ـ ایران
 • خاکشورنیا، صمد [1] پژوهشکده‌ی رآکتورها و شتاب‌ دهنده‌ها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • خاکشورنیا، صمد [1] پژوهشکده‌ی فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • خاکشورنیا، صمد [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژ اتمی ایران
 • خاکشورنیا، صمد [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • خالوکاکایی، رضا [1] استاد تمام دانشگاه صنعتی شاهرود
 • خاموشی، سیروس [1] شرکت فنی مهندسی ساخت ایران
 • خان‌بابایی، بابک [1] دانشکده‌ی فیزیک، دانشگاه دامغان، صندوق پستی: 41167-36716، دامغان - ایران
 • خانپور، حمزه [1] 1. گروه فیزیک، دانشگاه علم و فناوری مازندران، صندوق پستی: 485187895، مازندران ـ ایران
 • خانچی، علیرضا [1] آزمایشگاههای تحقیقاتی جابر بن حیان، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران
 • خانچی، علیرضا [1] آزمایشگاه های تحقیقاتی جابربن حیان سازمان انرژی اتمی ایران
 • خانچی، علیرضا [1] پژوهشکده‌ی‌چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • خانچی، علیرضا [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران
 • خانچی، علیرضا [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • خانچی، علیرضا [1] پژوهشکده‌ چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • خانچی، علیرضا [1] آزمایشگاه جابربن حیان سازمان انرژی اتمی ایران
 • خانچی، علیرضا [1] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • خانچی، علیرضا [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران
 • خان رمکی، فرشته [1] کارشناس ارشد
 • خان زاده، محمد [1] دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه
 • خاوازی، کاظم [1] بخش تحقیقات بیولوژی خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، صندوق پستی: 6185-14155، تهران-ایران
 • خاوازی، کاظم [1] مؤسسه تحقیقات خاک و آب، صندوق پستی: 311-31785، کرج ـ ایران
 • خجسته فر، سعید [1] 3. GIS، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، صندوق پستی: ۷۷۵-۱۴۵۱۵، تهران- ایران
 • خدابخش، رسول [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165-57153، ارومیه ـ ایران
 • خدابخش، رسول [2] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 57153-165، ارومیه ـ ایران
 • خدابخش، رسول [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165، ارومیه - ایران
 • خدابخش، مرضیه [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • خداپناه، نسرین [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4563-11365، تهران- ایران
 • خدادادی، رضا [1] امور حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 4494-14155، تهران - ایران
 • خدادادی، مارال [1] پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • خدادادی، مارال [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • خدادادی، محسن [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، صندوق پستی: 4119-31585، کرج- ایران
 • خدادادی دربان، احمد [2] گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 143-14115، تهران ـ ایران
 • خداکرمی، مریم [1] گروه مهندسی هسته‌ای، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 768-13185، تهران- ایران
 • خراسانی، اکبر [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران
 • خراسانی، رضا [1] گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 1163، مشهد ـ ایران
 • خراسانی، سینا [1] دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 9363-11365، تهران ـ ایران
 • خراسانی، سینا [2] دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 9363-11365، تهران-ایران
 • خراسانی، علی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، ایران- کرج
 • خراسانی، علی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج سازمان انرژی اتمی ایران
 • خراسانی، علی [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • خراسانی، کامران [1] مرکز تحقیقات وکاربرد لیزر ، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486- 11365, ایران – تهران
 • خراسانی، کامران [1] مرکز تحقیقات و کاربد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران
 • خراسانی، کامران [1] 1. پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران
 • خراسانی، کامران [1] 1. پژوهشکده‌ی فوتونیک و فن‌آوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران
 • خراسانی بختیار کیا، کامران [1] مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران - ایران
 • خیرخواه، منیره [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 389-89175، یزد- ایران
 • خرمی، علیرضا [1] 1- پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • خرمیان، علی [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، صندوق پستی: 35131-19111، سمنان ـ ایران
 • خرم‌دوست، علی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، صندوق پستی: 775-14515، تهران ـ ایران
 • خیری ملومه، میثم [1] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • خسروی، مجید [1] گروه مهندسی معدن، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 1477893855، تهران ـ ایران
 • خسروی، مجید [1] 2. دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 9177948974، مشهد ـ ایران
 • خسروی، محسن [1] گروه نانوتکنولوژی، دانشکده علوم و فن آوری های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • خسروی، مرتضی [1] دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 936-19585، تهران ـ ایران
 • خسروآبادی، علی [1] شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر، سازمان انرژی اتمی ایران، بوشهر ـ ایران
 • خشت پز، حسین [1] دفتر امور ایمنی هسته‌ای کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 111-75181، بوشهر - ایران
 • خشنودی، خالق [1] دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 4716-19396، تهران - ایران
 • خشنودی، خالق [1] دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • خشنودی، خالق [1] 1. گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران 2. پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • خطیری، راحله [1] پژوهشکده‌ی لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • خطیری، راحله [1] پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-11365، تهران ـ ایران
 • خطیری، راحله [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پزوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • خلجی اسدی، مرتضی [1] مرکز توسعه انرژیهای نو، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران - ایران
 • خلجی اسدی، مرتضی [1] مرکز تحقیقات وکاربرد انرژیهای نو سازمان انرژی اتمی ایران
 • خلجی اسدی، مرتضی [1] مرکز توسعه انرژیهای نو سازمان انرژی اتمی ایران
 • خلج معصومی، معصومه [1] مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، صندوق پستی: 3174674841، البرزـ ایران
 • خلفی، حسین [3] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • خلفی، حسین [1] مجتمع پژوهشی ایران مرکزی یزد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 389-89175، یزد ـ ایران
 • خلفی، حسین [1] 1. پژوهشکده‌ی رآکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • خلفی، حسین [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 113658486، تهران ـ ایران
 • خلفی، حسین [1] پژوهشکده‌ی‌ کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • خلفی، حسین [1] پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • خلفی، حسین [1] پژوهشکده‌ی رآکتور، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • خلفی، حسین [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • خلفی، حسین [1] پژوهشکده رآکتور، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • خلفی، حسین [3] هیئت علمی پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای
 • خلفی، حسین [1] پژوهشکده ی رآکتور
 • خلفی، حسین [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • خلفی، حسین [1] 2- پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • خلفی، حسین [1] پژوهشکده‌ی راکتور، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • خلفی، حسین [1] پژوهشکده ی رآکتور، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • خلفی، حسین [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران – ایران
 • خلیل زاده، الناز [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای
 • خواجه‌آزاد، هادی [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، صندوق پستی: 5-71993، شیراز ـ ایران
 • خواجه‌زاده، علی [1] شرکت کالا الکتریک، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1997-87135، کاشان- ایران
 • خواجه نوری، مجید [1] سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت فناوری های پیشرفته ایران، تهران، ایران
 • خواجه نوری، مجید خواجه نوری [1] سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت فناوری های پیشرفته ایران، تهران، ایران
 • خواجه نوری، مسعود [1] دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، ایران
 • خواجه نوری، مسعود [1] دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان
 • خواجه وند، مسعود [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • خورسندی، جمشید [1] پژوهشکده‌ی راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان ـ ایران
 • خورسندی، جمشید [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان ـ ایران
 • خورسندی، جمشید [1] پژوهشکد‌ه‌ی راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • خورسندی، جمشید [1] پژوهشکده‌ی راکتور، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • خوش احوال، فرخ [1] 2. پژوهشکده‌ی رآکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • خوش احوال، فرخ [1] پژوهشکده‌ی رآکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • خوش احوال، فرخ خوش [1]
 • خوش حسن، حسینعلی [2] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • خوش‌حسن، حسین‌علی [1] پژوهشکده‌ی چرخه ‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • خوش خلق سیما، نیر اعظم [1] پژوهشکده‌ بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • خوش کلامیان، پویا [1] دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، صندوق پستی: 84156-83111، اصفهان ـ ایران
 • خوش‌گرد، کریم [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 331-14115، تهران ـ ایران
 • خوشنودی، مجید [1] امورحفاظت در برابر اشعه
 • خویلو، فرح [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486- 11365، تهران ـ ایران
 • خویلو، فرح [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • خونساری، سمیرا [1] گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، صندوق پستی: 311-86145، شهرضا ـ ایران

د

 • دادخواه، ابوالفضل [1] گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 111-14115، تهران- ایران 2- پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • دادفر، مهدی [1] شرکت سوره، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1957-81465، اصفهان ـ ایران
 • دادفر، مهدی [1] شرکت سوره، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1957-81465، اصفهان ـ ایران
 • دارایی، محمدجواد [1] دفتر اکتشاف و استخراج، شرکت تولید سوخت هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران-ایران
 • دارابی، کاوه [1] گروه مهندسی معدن، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، صندوق پستی: 143-14115، تهران ـ ایران
 • دالایی، نریمان [1] مجتمع آب سنگین،‌ خنداب،‌ اراک، ایران
 • دامیده، وحید [1] پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 51113-14399، تهران ـ ایران
 • دامیده، وحید [1] پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 51113-14399، تهران ـ ایران
 • دانایی، محمد [1] گروه کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران- ایران
 • دانش، ماندانا [1] مرکز تحقیقات وکاربرد انرژیهای نو سازمان انرژی اتمی ایران
 • دانش، ماندانا [1] مرکز توسعه انرژیهای نو، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران - ایران
 • دانشیان، حانیه [1] دانشکده‌ی مهندسی نساجی و پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد
 • دانشور، غزاله [1] گروه پژوهشی اکتشاف و استخراج، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • دانشوری، سعید [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی 498- 31485، کرج-ایران
 • دانشوری، سعید [1] 1- پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • داودی، یاشار [1] دانشجوی آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، ایران
 • داودی، یاشار [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، صندوق پستی: 1141، آستارا ـ ایران
 • داوری، امین [1] پژوهشکده‌ی رآکتور، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • داورپناه، محمدرضا [3] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • داورپناه، محمدرضا [1] پژوهشکده‌ی چرخه ‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • داورخواه، رضا [1] پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • داورخواه، رضا [2] هیئت علمی
 • داورخواه، رضا [2] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • داورخواه، رضا [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • داوری مهابادی، تانیا [1] گروه فیزیک و بیوفیزیک، واحد علوم پزشکی تهران
 • دباغ، رضا [1] مرکزتحقیقات هسته ای امورحفاظت در برابر اشعه
 • دباغ، رضا [1] پژوهشکده‌ی علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • دباغ، رضا [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • دخت‌شیروانی، سیمین [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • دری، حمید رضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، صندوق پستی: 889، اراک ـ ایران
 • دریابک، آرش [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • دربان خدادادی، احمد [1] گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 111-14115، تهران ـ ایران
 • درریز، زهرا [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پزوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • درریز، زهرا [1] پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-11365، تهران ـ ایران
 • درریز، زهرا [1] پژوهشکده ی لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران،
 • درریز، زهرا [1] مرکزتحقیقات لیزر - گروه فیزیک حالت جامد سازمان انرژی اتمی ایران
 • دریکوم، کلاوس [1] بخش پرتوهای یونساز مؤسسه ملی اندازه‌گیری، برانشوایگ- آلمان
 • درودی، علیرضا [1] بخش فیزیک نظری و ریاضیات سازمان انرژی اتمی ایران
 • درودیان، حمیدرضا [1] گروه زراعت، دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616، گیلان ـ ایران
 • دلالی، ناصر [1] دانشکده‌ی شیمی، دانشگاه زنجان
 • دیلمی، محمد [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران
 • دیلمی معزی، محمد [1] آزمایشگاه جابربن حیان سازمان انرژی اتمی ایران
 • دینی، فاطمه [1] پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 51113-14399، تهران-ایران
 • دینی، فاطمه [1] پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 51113-14399، تهران ـ ایران
 • دینی، فاطمه [1] پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 51113-14399، تهران-ایران
 • دینکا، مارین [2] موسسه تحقیقات هسته‌ای، میوونی-رومانی
 • دهقان، احسان [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، ‌پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • دهقانی، غلامرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • دهقانی، نصیبه [1] دانشگاه گیلان
 • دهقانی مقدم، معصومه [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، صندوق پستی: 879-38156، اراک - ایران
 • دوست فرهی، معصومه [1] بخش رادیوایزوتوپ مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

ذ

 • ذاکری، فریده [1] امورحفاظت دربرابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران
 • ذاکری، فریده [1] امورحفاظت دربرابر اشعه انرژی اتمی ایران
 • ذاکری، فریده [1] امورحفاظت دربرابر اشعه
 • ذاکرزاده، منصور [1] گروه شیمی بخش سیکلوترون مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی انرژی اتمی ایران
 • ذبیحی، اعظم [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، کدپستی: 3697-19395، همدان- ایران
 • ذکائی کادیجانی، ساسان [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4563-11155، تهران ـ ایران
 • ذکی دیزجی، حسین [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زنجان، صندوق پستی: 313-451، زنجان ـ ایران
 • ذنوبی، فرهاد [1] پژوهشکده‌ی علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • ذنوبی، فرهاد [1] گروه فیزیک، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران- ایران
 • ذوالعطا، حمیدرضا [1] گروه کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران-ایران
 • ذوالعلی، محمدرضا [1] دانشکده ی مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان، صندوق پستی: 3513119111، سمنان ـ ایران
 • ذوالعلی، محمدرضا [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان، صندوق پستی: 3513119111، سمنان ـ ایران
 • ذوالفقاری، احمد [1] دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران-ایران
 • ذوالفقاری، احمدرضا [2] دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • ذوالفقاری عطاآبادی، مهدی [1] پژوهشکده‌ی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • ذوالفقاریه، حمیدرضا [1] پژوهشکده ی کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • ذوالفقاریه، حمیدرضا [2] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • ذوالفقاریه، حمیدرضا [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران
 • ذوالفنون، احسان [1] هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران
 • ذوالقدری، سمانه [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • ذوالقدری، سمانه [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • ذوالقدری، سمانه [1] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • ذوفن، بهمن [1] مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان

ر

 • راحمی، محمدرضا [1] 1. پژوهشکده‌ی کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • ریاحی نوری، نسترن [1] دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 143-14115، تهران ـ ایران
 • راستخواه، ناصر [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • راستخواه، ناصر [1] مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی حفاظت و ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • ریاضی، زعفر [1] پژوهشکده‌ی فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • ریاضی، زعفر [1] 2. پژوهشکده‌ی فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • ریاضی، زعفر [1] پژوهشکده‌ی فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • ریاضی مبارکه، زعفر [1] عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • رایگان، شهرام [1] دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران، صندوق پستی: 731-14395، تهران - ایران
 • ربانی، محمد [1] مرکزتحقیقات هسته ای انرژی اتمی ایران
 • ربانی، محمد [1] دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • ربانی، محمد [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرزی اتمی ایران
 • ربانی، محمد [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران-ایران
 • ربانی، محمد [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • ربانی، محمدصادق [1] گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه تهران و محقق مشاور سازمان انرژی اتمی ایران
 • ربانی، محمدصادق [1] گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه تهران
 • رجایی، رسا [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران - ایران
 • رجایی، رسا [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • رجایی، رسا [1] 2- پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • رجایی، رسا [1] بخش پرتودهی مواد غذایی، مرکز تابش گاما، سازمان انرژی اتمی ایران، تهرا ن صندوق پستی 3486 –11365
 • رجامند، امیرعباس [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج- ایران
 • رجامند، امیرعباس [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • رجبی، بهنام [1] گروه فیریک، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین ـ ایران
 • رجبی، حسین [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 331-14115، تهران ـ ایران
 • رجبی، کامران [1] مجتمع پژوهشی بناب، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 196-56515، بناب- ایران
 • رجبی فر، سعید [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • رجبی فر، سعید [1] پژوهشکده‌ی کشاورزی هسته‌ای، پزوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • رجبی مقدم، سحر [1] گروه کاربرد پرتوها، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران-ایران
 • رحیقی، جواد [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • رحیقی، جواد [1] پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، چشمه‌ی نور ایران
 • رحیقی، جواد [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • رحیقی، جواد [1] آزمایشگاه فیزیک نوترون، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران- ایران
 • رحیقی، جواد [1] پژوهشکده‌ی علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • رحیقی، جواد [1] مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان سازمان انرژی اتمی ایران
 • رحیقی، جواد [1] پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، طرح چشمه نور ایران
 • رحیمی، امیر [1] دانشکده مهندسی, دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان-ایران
 • رحیمی، امیر [1] دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان،‌ صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • رحیمی، حسن [1] مرکز تحقیقات هسته ای
 • رحیمی، رفیع علی [1] 1. پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • رحیمی، رفیع علی [1] پژوهشکده ی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران،
 • رحیمی، رفیع علی [1] پژوهشکده ی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • رحیمی، رفیع علی [1] پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • رحیمی، رفیع‌علی [1] پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • رحیمی، رفیع‌علی [1] پژوهشکده‌ی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان ـ ایران
 • رحیمی، رفیع‌علی [1] پژوهشکده‌ی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان ایران
 • رحیمی، سیدعباس [1] شرکت سوخت رآکتورهای هسته ای، صندوق پستی: 43551-14376، اصفهان ـ ایران
 • رحیمی، عباس [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران
 • رحیمی، محمد [1] پژوهشکده‌ی کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • رحیمی، محمد [1] پژوهشکده‌ی کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • رحیمی، محمدفرهاد [1] گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 1163، مشهد- ایران
 • رحیمی، محمدفرهاد [1] گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 1163، مشهد ـ ایران
 • رحیمی، مسعود [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران
 • رحیمی، مسعود [1] پژوهشکده‌ی کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • رحیمی، مسعود [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج- ایران
 • رحیمی، مسعود [1] مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج سازمان انرژی اتمی ایران
 • رحیمی، مسعود [1] ایستگاه تحقیقات انار ساوه، صندوق پستی: 13488-39176، ساوه ـ ایران
 • رحیمی، مسعود [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485 ، ایران - کرج
 • رحیمی، مسعود [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای
 • رحیمی، مسعود [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج-ایران
 • رحمانی، اسفندیار [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران
 • رحمانی، اسفندیار [1] مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج سازمان انرژی اتمی ایران
 • رحمانی، فائزه [1] دانشکده ی علوم، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
 • رحیمیان، حمید [1] مرکز تحقیقات‌ کشاورزی‌ و پزشکی‌ هسته‌ای‌، سازمان‌ انرژی‌ اتمی‌ ایران‌
 • رحیمیان، عارف [1] دانشجوی دکتری
 • رحیمیان، کامبیز [1] مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر ، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، ایران - تهران
 • رحیمیان، کامبیز [1] مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران - ایران
 • رحمانی حقیقی، علی [1] شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر، سازمان انرژی اتمی ایران، بوشهر ـ ایران
 • رحمتی، اکرم [1] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • رحمتی، محمود [1] دانشکده ی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران
 • رحمت اله پور، شهریار [1] مجتمع پژوهشی شمال غرب، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 836-14395، بناب ـ ایران
 • رحمت اله پور، شهریار [1] پژوهشکده لیزر و اپتیک (بناب)، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 196-55515، بناب ـ ایران
 • رحیم‌زاده، کریم [1] مرکز آموزش نیروگاه اتمی بوشهر، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 111-75181، بوشهر ـ ایران
 • رحیمی‌نژاد سلطانی، مصطفی [1] باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، صندوق پستی: 366-39187، ساوه - ایران
 • رحیمی‌نژاد سلطانی، مصطفی [1] باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، صندوق پستی: 366-39187، ساوه ـ ایران
 • رزازی، واحده [1] گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، صندوق پستی: 57157-419، ارومیه ـ ایران
 • رزاقی، داود [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • رزم آرا، مرتضی [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 1436-91775، مشهد ـ ایران
 • رسایی، محمدجواد [1] گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 331-14115، تهران ـ ایران
 • رسایی، محمدجواد [1] گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 331-14115، تهران ـ ایران
 • رستگاری، سیدجلال [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج-ایران
 • رستگاری، سیدجلال [1] مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج
 • رستمی، مهدی [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • رستمی زاده، حسین [1] شرکت سوخت رآکتورهای هسته ای، صندوق پستی: 43551-14376، اصفهان ـ ایران
 • رستمی‌فرد، داریوش [1] پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • رستمی‌فرد، داریوش [1] پژوهشکده‌ی فیزیک پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی،
 • رستم نژاد، محمد [1] شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای ایران، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • رستم نژاد، محمد [1] شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • رسولی، چاپار [1] پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ‏ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‏ای، سازمان انرژی اتمی، تهران- ایران
 • رسولی، چاپار [1] ندارد
 • رسولی، چاپار [1] پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 51113-14399، تهران- ایران
 • رسولی، حسین [1] پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته‏ ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ‏ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران
 • رسولی، فاطمه سادات [1] گروه هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • رسولی، فاطمه سادات [1] دانشکده‌ی فیزیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، صندوق پستی: 49611-15418، تهران ـ ایران
 • رسولی، محمدکاظم [1] مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان
 • رسولی صدقیانی، میرحسین [1] گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165، ارومیه-ایران
 • رسولی گرمارودی، سمیه [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • رسولی گرمارودی، سمیه [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • رسولی گرمارودی، سمیه [1] گروه پژوهشی شیمی، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14893، تهران ـ ایران
 • رسولی گرمارودی، سمیه [1] پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • رسولی گرمارودی، سمیه [1] پژوهشکده‌ی‌چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • رسولی‌گرمارودی، سمیه [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • رشید، جواد [1] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، صندوق پستی: 71345-1585، شیراز ـ ایران
 • رشیدی، حمید [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، استان مرکزی- ایران
 • رشیدی، عباس [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • رشیدی، عباس [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • رشیدی، عباس [2] عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
 • رشیدی، عباس [1] پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران دانشکده مهندسی، دانشگاه مازندران، کدپستی: 47415، بابلسر ـ ایران
 • رشیدی، عباس [1] . پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران 2. دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 9465-11365، تهران ـ ایران
 • رشیدی، عباس [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه مازندران، کدپستی: 47415، بابلسر ـ ایران
 • رشیدی، عباس [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران 2. دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 9465-11365، تهران ـ ایران
 • رشیدیان وزیری، محمدرضا [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران
 • رشیدی نیا، احمد [1] گروه فیزیک پلاسما
 • رشیدی‌نسب، حمید [1] شرکت سوخت راکتورهای هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1957-81465، اصفهان- ایران
 • رضایی، بهرام [1] گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، صندوق پستی: 143-14115، تهران ـ ایران
 • رضایی، بهرام [1] گروه مهندسی معدن، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، صندوق پستی: 143-14115، تهران ـ ایران
 • رضایی، بهرام [1] گروه مهندسی معدن، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، صندوق پستی: 143-14115، تهران ـ ایران
 • رضایی، حسن [1] پژوهشکده‌ی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان ـ ایران
 • رضایی، سمیه [1] پژوهشکده‌ی‌ پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • رضایی، سمیه [1] پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 51113-14399، تهران- ایران
 • رضایی، سمیه [1] پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • رضایی، محمد باقر [1] گروه گیاهان دارویی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، صندوق پستی: 116-13185، تهران ـ ایران
 • رضایی، مصطفی [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان
 • رضایی ابراهیم سرایی، خدیجه [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده‌ی علوم و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • رضایی ابراهیم سرایی، خدیجه [2] عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
 • رضایی ابراهیم سرایی، خدیجه [1] گروه مهندسی هسته ای، دانشکده علوم و فن آوری های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • رضایی ابراهیم سرایی، خدیجه [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده‌ی علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • رضایی ابراهیم سرایی، خدیجه [1] گروه مهندسی هسته ای، دانشکده ی علوم و فن آوری های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • رضا اسماعیلی، داود [1] مرکزتحقیقات هسته ای
 • رضاییان، پیمان [1] پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • رضاییان پور، کامبیز [1] بخش مواد هسته ای مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای سازمان انرزی اتمی ایران
 • رضایی پیش رباط، صالح [1] پژوهشکده‌ی فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران
 • رضایی پیش رباط، صالح [1] گروه پژوهشی حقوق هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • رضایی‌پیش‌رباط، صالح [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • رضایی‌پیش‌رباط، صالح [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • رضایی‌پیش‌رباط، صالح [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران – ایران
 • رضازاده، محمد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای, سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485, کرج - ایران
 • رضازاده، محمد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485 ، ایران - کرج
 • رضازاده، محمد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای
 • رضازاده آذری، فهیمه [1] پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • رضالو، زهرا [1] گروه تکنولوژی بذر، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، صندوق پستی: 313-31485، کرج ـ ایران
 • رضائی، بهرام [1] دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 15914، تهران-ایران
 • رضائی، سمیه [1] سازمان انرژی اتمی ایران- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • رضائیان، پیمان [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 3486-11365، تهران-ایران
 • رضائیان، مهدی [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران 2. شرکت ساخت تجهیزات نیروگاهی (ستنا)، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی 1339- 14155، تهران - ایران
 • رضوی، نجم السادات [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، کدپستی: 83111-84156، اصفهان ـ ایران
 • رضوانیان زاده، محمدرضا [3] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • رضوانیان زاده، محمدرضا [1] 4. پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • رضوانیان زاده، محمدرضا [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران
 • رضوانیان زاده، محمدرضا [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • رضوانیان زاده، محمدرضا [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • رضوانیان زاده، محمدرضا [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • رضوانیان‌زاده، محمدرضا [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • رضوانیان‌زاده، محمدرضا [1] شرکت سوخت رآکتورهای هسته‌ای، صندوق پستی: 43551-14376، اصفهان - ایران
 • رضوانیان‌زاده، محمدرضا [1] شرکت سوخت راکتورهای هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1957-81465، اصفهان- ایران
 • رضوانیان‌زاده، محمدرضا [1] شرکت سوخت رآکتورهای اتمی، صندوق پستی43551-14376، اصفهان ایران
 • رفیعی، حمید [1] مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج سازمان انرژی اتمی ایران
 • رفیعی، حمید [1] مرکز تحقیقات هسته ای
 • رفیعی، حمید [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج- ایران
 • رفیعی، حمید [1] مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج
 • رفیعی، حمید [1] گروه تولید رادیوایزوتوپ، پخش سیکلوترون، مرکز تحقیقات کشاورزی هسته ای کرج، سازمان انرژی اتمی ایران
 • رفیعی، حمید [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج - ایران
 • رفیعی، حمید [1] آزمایشگاه شیمی PET بخش سیکلوترون مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج
 • رفیعی، رضا [1] گروه پلی‌مر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، صندوق پستی: 1996-51335، تبریز- ایران
 • رفیعی، رویا [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • رفیعی، سهیلا [1] دفتر امور ایمنی هسته ای کشور سازمان انرژی اتمی ایران
 • رفعتی، حنیف [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران
 • رکرک، بهروز [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای،سازمان انرژی اتمی
 • رکرک، بهروز [1] پژوهشکده راکتور و ایمنی هستهای، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، صندوق پستی: 1339-14155، تهران- ایران
 • رکرک، بهروز [2] انرژی اتمی ایران/ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • رکرک، بهروز [1] دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • رک رک، بهروز [1] 2. پژوهشکده‌ی راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339- 14155، تهران ـ ایران
 • رک رک، بهروز [1] پژوهشکده‌ی راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • رک‌رک، بهروز [1] مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • رمضانی مقدم، علی [1] پژوهشکده ی فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران،
 • رمضانی مقدم، علی [1] پژوهشکده‌‌ی فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • رمضانی مقدم آرانی، احمد [1] دانشکده‌ی فیزیک، دانشگاه کاشان، صندوق پستی: 53153-87317، کاشان ـ ایران
 • رنجبر، حسن [1] پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • رنجبر، حسن [1] هیئت علمی
 • رنجبر، حسن [2] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • رهگذر، نوشین [1] دانشکده فنی مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان، صندوق پستی: 3756، رشت ـ ایران
 • رهگشای، محمد [1] گروه زمین‌شناسی معدنی و آب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران
 • رهگشای، محمد [1] گروه مهندسی هسته‌ای، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 775-14515، تهران ـ ایران
 • ره‌گشای، محمد [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • ره‌گشای، محمد [1] دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 775-14515، تهران ـ ایران
 • رهنما، پرویز [1] اموراکتشاف سازمان انرژی اتمی ایران
 • رهنما، پرویز [1] امور اکتشاف‌ و استخراج‌، سازمان‌ انرژی‌ اتمی‌ ایران‌
 • رهنمای مقدم، برهان [1] گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 143-14115، تهران ـ ایران
 • رواسان، محمدرضا [1] گروه مهندسی معدن، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 1477893855، تهران ـ ایران
 • روان بد، محسن [1] مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان - ایران
 • روانشید، سید حمید [1] بخش مهندسی مرکز تحقیقات هسته ای
 • روپستورف، پیتر [1] 3. گروه بیوشیمی و بیولوژی مولکولی، دانشگاه دانمارک جنوبی، صندوق پستی: 5230DK-، اودنس- دانمارک
 • روحی، یاسمن [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرزی اتمی ایران
 • روحی، حامد [1] گروه کاربرد پرتوها، دانشکده ی مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • روحی، حامد [1] گروه کاربرد پرتوها، دانشکده‌ی مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • روزبهانی، علی [1] پژوهشکده علوم هسته‌‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • روزبهانی، علی [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • روستایی، بهاره [1] پژوهشکده‌ی راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • روستاآزاد، رضا [1] دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 9465-11365، تهران ـ ایران
 • روستاآزاد، رضا [1] . دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 9465-11365، تهران ـ ایران
 • روستاآزاد، رضا [1] دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 11155-11365، تهران ـ ایران
 • روستا آزاد، رضا [1] دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 9465-11365، تهران ـ ایران
 • روشنی، حسین [1] گروه مهندسی برق، دانشکده انرژی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • روشنی، غلامحسین [1] گروه مهندسی برق، دانشکده‌ی انرژی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، صندوق پستی: 6715685420، کرمانشاه - ایران
 • روشنی، مهشید [1] مرکز کانه آرایی و سوخت سازمان انرژی اتمی ایران
 • روشنی، مهشید [1] عضو هیأت علمی
 • روشن زاد، پژمان [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • روشن ضمیر، منوچهر [1] مرکز تحقیقات هسته ای ودانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • روشن فرزاد، پژمان [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498 - 31485، کرج - ایران
 • روشن فرزاد، پژمان [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران
 • روشن فرزاد، پژمان [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران
 • روشن فرزاد، پژمان [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج- ایران
 • روشن فرزاد، پژمان [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • رئیسی، سامیه [1] موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر
 • رئیس علی، غلامرضا [1]
 • رئیس علی، غلامرضا [1] پژوهشکده ی کاربرد پرتوها
 • رئیس علی، غلامرضا [1] 1- مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج- ایران
 • رئیس علی، غلامرضا [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • رئیس علی، غلامرضا [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران - ایران
 • رئیس علی، غلامرضا [1] 1- پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج-ایران 2- پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران - ایران
 • رئیس علی، غلامرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 489-31485، کرج - ایران
 • رئیس علی، غلامرضا [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486- 11365، تهران ـ ایران
 • رئیس علی، غلامرضا [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • رئیس علی، غلامرضا [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران 2- پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486- 11365، تهران ـ ایران
 • رئیس علی، غلامرضا [2] پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • رئوف، جهانبخش [1] گروه شیمی دانشکده علوم پایه بابلسر دانشگاه مازندران

ز

 • زارع، زیبا [1] مرکز تابش گاما سازمان انرژی اتمی ایران
 • زارع، صمد [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 57153-165، ارومیه ـ ایران
 • زارع، محمدرضا [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • زارعی، سارا [1] پژوهشکده‌ی فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • زارعان، امین [1] شرکت سوخت رآکتورهای هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • زارعان، علیرضا [1] گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی: 4697-19395، تهران- ایران
 • زارعیان، زهرا [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • زارعی بیناباج، محمد [1] دانشکده ی مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 19838963113، تهران ـ ایران
 • زارع شحنه، ابوالقاسم [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژ اتمی ایران
 • زارع فارسانی، بهاره [1] پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • زاهدی، فرانک [1] مرکزتحقیقات هسته ای انرژی اتمی ایران
 • زاهدی امیری، قوام الدی [1] گروه مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده ی منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4111، کرج ـ ایران
 • زاهدی فر، مصطفی [1] گروه فیزیک هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • زاهدی فر، مصطفی [1]
 • زاهدی فر، مصطفی [1] 1. پژوهشکده‌ی‌ علوم و فن‌آوری نانو، دانشگاه کاشان، صندوق پستی: 8731751167، کاشان ـ ایران 2. دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، صندوق پستی: 8731751167، کاشان ـ ایران
 • زاهدی‌فر، مصطفی [1] گروه فیزیک، دانشگاه کاشان، صندوق پستی: 51167-87317، کاشان ـ ایران
 • زبردست، مزدک [1] گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور
 • زحمتکش، محمدحسن [2] انستیتو پرتو پزشکی نوین، صندوق پستی: 1466643691، تهران- ایران
 • زحمت کش، محمدحسن [1] انستیتو پرتو پزشکی نوین تهران، صندوق پستی: 599-14665، تهران- ایران
 • زرساو، پروین [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • زرساو، پروین [1] مرکزتحقیقات هسته ای
 • زیرک، علیرضا [1] عضو هیات علمی/ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • زرنوشه فراهانی، عارف‌الدین [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • زعفرانی، محمدصادق [1] مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی ایران
 • زعفرانی، هاشم [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • زمانیان، حسن [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان - لرستان ـ ایران
 • زمانی زینلی، حسین [1] مجتمع پژوهشی البرز، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ، صندوق پستی: 3148643111 کرج- ایران
 • زمانی زینلی، حسین [1] پژوهشکده‌ی تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ایران
 • زنجانی پور، اصغرمحمد [1] آزمایشگاه های تحقیقاتی جابربن حیان سازمان انرژی اتمی ایران
 • زند، منصور [1] مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران - ایران
 • زند، منصور [1] مرکز تحقیقات و کاربد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران
 • زند، منصور [1] ۲. سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، صندوق‌پستی: 8486-11365، تهران - ایران
 • زندی، حسن [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • زندی، حسن [1] پژوهشکده‌ی علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • زنگیان، مهدی [1] دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • زنگنه، هادی [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • زنگنه، هادی [1] دانشکده‌ی فیزیک، دانشگاه دامغان، صندوق پستی: 41167-36716، دامغان ـ ایران
 • زینلی، بابک [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران
 • زینلی، بابک [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج - ایران
 • زینلی‌نژاد، خلیل [1] گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده‌ی تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138، گرگان ـ ایران
 • زه‌تابان، مهدی [1] بخش مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شیراز، کدپستی: 7193616548، شیراز- ایران
 • زواری، مسعود [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی 3486-11365، تهران – ایران
 • زواریان، علی اصغر [1] گروه پژوهشی فن آوری خلأ، سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، صندوق پستی: 686-13445، تهران ـ ایران

ژ

 • ژاله، بابک [1] گروه فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا، صندوق پستی: 65174، همدان ـ ایران
 • ژاله، بابک [1] گروه فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا، صندوق پستی: 4161-65174، همدان ـ ایران
 • ژاله، بابک [1] گروه فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا، صندوق پستی: 65174، همدان ـ ایران

س

 • ساحلی، فرشته [1] گروه مهندسی هسته ای، دانشکده انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • ساحلی، فرشته [1] دانشکده‌ی مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 8639-14515، تهران ـ ایران
 • ساحلی، نزهت پیدای [1] مرکزتحقیقات هسته ای
 • ساداتی، سیدمصطفی [1] دانشکده علوم، دانشگاه اراک، صندوق پستی: 879-38156، اراک ـ ایران
 • سادات اشکور، سید مجتبی [1] پژوهشکده‌ی رآکتور، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • سادات حسینی، سعیده [1] امور حفاظت در برابر اشعه‌ی کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 4494-14155، تهران-ایران
 • سادات کیایی، سیدمحمود [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • سادات کیایی، سید محمود [1] پژوهشکده‌ی گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • سادات کیایی، سید محمود [1] هیات علمی/ پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، تهران- ایران
 • سادات نوری، سیداحمد [1] گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • سیاری، رسول [2] شرکت سوخت رآکتورهای هسته ای، صندوق پستی: 43551-14376، اصفهان ـ ایران
 • سیاری، رسول [1] شرکت سوخت راکتورهای هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1957-81465، اصفهان- ایران
 • سیاری، رسول [1] شرکت سوخت رآکتورهای هسته‌ای، صندوق پستی: 43551-14376، اصفهان - ایران
 • ساسانپور، محمدتقان [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • ساسانپور، محمدتقان [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • ساسانی قمصری، مرتضی [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • ساطانمرادی، فریدون [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • سالارتاش، رامین [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی 3486-11365، تهران – ایران
 • سالاری راد، مهدی [1] دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران-ایران
 • سالک، نفیسه [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران،
 • سام، عباس [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سام، عباس [1] بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، صندوق پستی: 7616914111، کرمان - ایران
 • سام، عباس [2] بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، صندوق پستی: 7616914111، کرمان ـ ایران
 • سامانی، بهرام [2] امور اکتشاف سازمان انرژی اتمی ایران
 • سامانی، بهرام [1] اموراکتشاف و استخراج سازمان انرژی اتمی ایران
 • سامانی، بهرام [1] اموراکتشاف سازمان انرژی اتمی ایران
 • سامانی، بهرام [1] دانشکده‌ فنی‌، دانشگاه‌ تهران
 • سبحانیان، صمد [1] گروه فیزیک هسته‌ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 163-51665، تبریز ـ ایران
 • سبزی، حسین [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیًه نهال و بذر, تحقیقات دانه‌های روغنی
 • سبزیان، محمد [1] 2. گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران
 • سپانلو، کامران [1] واحد نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران
 • سپانلو، کامران [1] نظام ایمنی هسته‌ای کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • سپانلو، کامران [1] پمرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران|گروه ایمنی هسته‌ای و حفاظت پرتوی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • ستاری، علی [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • ستاری، علی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج- ایران
 • ستاری، علی [1] پژوهشکده‌ی کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • ستاری، علی [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • ستاری، محمدامیر [1] گروه مهندسی برق، دانشکده‌ی انرژی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، صندوق پستی: 6715685420، کرمانشاه - ایران
 • ستاری، محمد امیر [1] گروه مهندسی برق، دانشکده انرژی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • ستاری وانقی، علی [1] دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 4563-11155، تهران ـ ایران
 • ستایشی، سعید [1] دانشگاه فیزیک وعلوم هسته ای، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • ستایشی، سعید [1] دانشکده مهندسی هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران-ایران
 • ستایشی، سعید [1] گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده‌ی مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران
 • ستایشی، سعید [1] دانشکده فیزیک و علوم هسته ای دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • سجادی، سوده السادات [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • سحری، محمدعلی [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 336-14115، تهران ـ ایران
 • سحری، محمد علی [1] گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده‌ی کشاورزی‌ دانشگاه تربیت مدرس
 • سحری، محمد علی [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • سیحون، مرضیه [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • سیحون، مرضیه [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران - ایران
 • سیحون، مرضیه [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • سیحون، مرضیه [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • سیحون، مرضیه [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • سیدی، مسعود [1] مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی حفاظت و ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • سیدی، هوشیار [1] پژوهشکده‌ی تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 498-31485، کرج ایران
 • سیدی، هوشیار [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج - ایران
 • سدادی، فریبا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی:498-31485، کرج ـ ایران
 • سدادی، فریبا [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی 498- 31485، کرج-ایران
 • سیدباقری، عطیه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، صندوق پستی: 311-86145، شهرضا ـ ایران
 • سید حبشی، میرمحمدرضا [1] دانشجوی بورسیه پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای
 • سدرپوشان، علیرضا [1] بخش شیمی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، یزد- ایران
 • سرابی، مونا [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • سرآبادانی، پروین [1] پژوهشکده‌ی تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 498-31485، کرج ایران
 • سرآبادانی، پروین [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج - ایران
 • سرآبادانی، پروین [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران
 • سرشوق، سمیرا [1] بخش مهندسی هسته‌ای، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
 • سر کاری، سپیده [1] گروه پژوهشی شیمی، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14893، تهران– ایران
 • سعادتی نیاری، مقصود [1] 1. گروه فیزیک، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، صندوق پستی: 179، اردبیل ـ ایران
 • سیلاخوری، کاوه [1] 1. پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران
 • سیلاخوری، کاوه [1] مرکز تحقیقات لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی : 8486-11365 تلفن : 61382557 -021 نشانی الکترونیکی : ksilakhori@aeoi.org.ir
 • سیلاخوری، کاوه [1] پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران
 • سیلاخوری، کاوه [1] پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران
 • سلطانی، بهزاد [1] دانشکده مکانیک، دانشگاه کاشان
 • سلطانی، ماهرخ [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی 3486-11365، تهران – ایران
 • سلطانی، ماهرخ [1] معاونت مواد اولیه وسوخت واحد پسمانداری
 • سلطانی، مهدی [1] گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
 • سلطانیان، امین [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165، ارومیه - ایران
 • سلطان لو، حسن [1] 2. گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده‌ی تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138، گرگان ـ ایران
 • سلطانمرادی، فریدون [1] مرکز تحقیقات لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی : 8486-11365 تلفن : 61382557 -021 نشانی الکترونیکی : ksilakhori@aeoi.org.ir
 • سلطانمرادی، فریدون [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • سلطانمرادی، فریدون [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی
 • سلطانمرادی، فریدون [1] مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی ایران
 • سلطان مرادی، فریدون [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • سلطانمردای، فریدون [1] ۲. سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، صندوق‌پستی: 8486-11365، تهران - ایران
 • سلیمی، بهرام [1] 2- پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • سلیمی، بهرام [1] گروه پژوهشی شیمی، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14893، تهران ـ ایران
 • سلیمی، بهرام [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 51113-14399، تهران ـ ایران
 • سلیمی، بهرام [1] پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • سلیمی، بهرام [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • سلیمی، بهرام [1] پژوهشکده‌ی‌چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • سلیمی، بهرام [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران
 • سلیمانی، مسعود [1] گروه هماتولوژی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 331-14115، تهران ـ ایران
 • سلیمانیان، عبدالرضا [1] بخش (SSDL) مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای آزمایشگاه دزیمتری IAEA وبخش پرتودرمانی بیمارستان سیدالشهدا اصفهان انرژی اتمی ایران
 • سلیمانیان، عبدالرضا [1] بخش دُزیمتری استاندارد (SSDL)، مرکزتحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج- ایران
 • سلیمانیان، عبدالرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 4395 - 31585، کرج- ایران
 • سلیمانیان، عبدالرضا [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج-ایران
 • سلیمانیان، عبدالرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران
 • سلیمانیان، عبدالرضا [1] بخش دزیمتری استاندارد کرج سازمان انرژی اتمی ایران
 • سلیمانیان، عبدالرضا [1] امورحفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران
 • سلیمانیان، عبدالرضا [1] بخش دزیمتری استاندارد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی و بخش پرتودرمانی مرکز پزشکی سیدالشهدا اصفهان
 • سلیمانی نیا، معصومه [1] دانشجوی دکترا
 • سلیمی میدانشاهی، سحر [1] گروه فیزیک، دانشکده‌ی فیزیک شیمی، دانشگاه الزهرا، صندوق پستی: 1993893973، تهران ـ ایران
 • سیم چی، عبدالرضا [1] 2- دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران 4- دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران- ایران
 • سیم‌چی، عبدالرضا [1] دانشکده مهندسی و علم مواد، پژوهشکده علوم و فن‌آوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 946-11365، تهران- ایران
 • سمسارها، فرید [1] پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • سمسارها، فرید [1] مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 1384-13145،تهران – ایران
 • سیمین فر، امیررضا [1] مجتمع پژوهشی البرز، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ، صندوق پستی: 3148643111 کرج- ایران
 • سیمین فر، امیررضا [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج-ایران
 • سینا، صدیقه [1] بخش مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شیراز، کدپستی: 7193616548، شیراز- ایران
 • سنگ، مجتبی [1] مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • سهرابی، عاطفه [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، صندوق پستی: 83111-84156، اصفهان- ایران
 • سهرابی، مهدی [4] امورحفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران
 • سهرابی، مهدی [1] امور حفاظت در برابر اشعه
 • سهرابی، مهدی [1] امورحفاظت دربرابر اشعه انرژی اتمی ایران
 • سهرابی، مهدی [1] امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران
 • سهرابپور، مصطفی [1] مرکز تابش گاما
 • سهرابپور، مصطفی [1] مرکز تابش گاما، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486 - 11365، تهران- ایران
 • سوری، علی [1] شرکت سوخت رآکتورهای هسته ای، صندوق پستی: 43551-14376، اصفهان ـ ایران

ش

 • شاخوصی، حامد [1] گروه فیزیک، دانشگاه کاشان، صندوق پستی: 51167-87317، کاشان ـ ایران
 • شادانپور، نامی [1] 1- پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • شادانپور، نامی [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • شادانپور، نامی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی:498-31485، کرج ـ ایران
 • شادان پور، نامی [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج-ایران
 • شادمان، محمد مهدی [2] شرکت فناوری های پیشرفته ایران
 • شارع محمدی، هادی [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • شایسته، محسن [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه امام حسین (ع)، صندوق پستی: 347- 16575، تهران ـ ایران
 • شایسته، محسن [1] گروه فیزیک، دانشگاه امام حسین (ع)، صندوق پستی: 16575-347، تهران ـ ایران
 • شایسته، محسن [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه امام حسین (ع)، صندوق پستی: 347-16575، تهران ـ ایران
 • شاکر، حامد [1] پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)، صندوق پستی: 5531-19395، تهران-ایران
 • شاکری، فاطمه [1] دانشکده‌ی فیزیک، دانشگاه کاشان، صندوق پستی: 87317-53153، کاشان- ایران
 • شاکری، فاطمه [1] دانشکده فیزیک- دانشگاه کاشان
 • شامی قورچلو، ابوالفضل [1] 4. جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: ۶۶۱۹-۱۴۱۵۵، تهران- ایران
 • شاه حسینی، الهام [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران-ایران
 • شاه حسینی، غلامرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج
 • شاه محمدی، حمیدرضا [1] حوزه معاونت دانشجویی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صندوق پستی: 1513-14665، تهران- ایران
 • شاه میربرزکی، حسین [1] شرکت کالا الکتریک، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1997-87135، کاشان- ایران
 • شاهمیر برزکی، حسین [1] شرکت سوخت رآکتورهای هسته ای، صندوق پستی: 43551-14376، اصفهان ـ ایران
 • شاهور، ارژنگ [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج-ایران
 • شاهور، ارژنگ [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج ـ ایران
 • شاهور، ارژنگ [1] گروه آشکارسازی و دزیمتری پرتوها، پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1498-31465، کرج ـ ایران
 • شاهور، ارژنگ [1] 5- آزمایشگاه دزیمتری استاندارد (SSDL)، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • شاهور، ارژنگ [1] مجتمع پژوهشی البرز، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ، صندوق پستی: 3148643111 کرج- ایران
 • شاهور، ارژنگ [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران - ایران
 • شاهور، ارژنگ [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 4395 - 31585، کرج- ایران
 • شاهور، ارژنگ [1] بخش (SSDL) مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای آزمایشگاه دزیمتری IAEA وبخش پرتودرمانی بیمارستان سیدالشهدا اصفهان انرژی اتمی ایران
 • شاهور، ارژنگ [1] آزمایشگاه دزیمتری استاندارد (SSDL)، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • شاهوردی، فرشته [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، کدپستی: 86831-14676، تهران ـ ایران
 • شیبانی، شهاب [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • شیبانی، شهاب [2] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • شجاع، عباس [1] طرح تجهیز ذخایر اورانیوم, سازمان انرژی اتمی ایران, صندوق پستی: 1339 – 14155, تهران - ایران
 • شجاع الساداتی، سید عباس [1] عضو هیأت علمی
 • شیخ، نسرین [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران- ایران
 • شیخ، نسرین [2] پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • شیخ، نسرین [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • شیخ، نسرین [1] مرکز تابش گاما، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486- 11365، تهران –
 • شیخ‌الاسلام، فرید [1] دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، صندوق پستی: 83111-84156، اصفهان ـ ایران
 • شیخ ربیعی، سمانه [1] 1. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، کدپستی: 3414896818، قزوین، ایران
 • شیخ نصیری، سارا [1] پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • شیرازی، بهروز [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • شیرازی، بهروز [1] گروه تولید رادیوایزوتوپ، پخش سیکلوترون، مرکز تحقیقات کشاورزی هسته ای کرج، سازمان انرژی اتمی ایران
 • شیرانی، احمد [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، صندوق پستی: 83111-84156، اصفهان- ایران
 • شیرانی، امیرسعید [1] دانشکده‌ی مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، کدپستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • شیرانی، امیرسعید [1] دانشکده‌ی مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهیدبهشتی
 • شیرانی، امیر سعید [1] دانشگاه شهید بهشتی
 • شیرانی، بابک [1] گروه کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران-ایران
 • شیرانی بیدآبادی، بابک [1] گروه کاربرد پرتوها، دانشکده ی مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران ـ ایران
 • شیرانی بید آبادی، بابک [1] هیات علمی دانشگاه اصفهان
 • شربتداران، معصومه [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498- 31485، کرج - ایران
 • شربتداران، معصومه [1] پژوهشکده‌ی تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 498-31485، کرج ایران
 • شیرزاد، مهدیه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزّهرا(س)، تهران- ایران
 • شیرزادیان، علی [1] مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی حفاظت و ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • شریعتی دهاقان، طاهره [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران
 • شریعتی‌دهاقان، طاهره [1] پژوهشکده‌ی‌چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • شرفی، علیرضا [1] پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • شریفی، مهدی [1] پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • شریف زاده، محسن [1] دانشکده ی مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
 • شریف زاده، منیره [1] مرکز تابش گاما، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486- 11365, ایران- تهران
 • شریف زاده، منیره [1] مرکز تابش گاما، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486 - 11365، تهران- ایران
 • شرقی ایدو، امین [1] دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران- ایران
 • شیری یکتا، زهرا [1] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • شیرمردی، سیدپژمان [1] پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای،
 • شیرمردی، سید پژمان [1] پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • شیرینی، رامین [1] بخش راکتور مینیاتوری مرکز تحقیقاتی و تولید سوخت اصفهان سازمان انرژی اتمی ایران
 • شیرینی، رامین [1] بخش راکتور مینیاتوری مرکز تحقیقات وتولید سوخت اصفهان
 • شیروانی، سیمیندخت [1] پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • شیروانی، غلامحسین [1] مرکز تحقیقات هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی : 3486-11365، تهران،ایران
 • شیروانی، غلامحسین [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • شیروانی، غلامحسین [1] 2. پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • شیروانی آرانی، سیمیندخت [1] پژوهشکده‌ی چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 • شیروانی آرانی، سیمیندخت [1] پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران
 • شیروانی آرانی، سیمیندخت [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران ـ ایران
 • شیروانی آرانی، سیمین دخت [1] پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران
 • شیروانی آرانی، سیمین دخت [1] پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
 • شعبانی، غلامعلی [1] بخش رادیوایزوتوپ مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
 • شعبانی، غلامعلی [1] بخش رادیوایزوتوپ، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران– ایران
 • شفایی، سیدکمال‌الدین [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران
 • شفایی، سید کمال الدین [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج - ایران
 • شفایی، عباس [1] دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز- ایران
 • شفایی، کمال الدین [1] پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی 498- 31485، کرج-ایران
 • شفایی، محمدعلی [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-89195، یزد- ایران
 • شفاعی، سید رضا [1] پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، تهران- ایران
 • شفائی، محمدعلی [1] دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-89195، یزد- ایران
 • شفیعی، رضا [1] شرکت سوخت رآکتورهای هسته‌ای، صندوق پستی: 43551-14376، اصفهان - ایران
 • شفیعی، سپیده [1] پژوهشگر سازمان انرژی اتمی
 • شفیعی، سپیده [1] پژوهشکده ی فیزیک و شتاب گرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران
 • شفیعی، عباس [1] آزمایشگاه شیمی PET بخش سیکلوترون مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج
 • شفیعی، محمد [1] مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 3486-11365 تهران- ایران
 • شفیعی، محمد [1] گروه رادیوایزوتوپ، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14395، تهران- ایران
 • شفیعا، محمدعلی [1] دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، صندوق پستی، تهران ـ ایران
 • شفیعی آفارانی، مهدی [1] گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صندوق پستی 987-98155، زاهدان- ایران
 • شفیع خانی، عزیزاله [1] 3. گروه فیزیک، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه الزهراء، صندوق پستی: 1993893973، تهران ـ ایران