دوره و شماره: دوره 40، جلد 89 - شماره پیاپی 3، پاییز 1398، صفحه 1-158 
12. ساخت مشتق جدید 4،1- دی‌هیدروپیریدین نشان‌دار شده با کربن- 14

صفحه 111-118

10.24200/nst.2019.1031

محمدامین احمدی فقیه؛ محمدحسین مسلمین؛ غلامحسین شیروانی؛ محسن جواهری


15. طراحی تفنگ الکترونی 50 میلی آمپری برای استفاده در یک شتاب‌دهنده‌ی دینامیترون

صفحه 141-151

10.24200/nst.2019.1034

معصومه غلامی اکبرآباد؛ محمدرضا قاسمی؛ علی اصغر شکری؛ علیرضا گراییلی