دوره و شماره: دوره 22، جلد 26 - شماره پیاپی 4، زمستان 1381، صفحه 1-61 
2. منابع تغذیه پالسی در لیزرهای بخار مس

صفحه 10-16

داود صالحی نژاد؛ کامران خراسانی


6. استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی

صفحه 44-48

میراحمد موسوی شلمانی؛ نصرت اله ثاقب؛ محمدصادق حبی؛ سعدالله تیموری؛ علی خراسانی؛ نجات پیرولی بیرانوند