دوره و شماره: دوره 20، جلد 22، تابستان 1379، صفحه 1-69 
1. زمین لرزه وپیش در آمدهای آن

صفحه 1-16

علی نگارستانی؛ سعید ستایشی؛ محمد قنادی مراغه؛ بهرام عکاشه


3. عوامل موثر در تهیه لایه های نازک نیمه هادی P/CdTe به روش تبخیر در خلاء

صفحه 23-30

عبدالجواد نوین روز؛ ضرغام اسداللهی؛ پروین بلاش آبادی


4. جذب وتلغیظ اورانیم به وسیله باکتری جدید MGL-75

صفحه 31-37

حسین غفوریان؛ علی محمد لطیفی؛ فریدون ملک زاده


6. طراحی ساخت و بهره برداری از یک دستگاه پوشش دهی سخت روی آلومینیم و آلیاژهای آن

صفحه 47-55

اکرم السادات حسینی؛ غلامرضا دهقانی؛ حمیدرضا قاسمی؛ مریم بیاتی


7. بررسی تأثیر زادمون، محیط کشت وتیمار سرد بر کشت بساک لاین های موتاسیون زای گندم

صفحه 56-64

بهنام ناصریان خیابانی؛ فرامرز مجد؛ مسعود رحیمی؛ مصطفی ولیزاده؛ حمدالله کاظمی


8. اندازه گیری پرتوزایی رادیو کربن (14C) در نقاط مختلف شهر تهران

صفحه 65-68

فرید اصغری زاده؛ محمدحسن ملاح؛ سیدمحمدکاظم کمالی؛ محمدمهدی امیدی