دوره و شماره: دوره 20، جلد 21، تابستان 1379، صفحه 1-73 
1. اتخاب محلهای هسته ای

صفحه 1-15

احمد قریب؛ علی اصغر ظهوریان ایزد پناه؛ حمید ایرانمنش


2. آنالیز فوریه نتایج آزمایشها در توکامک الوند IIC

صفحه 16-27

رضا امراللهی؛ مارکوس آواکیان؛ ساکو آواکیان


4. تهیه اورانیم سه ظرفیتی و بررسی شرایط پایداری آن

صفحه 34-41

سعید علمدار میلانی؛ سید جواد احمدی؛ بهزاد میانجی؛ اصغرمحمد زنجانی پور؛ علیرضا خانچی؛ محمد قنادی


5. فراوری انباشته کانسنگ از معادن تل مسی و مس کنی

صفحه 42-52

محمدرضا قادری؛ بهرام سامانی؛ منوچهر اولیاء زاده


8. بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا با استفادهراز تابش گاما

صفحه 64-71

مهدی ناصری تفتی؛ محمد رضازاده؛ فاطمه یوسفی؛ سامیه رئیسی؛ رامین اوجانی؛ عباس ترکمن