دوره و شماره: دوره 41، جلد91 - شماره پیاپی 1، بهار 1399، صفحه 1-197 
3. امکان‌سنجی تولید رادیونوکلید صنعتی پرومتیم-147 به روش پرتودهی نوترونی نئودیمیم در رآکتور تحقیقاتی تهران

صفحه 25-31

10.24200/nst.2020.1092

سیداحسان حسینی؛ محمد قنادی مراغه؛ علی بهرامی سامانی؛ سیمیندخت شیروانی؛ حجت‌اله صالحی


5. بررسی حادثه LBLOCA با استفاده از کد TRACE در رآکتور 1000VVER-

صفحه 40-49

10.24200/nst.2020.1094

سجاد اکباتانی املشی؛ امید صفرزاده؛ امیرسعید شیرانی


9. ارزیابی کمی و کیفی اثر حرکت تنفسی بر تومورهای ریه راست در تصاویر PET/CT

صفحه 81-88

10.24200/nst.2020.1098

فرشته غلامی؛ مجتبی شمسایی زفرقندی؛ احسان علی بیگی؛ مستانه صانعی؛ بهنوش تیموریان


20. اندازه‌گیری گاز هیدروژن فلوراید همراه با اورانیم هگزافلوراید با روش طیف‌سنجی زیر قرمز

صفحه 192-197

10.24200/nst.2020.1109

عیسی کاظمان؛ محمد آدینه؛ علی خواجه‌زاده؛ حسین شاه میربرزکی؛ وحید چگینی