دوره و شماره: دوره 37، جلد 75 - شماره پیاپی 1، بهار 1395، صفحه 1-95 
6. نشان دارسازی و بررسی زیستی کمپلکس های نشان دار زولدرونیک اسید با Sm153 و Yb175

صفحه 52-61

امیررضا جلیلیان؛ ایوب آقانژاد؛ علی بهرامی سامانی؛ نسیم وحیدفر؛ صدیقه مرادخانی؛ مصطفی عرفانی


8. ایمن سازی میگو در برابر ویروس عامل سندرم لکه ی سفید (WSSV) با آنتی ژن ویبریوپاراهمولیتیکوس تابش دهی شده

صفحه 72-79

مرضیه حیدریه؛ فرحناز معتمدی سده؛ مهدی سلطانی؛ محمد افشار نسب؛ سعید رجبی فر


10. مطالعه‌ی عوامل مؤثر در افزایش عمر و بازده‌ی تولید انرژی قرص سوخت هسته‌ای UO2

صفحه 87-99

رفیع علی رحیمی؛ مژگان ایروانی؛ محمد محمدیفر؛ مرضیه فرهمند