دوره و شماره: دوره 35، جلد 67 - شماره پیاپی 1، بهار 1393، صفحه 1-88 
6. اندازه‌گیری هم‌زمان ناخالصی‌های Mo، As، Th و K در بافت اورانیم استخراج شده، با استفاده از طیف‌سنجی نشر نوری- پلاسمای جفت شده‌ی القایی

صفحه 41-48

جواد یزدانی؛ حسین رستمی زاده؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ سیدعباس رحیمی؛ حسین شاهمیر برزکی؛ رسول سیاری؛ مسعود آقاحسینی؛ علی سوری


9. روش‌های مقیاس‌بندی فشارسنج‌های خلأ و کاربرد آن‌ها در پژوهش‌های هسته‌ای

صفحه 72-77

زهرا یوسفی ماکویی؛ مریم صالحی؛ سید جمال قطبی؛ علی اصغر زواریان


10. حذف کروم (VI) از محلول های آبی به وسیله ی کلینوپتیلولیت سدیمی پرتودهی شده

صفحه 78-83

خدیجه رضایی ابراهیم سرایی؛ حسین فقیهیان؛ محمدرضا عبدی؛ حمیدرضا شکور؛ رضا جعفری