دوره و شماره: دوره 38، جلد 82 - شماره پیاپی 4، زمستان 1396، صفحه 1-97 
5. مقایسه‌ی بازده‌ی راکتورهای بستر ثابت و بستر سیال در تولید تتراکلرید زیرکونیم

صفحه 38-44

محمد رضا قاسمی؛ سیدمحمد قریشی؛ محمد قنادی مراغه؛ محمدهادی جزینی


6. غربال‌گری عوامل مؤثر بر جذب‌زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از باکتری Pseudomonas Putida تثبیت ‌شده در کیتوزان

صفحه 45-57

هژبر صحبت زاده لنبر؛ علیرضا کشتکار؛ جابر صفدری؛ فائزه فاطمی اردستانی؛ مرتضی قاسمی ترک آباد


8. ساخت و مشخصه‌یابی پوسته‌های پلی‌استایرنی برای هدف‌های گداخت لیزری

صفحه 67-74

فهیمه رضازاده آذری؛ مرضیه ولی اقبال؛ بهاره زارع فارسانی؛ امیرحسین فرهبد