دوره و شماره: دوره 33، جلد 61 - شماره پیاپی 3، پاییز 1391، صفحه 1-79 
2. تعیین شرایط بهینه‌ی جداسازی زیرکنیم و هافنیم

صفحه 10-17

سولماز نبردی؛ محمود اسکندری‌نسب؛ احمد نوزاد؛ عباس سام


6. بررسی پارامترهای مؤثر بر نشان‌دارسازی ترکیب هیدروکسی آپاتیت با Y90 و ارایه‌ی بهترین روش برای تولید رادیوداروی Y-HAp90 مورد استفاده در رادیوسینووِکتومی

صفحه 40-48

محمدرضا داورپناه؛ حسین‌علی خوش‌حسن؛ سیما عطار نصرتی؛ سیدمحسن هراتی؛ سیدمحمودرضا آقامیری؛ محمد قنادی مراغه


8. رشد تک بلورهای 2BaCl و 2+Eu:2BaCl و تعیین خواص نوری آن‌ها به منظور دست‌یابی به محیط آشکارسازی تابش یوننده‌ی گاما

صفحه 58-64

زهرا درریز؛ اسماعیل جنگجو؛ حسین کلباسی؛ مجتبی اسماعیل‌نیا؛ حیدر فری‌پور؛ راحله خطیری؛ نوراله علی‌اکبری


9. تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه‌ی شتاب‌دهنده‌ی رودوترون

صفحه 65-72

احسان دهقان؛ حسین کاظمی‌نژاد؛ علی‌محمد پورصالح