دوره و شماره: دوره 32، جلد 58 - شماره پیاپی 4، زمستان 1390، صفحه 1-59 
1. گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف

صفحه 1-7

امیرحسین فرهبد؛ مسعود افشاری؛ ابراهیم آقایاری


7. تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب

صفحه 49-54

حسین اهری‌ مصطفوی؛ سیدمهیار میرمجلسی؛ سیدمحمد میرجلیلی؛ هادی فتح‌اللهی؛ سیدمجتبی منصوری‌پور؛ محمد بابایی