دوره و شماره: دوره 36، جلد 72 - شماره پیاپی 2، تابستان 1394، صفحه 1-101 
1. تعیین ضریب انتقال برخی رادیونوکلیدها از خاک به دانه‌ی برنج و دز جذبی سالانه‌ی ناشی از مصرف دو رقم برنج (هاشمی و خزر) در شمال ایران (سیاهکل- گیلان)

صفحه 1-6

فاطمه نبات پور؛ میثم خیری ملومه؛ حسن یوسف نیا؛ حمیدرضا درودیان؛ علی بهرامی سامانی؛ محمد قنادی مراغه


4. طراحی و ساخت سامانه دوکاناله‌ی جمع‌آوری اطلاعات فرایندهای تصادفی بر مبنای FPGA

صفحه 29-38

محمد ارکانی؛ حسین خلفی؛ ناصر وثوقی؛ صمد خاکشورنیا


7. طراحی و ساخت آشکارساز نیم‌رسانای CdZnTe برای آشکارسازی پرتو گاما

صفحه 54-62

نوید بالکانیان؛ میکاییل یگانه؛ شهریار رحمت اله پور؛ مهدی تقوی؛ ابوالفضل ثوری


8. تأثیر پرتو لیزر اگزایمر ArF بر روی پلی‌مر آلیل دی‌گلیکول کربنات

صفحه 63-73

بابک ژاله؛ رامین فضل علی؛ عاطفه نصری؛ مهران طاهری


9. شبیه‌سازی اثر صفحه‌های بازتاباننده بر عملکرد دستگاه هم‌جوشی پلی‌ول 50PR-IR

صفحه 74-80

فاطمه کاظمی زاده؛ علی باقری؛ وحید دامیده؛ اصغر صدیق زاده


10. تأثیر رفتار زمانی محرک افروزنده بر کارآیی رویکرد افروزش ضربه‌ای

صفحه 81-86

محمد جعفر جعفری؛ امیرحسین فرهبد؛ سمیه رضایی


12. تأثیر عامل‌های فرایندی بر ریزساختار و سختی جوش مقاومتی نقطه‌ای آلیاژ Nb%1-Zr

صفحه 95-101

حمیدرضا ادیب زاده؛ محسن اسدی اسدآباد؛ علیرضا اعلایی