دوره و شماره: دوره 36، جلد 73 - شماره پیاپی 3، پاییز 1394، صفحه 1-107 
2. بررسی قابلیت رآکتور تهران برای استفاده‌ی عملی در نوترون درمانی با بور

صفحه 9-16

یاسر کاسه ساز؛ حسین خلفی؛ فائزه رحمانی؛ ارسلان عزتی؛ اشکان حسنی رخ؛ مهدی کیوانی


4. طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری فعالیت پرتوزایی رادیوایزوتوپ‌ها (دزسنج)

صفحه 24-32

امیررضا سیمین فر؛ محمدرضا حسن زاده؛ ارژنگ شاهور؛ حسین زمانی زینلی


6. بررسی توزیع شعاعی دز و دز تجمعی رادیوداروهای مورد استفاده در تسکین درد متاستاز استخوان

صفحه 42-47

حسن رنجبر؛ علی بهرامی سامانی؛ داوود بیکی؛ محمد قنادی مراغه


10. بررسی اثر پرتو گاما در ایجاد تنوع ژنتیکی و ریخت‌شناختی در برخی رقم‌های محلی و اصلاح شده‌ی برنج

صفحه 80-87

مرتضی اولادی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ مسعود رحیمی؛ عمار افخمی قادی؛ عمار قلی زاده قرا؛ کامران مظفری؛ امیر ضیایی


11. اثر تلفیق پرتو گاما و اسانس زیره‌ی سبز در مدیریت خسارت لمبه‌ی گندم

صفحه 88-95

سیده مهسا بحرینی؛ مهرداد احمدی؛ سعید محرمی پور؛ علی احدیت