دوره و شماره: دوره 36، جلد 74 - شماره پیاپی 4، زمستان 1394، صفحه 1-107 
3. تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران

صفحه 19-29

احمد لشکری؛ حسین خلفی؛ حسین کاظمی نژاد؛ صمد خاکشورنیا؛ ارسلان عزتی؛ مهدی کیوانی؛ اشکان حسنی رخ


4. امکان‌سنجی تولید رادیوایزوتوپ رادیم-223 در رآکتور تحقیقاتی تهران به منظور درمان متاستازهای استخوانی

صفحه 30-36

رضا باقری؛ حسین آفریده؛ علی بهرامی سامانی؛ سیمین دخت شیروانی آرانی؛ محمد قنادی مراغه


8. اندازه‌گیری چگالی الکترون در پلاسمای کلید تریگاترون

صفحه 70-74

مجید آرام؛ نادر مرشدیان؛ سجاد اسدی؛ اسماعیل اسلام؛ فریبا منصوری


12. تولید آمونیاک نشان‌دار شده با نیتروژن-13 در هدف مایع با بدنه‌ی نیوبیم با استفاده از سیکلوترون کرج

صفحه 99-107

شهرزاد فضلی؛ محمد میرزایی؛ طیب کاکاوند؛ علی ستاری؛ محمد رحیمی؛ زهره عبدی