دوره و شماره: دوره 26، جلد 38 - شماره پیاپی 3، پاییز 1385، صفحه 1-48 
3. فرموله کردن کپسول خوراکی ید-123

صفحه 13-17

علی ستاری؛ کیومرث کمالی مقدم؛ محمد میرزایی؛ غلامرضا اصلانی؛ عباس بهرامی؛ امیرعباس رجامند


6. جذب زیستی رنیوم توسط سویه جدید Bacillus sp. MGG-83

صفحه 31-35

سعید قربانزاده مشکانی؛ پریسا تاجرمحمدقزوینی؛ حسین غفوریان؛ محمدامین احمدی فقیه