اهداف

نشریه علوم و فنون هسته‌ای با هدف گسترش دامنه‌ی پژوهشی، آشنایی علاقه‌مندان با علوم هسته‌ای و ارائه‌ی پژوهش‌های پژوهش‌گران در این زمینه منتشر می‌شود. از محققان و اندیشمندان این آب و خاک دعوت می‌شود در جهت اغنای دانش هسته‌ای کشور، یافته‌های پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط به مجله ارسال فرمایند.

 


محورهای موضوعی 

مقاله‌هایی بررسی می‌شوند که در رابطه با علوم و فنون هسته‌ای و رشته‌های مرتبط با آن باشند از جمله

 •  فیزیک هسته‌ای

 • مواد و سوخت هسته‌ای

 • کشاورزی هسته‌ای

 • شتاب‌دهنده‌ها

 • آشکارسازی

 • دزیمتری

 • پرتوپزشکی

 • رآکتور هسته‌ای

 • کاربردپرتوها

 • برهم‌کنش لیزر ـ پلاسما

 • گداخت 


انواع مقالات 

 • مقاله پژوهشی 
 • مقاله فنی 

 

login