اهداف

نشریه علوم و فنون هسته‌ای با هدف گسترش دامنه‌ی پژوهشی، آشنایی علاقه‌مندان با علوم هسته‌ای و ارایه‌ی پژوهش‌های پژوهش‌گران در این زمینه منتشر می‌شود. از محققان و اندیشمندان این آب و خاک دعوت می‌شود در جهت اغنای دانش هسته‌ای کشور، یافته‌های پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط به مجله ارسال فرمایند.

 

 

محورهای موضوعی 

مقاله‌هایی بررسی می‌شوند که در رابطه با علوم و فنون هسته‌ای و رشته‌های مرتبط با آن باشند از جمله:

 •  فیزیک هسته‌ای
 • مواد و سوخت هسته‌ای
 • کشاورزی هسته‌ای
 • شتاب‌دهنده‌ها
 • آشکارسازی
 • دزیمتری
 • پرتوپزشکی
 • رآکتور هسته‌ای
 • کاربردپرتوها
 • برهم‌کنش لیزر ـ پلاسما
 • گداخت 

 

login