آ

 • آب آشامیدنی بررسی غلظت اورانیوم در آبهای آشامیدنی شیراز و ارزیابی دُز مؤثّر آن [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 47-54]

 • آبهای آلوده به مواد رادیوآکتیو امکان‌سنجی طرّاحی و ساخت زیست - صافی برای ایزوتوپ پایدار و رادیوایزوتوپ مولیبدن - 99 به وسیله ریزسازواره‌ها(1) [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 1-7]

 • آرسنیک- 75 تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 9-16]

 • آلودگیهای میکروبی بررسی آلودگیهای میکروبی گوشت قرمز و پرتودهی آن جهت کاهش بار میکروبی و از بین بردن عوامل بیماری‌زا در دماهای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 39-46]

 • آلودگی هوا فرایند فتوشیمیایی اُزن سطحی [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 55-58]

 • آنتی‌ژن تهیّه لوله‎های پلی‎استیرنی و پلی‎پروپیلنی پوشش‎دار شده با پادتن T3 برای کیت‎های T3-RIA [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 17-24]

 • آنتیموان طرّاحی و ساخت ترموپیل لایه نازک Bi-Cu وBi-Sb به روش چندلایه‌ای برای آشکارسازی پرتوهای حرارتی فروسرخ [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 9-14]

ا

 • اتاقک یونش تأمین باریکه مرجع الکترون با انرژی زیاد [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 1-8]

 • اُزن سطحی فرایند فتوشیمیایی اُزن سطحی [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 55-58]

 • استخراج شیمیایی تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 9-16]

 • استریل‌کردن اثر دز استریل‌کننده پرتو گاما برخواص سطح فیلم پلی یورتان [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 23-27]

 • امپدانس تشخیص پرتودیدگی سیب زمینی به وسیله اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 31-36]

 • اندازه‌گیری استرنسیوم 90 اندازه‌گیری Sr90 در خاکستر زغال سنگ و بررسی نتایج حاصل توسّط آژانس بین المللی انرژی اتمی [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 1-6]

 • اورانیوم بررسی غلظت اورانیوم در آبهای آشامیدنی شیراز و ارزیابی دُز مؤثّر آن [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 47-54]

 • ایتریوم90 اندازه‌گیری Sr90 در خاکستر زغال سنگ و بررسی نتایج حاصل توسّط آژانس بین المللی انرژی اتمی [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 1-6]

 • ایزوتوپ مولیبدن امکان‌سنجی طرّاحی و ساخت زیست - صافی برای ایزوتوپ پایدار و رادیوایزوتوپ مولیبدن - 99 به وسیله ریزسازواره‌ها(1) [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 1-7]

 • ایزوتوپهای تالیوم جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 15-17]

ب

 • باریکه الکترون مرجع تأمین باریکه مرجع الکترون با انرژی زیاد [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 1-8]

 • باریکه ایکس مرجع تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 7-16]

 • برج بستر سیّال بررسی تأثیر ارتفاع بستر بر قطر حبابها و سطح ویژه انتقال جرم در یک”واکنشگر بستر سیّال” [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 19-22]

 • بررسی آماری بررسی آماری داده‌های زمین- شیمیایی در کانسار مس پورفیری درالو [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 43-49]

 • بسامد تشخیص پرتودیدگی سیب زمینی به وسیله اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 31-36]

 • بیسموت طرّاحی و ساخت ترموپیل لایه نازک Bi-Cu وBi-Sb به روش چندلایه‌ای برای آشکارسازی پرتوهای حرارتی فروسرخ [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 9-14]

پ

 • پادتن تهیّه لوله‎های پلی‎استیرنی و پلی‎پروپیلنی پوشش‎دار شده با پادتن T3 برای کیت‎های T3-RIA [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 17-24]

 • پارامتر تشخیص پرتودیدگی تشخیص پرتودیدگی سیب زمینی به وسیله اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 31-36]

 • پدیدة سیلان بررسی تأثیر ارتفاع بستر بر قطر حبابها و سطح ویژه انتقال جرم در یک”واکنشگر بستر سیّال” [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 19-22]

 • پرتو ایمن آزمونی تهیّه لوله‎های پلی‎استیرنی و پلی‎پروپیلنی پوشش‎دار شده با پادتن T3 برای کیت‎های T3-RIA [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 17-24]

 • پرتو دهی گاما بررسی آلودگیهای میکروبی گوشت قرمز و پرتودهی آن جهت کاهش بار میکروبی و از بین بردن عوامل بیماری‌زا در دماهای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 39-46]

 • پرتو گاما اثر دز استریل‌کننده پرتو گاما برخواص سطح فیلم پلی یورتان [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 23-27]

 • پرتو گاما تأثیر پرتو گاما با دزهای پایین بر تحریک پاسخ به کشت بساک چند زادمون(1) گندم بهاره [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 23-26]

 • پوشش ایمنی ارتقای سطح ایمنی هسته‌ای در نیروگاههای پیشرفته روسیه (WWER) با رآکتور مدل V-392 [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 36-47]

 • پوشش‌دارکردن تهیّه لوله‎های پلی‎استیرنی و پلی‎پروپیلنی پوشش‎دار شده با پادتن T3 برای کیت‎های T3-RIA [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 17-24]

 • پی‌جویی زیرزمینی تهیّه‌ مجموعه نرم‌افزاری‌ QuantInt برای‌ تفسیر کمّی‌ و دقیق‌ داده‌های‌ مغناطیسی ‌و گرانی‌ سنجی‌ و یک‌ نمونه تفسیری در اکتشاف‌ اورانیوم‌ [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 37-48]

 • پیش یونش کورونا مطالعه تجربی سیستم نوسانگر - تقویت‌کننده لیزر مولکولی نیتروژن با تخلیه عرضی [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 17-24]

ت

 • تخلخل بررسی اثرهای چگال سازی گرافیت با قیر قطران زغال سنگ در بهبود خواص فیزیکی آن [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 7-16]

 • تخلیه عرضی مطالعه تجربی سیستم نوسانگر - تقویت‌کننده لیزر مولکولی نیتروژن با تخلیه عرضی [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 17-24]

 • ترموپیل طرّاحی و ساخت ترموپیل لایه نازک Bi-Cu وBi-Sb به روش چندلایه‌ای برای آشکارسازی پرتوهای حرارتی فروسرخ [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 9-14]

 • ترموکوپل طرّاحی و ساخت ترموپیل لایه نازک Bi-Cu وBi-Sb به روش چندلایه‌ای برای آشکارسازی پرتوهای حرارتی فروسرخ [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 9-14]

 • تفسیر کمّی ژئوفیزیکی تهیّه‌ مجموعه نرم‌افزاری‌ QuantInt برای‌ تفسیر کمّی‌ و دقیق‌ داده‌های‌ مغناطیسی ‌و گرانی‌ سنجی‌ و یک‌ نمونه تفسیری در اکتشاف‌ اورانیوم‌ [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 37-48]

ج

 • جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 15-17]

 • جهش‌زا (2) بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 17-22]

 • جهش‌زایی(3) بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 17-22]

چ

 • چاه عمیق، روش زیرزمینی بهینه سازی آرایش چالهای انفجاری در حفر چاههای معدن اورانیوم ساغند [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 49-55]

 • چشمه پرتوزا طرّاحی و ساخت دستگاه براکی تراپی درون - رگی فسفر-32 برای پرتودهی شریان کرونر قلب [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 1-5]

 • چشمه یونی کالترون جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 15-17]

 • چگال سازی بررسی اثرهای چگال سازی گرافیت با قیر قطران زغال سنگ در بهبود خواص فیزیکی آن [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 7-16]

ح

 • حسگر طرّاحی و ساخت ترموپیل لایه نازک Bi-Cu وBi-Sb به روش چندلایه‌ای برای آشکارسازی پرتوهای حرارتی فروسرخ [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 9-14]

 • حسگر نوری طرّاحی و ساخت دستگاه ردیاب خورشیدی [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 27-35]

خ

 • خاموشی سریع ارتقای سطح ایمنی هسته‌ای در نیروگاههای پیشرفته روسیه (WWER) با رآکتور مدل V-392 [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 36-47]

د

 • داده‌های زمین- شیمیایی بررسی آماری داده‌های زمین- شیمیایی در کانسار مس پورفیری درالو [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 43-49]

 • درالو بررسی آماری داده‌های زمین- شیمیایی در کانسار مس پورفیری درالو [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 43-49]

 • دز جذبی بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 17-22]

 • دُز جذبی تأمین باریکه مرجع الکترون با انرژی زیاد [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 1-8]

 • دُز مؤثّر بررسی غلظت اورانیوم در آبهای آشامیدنی شیراز و ارزیابی دُز مؤثّر آن [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 47-54]

 • دز و انرژی کاشت یون‌های نیتروژن و دی اکسید کربن بر روی فولاد ضد زنگ 52100 و مقایسه سختیهای بدست آمده [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 55-61]

 • دفاع در عمق ارتقای سطح ایمنی هسته‌ای در نیروگاههای پیشرفته روسیه (WWER) با رآکتور مدل V-392 [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 36-47]

ر

 • راکتورهای هسته ای بررسی اثرهای چگال سازی گرافیت با قیر قطران زغال سنگ در بهبود خواص فیزیکی آن [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 7-16]

 • ردیاب خورشیدی طرّاحی و ساخت دستگاه ردیاب خورشیدی [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 27-35]

 • ریزسازواره امکان‌سنجی طرّاحی و ساخت زیست - صافی برای ایزوتوپ پایدار و رادیوایزوتوپ مولیبدن - 99 به وسیله ریزسازواره‌ها(1) [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 1-7]

ز

 • زادمون تأثیر پرتو گاما با دزهای پایین بر تحریک پاسخ به کشت بساک چند زادمون(1) گندم بهاره [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 23-26]

 • زودرسی بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 17-22]

 • زیست صافی امکان‌سنجی طرّاحی و ساخت زیست - صافی برای ایزوتوپ پایدار و رادیوایزوتوپ مولیبدن - 99 به وسیله ریزسازواره‌ها(1) [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 1-7]

س

 • سختی کاشت یون‌های نیتروژن و دی اکسید کربن بر روی فولاد ضد زنگ 52100 و مقایسه سختیهای بدست آمده [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 55-61]

 • سطح ویژة انتقال جرم بررسی تأثیر ارتفاع بستر بر قطر حبابها و سطح ویژه انتقال جرم در یک”واکنشگر بستر سیّال” [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 19-22]

 • سلنیوم- 75 تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 9-16]

 • سلول فیبروبلاست اثر دز استریل‌کننده پرتو گاما برخواص سطح فیلم پلی یورتان [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 23-27]

 • سنتز اتیل استات روش جدید تهیّه کاتالیزور اسیدی ناهمگن سولفوبنزیل سیلیکا [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 25-29]

 • سنجه‌بندی تأمین باریکه مرجع الکترون با انرژی زیاد [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 1-8]

 • سولفو بنزیل سیلیکا روش جدید تهیّه کاتالیزور اسیدی ناهمگن سولفوبنزیل سیلیکا [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 25-29]

 • سویا بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 17-22]

 • سیب زمینی پرتودیده تشخیص پرتودیدگی سیب زمینی به وسیله اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 31-36]

 • سیستم نوسانگر- تقویت‌کننده مطالعه تجربی سیستم نوسانگر - تقویت‌کننده لیزر مولکولی نیتروژن با تخلیه عرضی [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 17-24]

 • سیستمهای ایمنی فعّال و غیر فعّال ارتقای سطح ایمنی هسته‌ای در نیروگاههای پیشرفته روسیه (WWER) با رآکتور مدل V-392 [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 36-47]

ش

 • شمارش چرنکوف اندازه‌گیری Sr90 در خاکستر زغال سنگ و بررسی نتایج حاصل توسّط آژانس بین المللی انرژی اتمی [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 1-6]

ص

 • صافی جاذب تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 7-16]

 • صافی ذاتی تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 7-16]

 • صنایع هسته‌ای اندازه‌گیری و بررسی تأثیر ریزه‌ساخت‌های(1) قیر قطران زغال‌سنگ بر خواص گرافیت هسته‌ای [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 35-42]

ض

 • ضریب همگنی تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 7-16]

ط

 • طیف سنجی جذب اتمی بهینه سازی روش اندازه‌گیری عناصر کم مقدار آرسنیک و کروم در خون و سرم انسان به وسیله طیف سنجی جذب اتمی مجهّز به کوره گرافیتی(1) [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 48-54]

ع

 • عناصر کم مقدار بهینه سازی روش اندازه‌گیری عناصر کم مقدار آرسنیک و کروم در خون و سرم انسان به وسیله طیف سنجی جذب اتمی مجهّز به کوره گرافیتی(1) [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 48-54]

ف

 • فراوری اورانیوم فراوری اورانیوم از کانسنگ نابهنجاری‌های 1، 6 و 8 گنبدهای نمکی-گچین بندرعباس به روش فروشویی ستونی با آب دریا در محیط اسیدی [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 31-38]

 • فروشویی تپه‌ای فراوری اورانیوم از کانسنگ نابهنجاری‌های 1، 6 و 8 گنبدهای نمکی-گچین بندرعباس به روش فروشویی ستونی با آب دریا در محیط اسیدی [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 31-38]

 • فروشویی ستونی فراوری اورانیوم از کانسنگ نابهنجاری‌های 1، 6 و 8 گنبدهای نمکی-گچین بندرعباس به روش فروشویی ستونی با آب دریا در محیط اسیدی [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 31-38]

 • فسفر 32 - رگهای کرونر طرّاحی و ساخت دستگاه براکی تراپی درون - رگی فسفر-32 برای پرتودهی شریان کرونر قلب [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 1-5]

 • فیلم پلی یورتان اثر دز استریل‌کننده پرتو گاما برخواص سطح فیلم پلی یورتان [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 23-27]

ق

 • قیر قطران زغال‌سنگ اندازه‌گیری و بررسی تأثیر ریزه‌ساخت‌های(1) قیر قطران زغال‌سنگ بر خواص گرافیت هسته‌ای [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 35-42]

 • قیرقطران زغال سنگ بررسی اثرهای چگال سازی گرافیت با قیر قطران زغال سنگ در بهبود خواص فیزیکی آن [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 7-16]

ک

 • کاتالیزور اسیدی ناهمگن روش جدید تهیّه کاتالیزور اسیدی ناهمگن سولفوبنزیل سیلیکا [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 25-29]

 • کربنی کردن اندازه‌گیری و بررسی تأثیر ریزه‌ساخت‌های(1) قیر قطران زغال‌سنگ بر خواص گرافیت هسته‌ای [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 35-42]

 • کشت بساک تأثیر پرتو گاما با دزهای پایین بر تحریک پاسخ به کشت بساک چند زادمون(1) گندم بهاره [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 23-26]

 • کک نفتی اندازه‌گیری و بررسی تأثیر ریزه‌ساخت‌های(1) قیر قطران زغال‌سنگ بر خواص گرافیت هسته‌ای [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 35-42]

 • کنترل کیفی تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 9-16]

 • کورة گرافیتی بهینه سازی روش اندازه‌گیری عناصر کم مقدار آرسنیک و کروم در خون و سرم انسان به وسیله طیف سنجی جذب اتمی مجهّز به کوره گرافیتی(1) [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 48-54]

 • کیت‌های تیروئیدی تهیّه لوله‎های پلی‎استیرنی و پلی‎پروپیلنی پوشش‎دار شده با پادتن T3 برای کیت‎های T3-RIA [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 17-24]

 • کیفیت باریکه تأمین باریکه مرجع الکترون با انرژی زیاد [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 1-8]

 • کیفیت باریکه تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 7-16]

گ

 • گرافیت بررسی اثرهای چگال سازی گرافیت با قیر قطران زغال سنگ در بهبود خواص فیزیکی آن [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 7-16]

 • گرافیت هسته‌ای اندازه‌گیری و بررسی تأثیر ریزه‌ساخت‌های(1) قیر قطران زغال‌سنگ بر خواص گرافیت هسته‌ای [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 35-42]

 • گنبدهای نمکی- گچین فراوری اورانیوم از کانسنگ نابهنجاری‌های 1، 6 و 8 گنبدهای نمکی-گچین بندرعباس به روش فروشویی ستونی با آب دریا در محیط اسیدی [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 31-38]

 • گندم تأثیر پرتو گاما با دزهای پایین بر تحریک پاسخ به کشت بساک چند زادمون(1) گندم بهاره [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 23-26]

 • گوانیدین تهیّه کیت [I131] متا یُدو بنزیل گوانیدین (MIBG- I131) [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 25-30]

 • گوشت قرمز بررسی آلودگیهای میکروبی گوشت قرمز و پرتودهی آن جهت کاهش بار میکروبی و از بین بردن عوامل بیماری‌زا در دماهای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 39-46]

ل

 • لایه نازک طرّاحی و ساخت ترموپیل لایه نازک Bi-Cu وBi-Sb به روش چندلایه‌ای برای آشکارسازی پرتوهای حرارتی فروسرخ [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 9-14]

 • لیزر فلوریمتری بررسی غلظت اورانیوم در آبهای آشامیدنی شیراز و ارزیابی دُز مؤثّر آن [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 47-54]

م

 • مایع شوینده فراوری اورانیوم از کانسنگ نابهنجاری‌های 1، 6 و 8 گنبدهای نمکی-گچین بندرعباس به روش فروشویی ستونی با آب دریا در محیط اسیدی [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 31-38]

 • مدّت نگهداری بررسی آلودگیهای میکروبی گوشت قرمز و پرتودهی آن جهت کاهش بار میکروبی و از بین بردن عوامل بیماری‌زا در دماهای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 39-46]

 • مس طرّاحی و ساخت ترموپیل لایه نازک Bi-Cu وBi-Sb به روش چندلایه‌ای برای آشکارسازی پرتوهای حرارتی فروسرخ [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 9-14]

 • مس پورفیری بررسی آماری داده‌های زمین- شیمیایی در کانسار مس پورفیری درالو [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 43-49]

 • مسمومیت سلولی اثر دز استریل‌کننده پرتو گاما برخواص سطح فیلم پلی یورتان [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 23-27]

 • معدن اورانیوم، چالزنی و آتشباری بهینه سازی آرایش چالهای انفجاری در حفر چاههای معدن اورانیوم ساغند [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 49-55]

ن

 • نرم افزار QuantInt تهیّه‌ مجموعه نرم‌افزاری‌ QuantInt برای‌ تفسیر کمّی‌ و دقیق‌ داده‌های‌ مغناطیسی ‌و گرانی‌ سنجی‌ و یک‌ نمونه تفسیری در اکتشاف‌ اورانیوم‌ [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 37-48]

 • نشاندارسازی تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 9-16]

 • نگهدارنده قلب مذاب (رآکتور) ارتقای سطح ایمنی هسته‌ای در نیروگاههای پیشرفته روسیه (WWER) با رآکتور مدل V-392 [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 36-47]

 • نیروگاه خورشیدی طرّاحی و ساخت دستگاه ردیاب خورشیدی [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 27-35]

و

 • وارونگی سطحی فرایند فتوشیمیایی اُزن سطحی [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 55-58]

 • واکنشگر بستر سیّال بررسی تأثیر ارتفاع بستر بر قطر حبابها و سطح ویژه انتقال جرم در یک”واکنشگر بستر سیّال” [دوره 23، شماره 2، سال 1382، صفحه 19-22]

 • واکنش‌های ثانویه فرایند فتوشیمیایی اُزن سطحی [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 55-58]

 • واکنش هسته‌دوست تهیّه کیت [I131] متا یُدو بنزیل گوانیدین (MIBG- I131) [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 25-30]

ه

 • هیدرولیز اتیل استات روش جدید تهیّه کاتالیزور اسیدی ناهمگن سولفوبنزیل سیلیکا [دوره 23، شماره 3، سال 1382، صفحه 25-29]

 • هیدرولیک طرّاحی و ساخت دستگاه ردیاب خورشیدی [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 27-35]

ی

 • یددارکردن تهیّه کیت [I131] متا یُدو بنزیل گوانیدین (MIBG- I131) [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 25-30]

 • یدرادیوآکتیو تهیّه کیت [I131] متا یُدو بنزیل گوانیدین (MIBG- I131) [دوره 23، شماره 4، سال 1382، صفحه 25-30]

 • یون دی اکسید کربن کاشت یون‌های نیتروژن و دی اکسید کربن بر روی فولاد ضد زنگ 52100 و مقایسه سختیهای بدست آمده [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 55-61]

 • یون نیتروژن کاشت یون‌های نیتروژن و دی اکسید کربن بر روی فولاد ضد زنگ 52100 و مقایسه سختیهای بدست آمده [دوره 23، شماره 1، سال 1382، صفحه 55-61]

login