آ

 • آب تهی شده از دوتریم بررسی تأثیر آب تهی شده از دوتریم در مهار رشد سلول‌های سرطانی روده بزرگ [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 97-102]

 • آشکارساز NaI(Tl) شناسایی و سنجش تابش فضایی میون با استفاده از سیستم طیف‌سنجی دیجیتال [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 9-14]

 • آشکارساز پادنوترینو شبیه‌سازی و اندازه‌گیری تابش میون‌های کیهانی مداخله‌گر در آشکارساز می‌نی‌ایراند [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 62-72]

 • آشکارساز پرتو ایکس ارزیابی آشکارساز Micromega به روش المان محدود برای قطبش‌سنجی پرتو ایکس [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 158-162]

 • آشکارساز قطره فوق گرم بررسی عملکرد آشکارسازهای قطره‌ی فوق‌گرم در بازیابی بیناب نوترون‌های سریع ناشی از پرتوهای کیهانی با روش شبکه‌ی عصبی فازی تطبیقی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 58-66]

 • آشکارساز گازی میکرو ارزیابی آشکارساز Micromega به روش المان محدود برای قطبش‌سنجی پرتو ایکس [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 158-162]

 • آشکارساز می‌نی‌ایراند شبیه‌سازی و اندازه‌گیری تابش میون‌های کیهانی مداخله‌گر در آشکارساز می‌نی‌ایراند [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 62-72]

 • آشکارسازهای سیلیکونیِ فوق‌سریع ارزیابی آشکارسازهای سیلیکونیِ فوق‌سریع در مقابل باریکة پروتونی با استفاده از روش CFD [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 49-55]

 • آنالیز عنصری آنالیز عنصری تومور در فانتوم چشم با استفاده از شمارش گاماهای آنی گسیل شده در پروتون‌درمانی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 54-61]

 • آهن-آلفا شبیه‌سازی دینامیک مولکولی برای بررسی کوتاه مدت و مونت کارلوی جنبشی برای بررسی بلند مدت آسیب تابش در آهن-آلفا [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 130-135]

 • آهنگ گرمادهی مدل جدید مرتبه‌ی اول ترمولومینسانس به صورت تابعی از شدت و دمای قله با در نظر گرفتن اثر فروکشی دمایی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 40-46]

 • آهنگ واپاشی واپاشی مستقیم بوزون هیگز به J/ψ(1S) بطریق ترکش [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 1-8]

ا

 • ابرخازن طراحی سیستم تأمین انرژی سیم‌پیچ چنبرهای بر پایه ابرخازن به منظور افزایش زمان پلاسما در توکامک دماوند [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 127-137]

 • ابزار 4Geant مطالعه‌ی میزان فراوانی هسته‌های سنگین تولید شده در کربن‌درمانی با استفاده از ابزار 4Geant [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 159-164]

 • احیای زیستی بهینه‌سازی فرایند احیای اورانیم توسط باکتری 7Shewanella RCRI به روش سطح پاسخ در پساب صنعتی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 15-23]

 • استخراج حلالی جداسازی توریم از یک محلول فروشویی اسیدی واقعی به روش استخراج حلالی با استخراج‌کننده دی(2-اتیل هگزیل) فسفریک اسید و ترسیب شیمیایی با آمونیاک [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 17-27]

 • استرانسیم تهیه کامپوزیت گرافن اکسید- نیکل هگزاسیانو فرات برای حذف مؤثر استرانسیم از پسماندهای آبی: مشخصه‌یابی و کاربرد [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 95-105]

 • استرانسیم تعیین فاکتور انتقال خاک به گیاه یون استرانسیم از نمونه خاک استان تهران به دو گونه گیاهی تربچه و شاهی و بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر روی آن [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 150-158]

 • اسیدسولفوریک ارزیابی خواص خوردگی پوشش‌های اعمالی بر تجهیزات فرایندی مورد استفاده در کارخانه تولید کیک زرد [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 97-108]

 • اسکوپ شبیه‌سازی جریان گاز اطراف اسکوپ در یک روتور سانتریفیوژ با مدل دوبعدی (r-θ) با استفاده از روش مستقیم مونت‌کارلو [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 24-33]

 • افروزش مرکزی مطالعه نقش لایه کَندگی دوتایی کربن‌چگالی‌بالا - پلی استایرن در اشتعال هدف‌های گداخت لختی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 116-126]

 • اکتیویته ویژه ارزیابی اکتیویته ویژه لوتسیوم-177 تولیدی به دو روش مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 87-96]

 • اکسیداسیون چربی بررسی اثر پرتو گاما بر زمان ماندگاری گوشت چرخ‌کرده‌ی گوساله از تولید تا مصرف [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 30-37]

 • الکترون ارزیابی اثر حفاظتی واکسن بیماری تب‌برفکی سرو‌تایپ 05A-Iran- غیرفعال شده به روش بیم الکترون در مدل خوکچه‌هندی [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 77-87]

 • الگوریتم DE کنترل بار مدل نقطه‌ای رآکتور هسته‌ای نوع PWR با استفاده از کنترلر تنظیم‌شده با الگوریتم DE [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 28-37]

 • انسیس ماکسول طراحی و ساخت الکترومگنت دوقطبی چشمه پنینگ یون هیدرون منفی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 163-169]

 • انفیس بررسی عملکرد آشکارسازهای قطره‌ی فوق‌گرم در بازیابی بیناب نوترون‌های سریع ناشی از پرتوهای کیهانی با روش شبکه‌ی عصبی فازی تطبیقی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 58-66]

 • اورانیم بهینه‌سازی فرایند احیای اورانیم توسط باکتری 7Shewanella RCRI به روش سطح پاسخ در پساب صنعتی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 15-23]

 • اورانیم ژئوشیمی اورانیم و عناصر نادر خاکی در کانسار فسفات دلیر، زون البرز مرکزی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 148-157]

 • اورانیم امکان‌سنجی فروشویی اورانیم از کان‌سنگ فسفاته [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 140-149]

 • اورانیم بهینه‌سازی فروشویی قلیایی اورانیم از یک نمونه پسماند جامد حاوی فلوئورید و نیترات بالا با استفاده از روش طراحی آزمایش سطح پاسخ [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 86-94]

ب

 • باریکه‌ی الکترونی بررسی تأثیر تابش باریکه‌ی الکترونی بر اسپایک‌های سارس کووید2، مرس کووید، یوکی کووید، سارس کووید با استفاده از ابزار Geant4-DNA [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 38-46]

 • بازیابی توریم جداسازی توریم از یک محلول فروشویی اسیدی واقعی به روش استخراج حلالی با استخراج‌کننده دی(2-اتیل هگزیل) فسفریک اسید و ترسیب شیمیایی با آمونیاک [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 17-27]

 • بازرسی بهبود کیفیت تصاویر پرتوهای ایکس بازگشتی با روش وردش [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 121-129]

 • بازسازی تصاویر CT بررسی تأثیر هندسه داده‌برداری و روش بازسازی بر تصاویر مقطع‌نگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 1-12]

 • باکتری 7 Shewanella RCRI بهینه‌سازی فرایند احیای اورانیم توسط باکتری 7Shewanella RCRI به روش سطح پاسخ در پساب صنعتی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 15-23]

 • باکتری شوانلا 7RCRI رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن 304SS و فولاد کربنی 37St در حضور باکتری شوانلا 7RCRI [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 88-96]

 • باکتری‌های بیماری‌زا بررسی اثر پرتو گاما بر زمان ماندگاری گوشت چرخ‌کرده‌ی گوساله از تولید تا مصرف [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 30-37]

 • بدون حامل اضافه ارزیابی اکتیویته ویژه لوتسیوم-177 تولیدی به دو روش مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 87-96]

 • برش‌گر پلاسمایی جداسازی لیزری مولکولی ایزوتوپ C13 با بهره‌گیری از گسست چند فوتونی مولکول‌های HCl2CF با لیزر 2CO [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 136-143]

 • بینایی ماشین ردیابی چشمه متحرک مبتنی بر سیستم بینایی ماشین: بهبود تشخیص با بهره‌گیری از همبستگی داده‌ها [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 67-77]

 • بین نشین شبیه‌سازی دینامیک مولکولی برای بررسی کوتاه مدت و مونت کارلوی جنبشی برای بررسی بلند مدت آسیب تابش در آهن-آلفا [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 130-135]

 • بهبود کنتراست بهبود کیفیت تصاویر پرتوهای ایکس بازگشتی با روش وردش [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 121-129]

 • بی هنجاری Ce ژئوشیمی اورانیم و عناصر نادر خاکی در کانسار فسفات دلیر، زون البرز مرکزی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 148-157]

 • بوزون هیگز واپاشی مستقیم بوزون هیگز به J/ψ(1S) بطریق ترکش [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 1-8]

پ

 • پاسخ ایمنی ارزیابی اثر حفاظتی واکسن بیماری تب‌برفکی سرو‌تایپ 05A-Iran- غیرفعال شده به روش بیم الکترون در مدل خوکچه‌هندی [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 77-87]

 • پاسخ تطبیقی مطالعه‌ی اثر پرتوگیری مزمن در ساکنان مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر با استفاده از روش سیتوژنتیکی سنجش هستک [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 103-110]

 • پتانسیل تغییر شکل بررسی خواص الکترونی و ترابردی 3CsSnBr: مطالعه اصول اولیه [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 1-8]

 • پرازئودیمیوم-143 بهینه‌سازی پارامترهای جداسازی پرازئودیمیوم از سریم با هدف تولید رادیوایزوتوپ نشرکننده بتای خالص Pr143 برای کاربرد درمانی در پزشکی هسته‏ای [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 69-76]

 • پرتوتابی ارزیابی اثر حفاظتی واکسن بیماری تب‌برفکی سرو‌تایپ 05A-Iran- غیرفعال شده به روش بیم الکترون در مدل خوکچه‌هندی [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 77-87]

 • پرتوزایی طبیعی بالا مطالعه‌ی اثر پرتوگیری مزمن در ساکنان مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر با استفاده از روش سیتوژنتیکی سنجش هستک [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 103-110]

 • پرتو گاما بررسی اثر پرتو گاما بر زمان ماندگاری گوشت چرخ‌کرده‌ی گوساله از تولید تا مصرف [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 30-37]

 • پرتوگیری مزمن مطالعه‌ی اثر پرتوگیری مزمن در ساکنان مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر با استفاده از روش سیتوژنتیکی سنجش هستک [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 103-110]

 • پردازش تصویر بررسی تأثیر هندسه داده‌برداری و روش بازسازی بر تصاویر مقطع‌نگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 1-12]

 • پروتون‌تراپی آنالیز عنصری تومور در فانتوم چشم با استفاده از شمارش گاماهای آنی گسیل شده در پروتون‌درمانی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 54-61]

 • پروتون درمانی ارزیابی آشکارسازهای سیلیکونیِ فوق‌سریع در مقابل باریکة پروتونی با استفاده از روش CFD [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 49-55]

 • پروسکایت بررسی خواص الکترونی و ترابردی 3CsSnBr: مطالعه اصول اولیه [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 1-8]

 • پسماند آبی تهیه کامپوزیت گرافن اکسید- نیکل هگزاسیانو فرات برای حذف مؤثر استرانسیم از پسماندهای آبی: مشخصه‌یابی و کاربرد [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 95-105]

 • پیکولیزر انتخاب بهترین روش زمان‌سنجی برای امواج خروجی از آشکارسازهای سیلیکونیِ فوق سریع UFSD [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 47-53]

 • پلاسما مطالعه ناخالصی‌های پلاسمای توکامک دماوند با استفاده از سامانه طیف‌سنج نور مریی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 158-165]

 • پلاسما طراحی سیستم تأمین انرژی سیم‌پیچ چنبرهای بر پایه ابرخازن به منظور افزایش زمان پلاسما در توکامک دماوند [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 127-137]

 • پلاسما شبیه‌سازی پلاسمای فوق چگال چشمه یونی کوچک مقیاس تشدید سیکلوترونی الکترون [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 109-119]

 • پلاسما مدل‌سازی فشار محفظه و طراحی کنترل‌کننده برای کنترل پروفایل فشار در توکامک دماوند [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 130-139]

 • پلاسمای میکروموج مشخصه‌یابی پلاسمای حاصل از منبع میکروموج در حضور میدان مغناطیسی ناشی از آهنرباهای دایمی [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 120-129]

 • پلی‌ول بررسی متغیرهای تأثیرگذار در افزایش زمان محصور‌سازی الکترون‌ها در حالت بتای پایین در یک رآکتور پلی‌ول [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 38-48]

 • پمپ توربومولکولار مدل‌سازی فشار محفظه و طراحی کنترل‌کننده برای کنترل پروفایل فشار در توکامک دماوند [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 130-139]

 • پمپ روتاری مدل‌سازی فشار محفظه و طراحی کنترل‌کننده برای کنترل پروفایل فشار در توکامک دماوند [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 130-139]

 • پهنای زمانی لیزر بررسی تجربی اثر فشار گاز و طول تشدیدگر بر روی پهنای زمانی تپ لیزر 2CO [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 170-176]

 • پوشش ارزیابی خواص خوردگی پوشش‌های اعمالی بر تجهیزات فرایندی مورد استفاده در کارخانه تولید کیک زرد [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 97-108]

ت

 • تابع ساختار قطبیده تأثیر تجزیه‌ی کوارک‌های قطبیده‌ی سبک دریا بر هسته‌های He3 و H3 [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 9-16]

 • تیتانیوم سافیر تقویت تپ‌های لیزر فمتوثانیه Ti:sapphire توسط تقویت‌کننده بازتولیدی آرایش-Z [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 144-150]

 • تیتر‌آنتی‌بادی ارزیابی اثر حفاظتی واکسن بیماری تب‌برفکی سرو‌تایپ 05A-Iran- غیرفعال شده به روش بیم الکترون در مدل خوکچه‌هندی [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 77-87]

 • تثبیت‌کننده جریان انتشار الکترون طراحی و ساخت سیستم کنترلر چشمه یونی از نوع برخورد الکترونی برای سیستم طیف نگار جرمی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 106-115]

 • تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی بررسی اثر مارپیچ خنک‌کننده رآکتور مینیاتوری بر افزایش زمان بهره‌برداری از رآکتور [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 111-120]

 • تربچه تعیین فاکتور انتقال خاک به گیاه یون استرانسیم از نمونه خاک استان تهران به دو گونه گیاهی تربچه و شاهی و بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر روی آن [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 150-158]

 • ترکش واپاشی مستقیم بوزون هیگز به J/ψ(1S) بطریق ترکش [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 1-8]

 • ترم منبع رادیواکتیو آنالیز اثرات انواع گردش طبیعی جریان بر میزان انتشار مواد رادیواکتیو در طی حادثه شدید نیروگاه PWR [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 78-86]

 • ترمولومینسانس سنتز هیدروکسی اپتایت آلاییده با ناخالصی تکی و ترکیبی و بررسی اثر فاز بلوری تشکیل یافته بر پاسخ ترمولومینسانس آن در مقابل پرتوهای گاما [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 47-57]

 • ترمولومینسانس مدل جدید مرتبه‌ی اول ترمولومینسانس به صورت تابعی از شدت و دمای قله با در نظر گرفتن اثر فروکشی دمایی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 40-46]

 • تست سرد بررسی تنظیم فرکانسی کاواک‌های شتاب‌دهی موج ایستا برای شتاب‌دهنده خطی الکترون: محاسبات، شبیه‌سازی و نتایج عملی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 34-39]

 • تشدید سیکلوترونی الکترون شبیه‌سازی پلاسمای فوق چگال چشمه یونی کوچک مقیاس تشدید سیکلوترونی الکترون [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 109-119]

 • تصویربرداری SPECT سنتز لیگاند متوکسی آمیدو زانتات و بهینه‌سازی شرایط نشان‌دارسازی با mTc99 به عنوان عامل تصویربرداری SPECT [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 13-21]

 • تصویربرداری پس‌پراکندگی اشعه ایکس بهبود کیفیت تصاویر پرتوهای ایکس بازگشتی با روش وردش [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 121-129]

 • تقویت کننده بازتولیدی تقویت تپ‌های لیزر فمتوثانیه Ti:sapphire توسط تقویت‌کننده بازتولیدی آرایش-Z [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 144-150]

 • تکنسیم-m99 سنتز لیگاند متوکسی آمیدو زانتات و بهینه‌سازی شرایط نشان‌دارسازی با mTc99 به عنوان عامل تصویربرداری SPECT [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 13-21]

 • تلفیق داده‌ها ردیابی چشمه متحرک مبتنی بر سیستم بینایی ماشین: بهبود تشخیص با بهره‌گیری از همبستگی داده‌ها [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 67-77]

 • تنظیم فرکانسی بررسی تنظیم فرکانسی کاواک‌های شتاب‌دهی موج ایستا برای شتاب‌دهنده خطی الکترون: محاسبات، شبیه‌سازی و نتایج عملی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 34-39]

 • تهی جای شبیه‌سازی دینامیک مولکولی برای بررسی کوتاه مدت و مونت کارلوی جنبشی برای بررسی بلند مدت آسیب تابش در آهن-آلفا [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 130-135]

 • توزیع لاندائو شبیه‌سازی و اندازه‌گیری تابش میون‌های کیهانی مداخله‌گر در آشکارساز می‌نی‌ایراند [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 62-72]

 • توکامک مدل‌سازی فشار محفظه و طراحی کنترل‌کننده برای کنترل پروفایل فشار در توکامک دماوند [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 130-139]

 • توکامک دماوند مطالعه ناخالصی‌های پلاسمای توکامک دماوند با استفاده از سامانه طیف‌سنج نور مریی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 158-165]

 • توکامک دماوند طراحی سیستم تأمین انرژی سیم‌پیچ چنبرهای بر پایه ابرخازن به منظور افزایش زمان پلاسما در توکامک دماوند [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 127-137]

ث

 • ثابت‌های الاستیک بررسی خواص الکترونی و ترابردی 3CsSnBr: مطالعه اصول اولیه [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 1-8]

ج

 • جاذب سنتز جاذب ید با قابلیت کاربرد در آلودگی‌زدایی از فاز گازی مرحله انحلال فرایند تولید مولیبدن-۹۹ حاصل از شکافت [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 78-85]

 • جاذب تهیه کامپوزیت گرافن اکسید- نیکل هگزاسیانو فرات برای حذف مؤثر استرانسیم از پسماندهای آبی: مشخصه‌یابی و کاربرد [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 95-105]

 • جداسازی بهینه‌سازی پارامترهای جداسازی پرازئودیمیوم از سریم با هدف تولید رادیوایزوتوپ نشرکننده بتای خالص Pr143 برای کاربرد درمانی در پزشکی هسته‏ای [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 69-76]

 • جداسازی لیزری مولکولی جداسازی لیزری مولکولی ایزوتوپ C13 با بهره‌گیری از گسست چند فوتونی مولکول‌های HCl2CF با لیزر 2CO [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 136-143]

 • جذب تهیه کامپوزیت گرافن اکسید- نیکل هگزاسیانو فرات برای حذف مؤثر استرانسیم از پسماندهای آبی: مشخصه‌یابی و کاربرد [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 95-105]

 • جذب تعیین فاکتور انتقال خاک به گیاه یون استرانسیم از نمونه خاک استان تهران به دو گونه گیاهی تربچه و شاهی و بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر روی آن [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 150-158]

 • جریان طولی سریع طراحی، ساخت و مشخصه‌یابی یک لیزر 2CO پیوسته با دمش RF با جریان طولی سریع [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 180-186]

 • جرم مؤثر بررسی خواص الکترونی و ترابردی 3CsSnBr: مطالعه اصول اولیه [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 1-8]

 • جینت4- دی اِن اِی بررسی تأثیر تابش باریکه‌ی الکترونی بر اسپایک‌های سارس کووید2، مرس کووید، یوکی کووید، سارس کووید با استفاده از ابزار Geant4-DNA [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 38-46]

چ

 • چشمه متحرک ردیابی چشمه متحرک مبتنی بر سیستم بینایی ماشین: بهبود تشخیص با بهره‌گیری از همبستگی داده‌ها [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 67-77]

 • چشمه یونی پنینگ طراحی و ساخت الکترومگنت دوقطبی چشمه پنینگ یون هیدرون منفی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 163-169]

 • چشمه یونی کوچک مقیاس شبیه‌سازی پلاسمای فوق چگال چشمه یونی کوچک مقیاس تشدید سیکلوترونی الکترون [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 109-119]

 • چند جمله‌ای ژاکوبی تأثیر تجزیه‌ی کوارک‌های قطبیده‌ی سبک دریا بر هسته‌های He3 و H3 [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 9-16]

ح

 • حادثه TMLB آنالیز اثرات انواع گردش طبیعی جریان بر میزان انتشار مواد رادیواکتیو در طی حادثه شدید نیروگاه PWR [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 78-86]

 • حاصل‌ضرب تحرک‌پذیری- زمان واهلش بررسی خواص الکترونی و ترابردی 3CsSnBr: مطالعه اصول اولیه [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 1-8]

 • حالت بتای پایین بررسی متغیرهای تأثیرگذار در افزایش زمان محصور‌سازی الکترون‌ها در حالت بتای پایین در یک رآکتور پلی‌ول [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 38-48]

 • حسگرهای سیلیکونی فوق سریع انتخاب بهترین روش زمان‌سنجی برای امواج خروجی از آشکارسازهای سیلیکونیِ فوق سریع UFSD [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 47-53]

 • حل‌‌گر شبیه‌سازی جریان گاز اطراف اسکوپ در یک روتور سانتریفیوژ با مدل دوبعدی (r-θ) با استفاده از روش مستقیم مونت‌کارلو [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 24-33]

خ

 • خلوص رادیوشیمیایی تولید و ارزیابی اثرات سلولی رادیوکونژوگه‌های سیتوکسیمبSm-DOTA- 153 و سیتوکسیمب-DOTA-Lu177 [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 171-179]

 • خوردگی ارزیابی خواص خوردگی پوشش‌های اعمالی بر تجهیزات فرایندی مورد استفاده در کارخانه تولید کیک زرد [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 97-108]

 • خوردگی رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن 304SS و فولاد کربنی 37St در حضور باکتری شوانلا 7RCRI [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 88-96]

د

 • دزیمتری سنتز هیدروکسی اپتایت آلاییده با ناخالصی تکی و ترکیبی و بررسی اثر فاز بلوری تشکیل یافته بر پاسخ ترمولومینسانس آن در مقابل پرتوهای گاما [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 47-57]

 • دزیمتر 600TLD- تصحیح منحنی کالیبراسیون دزیمترهای گرمالیان 600-TLD پس از پرتودهی بدون فانتوم با نوترون‌های حرارتی MNSR اصفهان [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 73-77]

 • دزیمتری بیولوژیکی مطالعه‌ی اثر پرتوگیری مزمن در ساکنان مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر با استفاده از روش سیتوژنتیکی سنجش هستک [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 103-110]

 • دستگاه محصورسازی الکترواستاتیکی اینرسی ایران طراحی و ساخت سامانه تشخیصی پروب لانگمویر به‌منظور تعیین دما، چگالی یون و الکترون، و پتانسیل پلاسما در دستگاه محصورسازی الکترواستاتیکی اینرسی ایران [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 151-157]

 • دینامیک مولکولی استفاده از روش دینامیک مولکولی نرم‌افزار LAMMPS در نرم‌افزار متن باز OpenFOAM جهت تحلیل یک ماشین سانتریفیوژ گازی [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 56-68]

ر

 • رادیوگرافی نوترونی شبیه‌سازی مونت کارلو دستگاه IECF با استفاده از Geant4 به منظور استفاده در نوترون رادیوگرافی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 22-29]

 • رآکتور PWR کنترل بار مدل نقطه‌ای رآکتور هسته‌ای نوع PWR با استفاده از کنترلر تنظیم‌شده با الگوریتم DE [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 28-37]

 • رآکتور تحقیقاتی تهران ارزیابی اکتیویته ویژه لوتسیوم-177 تولیدی به دو روش مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 87-96]

 • رآکتور تحقیقاتی تهران بررسی تأثیر هندسه داده‌برداری و روش بازسازی بر تصاویر مقطع‌نگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 1-12]

 • رآکتور مینیاتوری چشمه نوترونی بررسی اثر مارپیچ خنک‌کننده رآکتور مینیاتوری بر افزایش زمان بهره‌برداری از رآکتور [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 111-120]

 • رسوب‌دهی شیمیایی جداسازی توریم از یک محلول فروشویی اسیدی واقعی به روش استخراج حلالی با استخراج‌کننده دی(2-اتیل هگزیل) فسفریک اسید و ترسیب شیمیایی با آمونیاک [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 17-27]

 • روتور سانتریفیوژ شبیه‌سازی جریان گاز اطراف اسکوپ در یک روتور سانتریفیوژ با مدل دوبعدی (r-θ) با استفاده از روش مستقیم مونت‌کارلو [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 24-33]

 • روش المان محدود ارزیابی آشکارساز Micromega به روش المان محدود برای قطبش‌سنجی پرتو ایکس [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 158-162]

 • روش چند مقیاسی استفاده از روش دینامیک مولکولی نرم‌افزار LAMMPS در نرم‌افزار متن باز OpenFOAM جهت تحلیل یک ماشین سانتریفیوژ گازی [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 56-68]

 • روش ریتولد سنتز هیدروکسی اپتایت آلاییده با ناخالصی تکی و ترکیبی و بررسی اثر فاز بلوری تشکیل یافته بر پاسخ ترمولومینسانس آن در مقابل پرتوهای گاما [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 47-57]

 • روش شبیه‌سازی مستقیم مونت‌کارلو شبیه‌سازی جریان گاز اطراف اسکوپ در یک روتور سانتریفیوژ با مدل دوبعدی (r-θ) با استفاده از روش مستقیم مونت‌کارلو [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 24-33]

 • روش وردش بهبود کیفیت تصاویر پرتوهای ایکس بازگشتی با روش وردش [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 121-129]

ز

 • زیست پالایی رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن 304SS و فولاد کربنی 37St در حضور باکتری شوانلا 7RCRI [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 88-96]

 • زیست‌لایه رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن 304SS و فولاد کربنی 37St در حضور باکتری شوانلا 7RCRI [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 88-96]

 • زمان‌سنجی انتخاب بهترین روش زمان‌سنجی برای امواج خروجی از آشکارسازهای سیلیکونیِ فوق سریع UFSD [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 47-53]

 • زمان‌سنجی ارزیابی آشکارسازهای سیلیکونیِ فوق‌سریع در مقابل باریکة پروتونی با استفاده از روش CFD [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 49-55]

 • زمان محصورسازی الکترون‌ها بررسی متغیرهای تأثیرگذار در افزایش زمان محصور‌سازی الکترون‌ها در حالت بتای پایین در یک رآکتور پلی‌ول [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 38-48]

س

 • سارس کووید2 بررسی تأثیر تابش باریکه‌ی الکترونی بر اسپایک‌های سارس کووید2، مرس کووید، یوکی کووید، سارس کووید با استفاده از ابزار Geant4-DNA [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 38-46]

 • سازند سلطانیه ژئوشیمی اورانیم و عناصر نادر خاکی در کانسار فسفات دلیر، زون البرز مرکزی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 148-157]

 • سالیدورک طراحی و ساخت الکترومگنت دوقطبی چشمه پنینگ یون هیدرون منفی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 163-169]

 • ساماریم 153 تولید و ارزیابی اثرات سلولی رادیوکونژوگه‌های سیتوکسیمبSm-DOTA- 153 و سیتوکسیمب-DOTA-Lu177 [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 171-179]

 • سامانه تشخیصی پروب لانگمویر طراحی و ساخت سامانه تشخیصی پروب لانگمویر به‌منظور تعیین دما، چگالی یون و الکترون، و پتانسیل پلاسما در دستگاه محصورسازی الکترواستاتیکی اینرسی ایران [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 151-157]

 • سانتریفیوژ گازی استفاده از روش دینامیک مولکولی نرم‌افزار LAMMPS در نرم‌افزار متن باز OpenFOAM جهت تحلیل یک ماشین سانتریفیوژ گازی [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 56-68]

 • سیتوکسیمب تولید و ارزیابی اثرات سلولی رادیوکونژوگه‌های سیتوکسیمبSm-DOTA- 153 و سیتوکسیمب-DOTA-Lu177 [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 171-179]

 • سرطان روده بزرگ بررسی تأثیر آب تهی شده از دوتریم در مهار رشد سلول‌های سرطانی روده بزرگ [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 97-102]

 • سیستم تحویل دُز ارزیابی آشکارسازهای سیلیکونیِ فوق‌سریع در مقابل باریکة پروتونی با استفاده از روش CFD [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 49-55]

 • سیکلوترون طراحی و ساخت الکترومگنت دوقطبی چشمه پنینگ یون هیدرون منفی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 163-169]

 • سیم‌پیچ چنبره‌ای طراحی سیستم تأمین انرژی سیم‌پیچ چنبرهای بر پایه ابرخازن به منظور افزایش زمان پلاسما در توکامک دماوند [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 127-137]

 • سینتیک مرتبه‌ی اول مدل جدید مرتبه‌ی اول ترمولومینسانس به صورت تابعی از شدت و دمای قله با در نظر گرفتن اثر فروکشی دمایی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 40-46]

 • سنجش تابش فضایی شناسایی و سنجش تابش فضایی میون با استفاده از سیستم طیف‌سنجی دیجیتال [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 9-14]

 • سنجش سمیت سلولی مبتنی بر MTT بررسی تأثیر آب تهی شده از دوتریم در مهار رشد سلول‌های سرطانی روده بزرگ [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 97-102]

 • سنجش هستک مطالعه‌ی اثر پرتوگیری مزمن در ساکنان مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر با استفاده از روش سیتوژنتیکی سنجش هستک [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 103-110]

 • سونداژ الکتریکی قائم کاربرد سونداژ الکتریکی قائم در شناخت ژئومکانیکی توده سنگ میزبان آنومالی III کانسار ناریگان، منطقه بافق، زون ایران مرکزی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 138-147]

ش

 • شاخص دگرسانی کاربرد سونداژ الکتریکی قائم در شناخت ژئومکانیکی توده سنگ میزبان آنومالی III کانسار ناریگان، منطقه بافق، زون ایران مرکزی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 138-147]

 • شار نوترون محاسبه طول پخش نوترون حرارتی در محیط آب‌سبک با استفاده از کد MCNP [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 165-170]

 • شاهی تعیین فاکتور انتقال خاک به گیاه یون استرانسیم از نمونه خاک استان تهران به دو گونه گیاهی تربچه و شاهی و بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر روی آن [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 150-158]

 • شبکه عصبی آنالیز عنصری تومور در فانتوم چشم با استفاده از شمارش گاماهای آنی گسیل شده در پروتون‌درمانی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 54-61]

 • شبیه‌سازی بررسی متغیرهای تأثیرگذار در افزایش زمان محصور‌سازی الکترون‌ها در حالت بتای پایین در یک رآکتور پلی‌ول [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 38-48]

 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی جریان گاز اطراف اسکوپ در یک روتور سانتریفیوژ با مدل دوبعدی (r-θ) با استفاده از روش مستقیم مونت‌کارلو [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 24-33]

 • شبیه‌سازی دینامیک مولکولی شبیه‌سازی دینامیک مولکولی برای بررسی کوتاه مدت و مونت کارلوی جنبشی برای بررسی بلند مدت آسیب تابش در آهن-آلفا [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 130-135]

 • شبیه‌سازی مونت کارلو شبیه‌سازی مونت کارلو دستگاه IECF با استفاده از Geant4 به منظور استفاده در نوترون رادیوگرافی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 22-29]

 • شبیه‌سازی مونت کارلوی جنبشی شیء شبیه‌سازی دینامیک مولکولی برای بررسی کوتاه مدت و مونت کارلوی جنبشی برای بررسی بلند مدت آسیب تابش در آهن-آلفا [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 130-135]

 • شتاب‌دهنده خطی الکترون بررسی تنظیم فرکانسی کاواک‌های شتاب‌دهی موج ایستا برای شتاب‌دهنده خطی الکترون: محاسبات، شبیه‌سازی و نتایج عملی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 34-39]

 • شکست تقارن تأثیر تجزیه‌ی کوارک‌های قطبیده‌ی سبک دریا بر هسته‌های He3 و H3 [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 9-16]

 • شکست ناشی از خزش آنالیز اثرات انواع گردش طبیعی جریان بر میزان انتشار مواد رادیواکتیو در طی حادثه شدید نیروگاه PWR [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 78-86]

 • شناسایی سیستم مدل‌سازی فشار محفظه و طراحی کنترل‌کننده برای کنترل پروفایل فشار در توکامک دماوند [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 130-139]

ط

 • طبقه‌بندی مهندسی توده سنگ کاربرد سونداژ الکتریکی قائم در شناخت ژئومکانیکی توده سنگ میزبان آنومالی III کانسار ناریگان، منطقه بافق، زون ایران مرکزی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 138-147]

 • طراحی آزمایش بهینه‌سازی فروشویی قلیایی اورانیم از یک نمونه پسماند جامد حاوی فلوئورید و نیترات بالا با استفاده از روش طراحی آزمایش سطح پاسخ [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 86-94]

 • طراحی آزمایش RSM بهینه‌سازی فرایند احیای اورانیم توسط باکتری 7Shewanella RCRI به روش سطح پاسخ در پساب صنعتی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 15-23]

 • طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ارزیابی خواص خوردگی پوشش‌های اعمالی بر تجهیزات فرایندی مورد استفاده در کارخانه تولید کیک زرد [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 97-108]

 • طیف‌سنجی دیجیتال شناسایی و سنجش تابش فضایی میون با استفاده از سیستم طیف‌سنجی دیجیتال [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 9-14]

 • طیف‌سنج نور مریی مطالعه ناخالصی‌های پلاسمای توکامک دماوند با استفاده از سامانه طیف‌سنج نور مریی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 158-165]

 • طیف میشل شبیه‌سازی و اندازه‌گیری تابش میون‌های کیهانی مداخله‌گر در آشکارساز می‌نی‌ایراند [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 62-72]

 • طیف نگار جرمی طراحی و ساخت سیستم کنترلر چشمه یونی از نوع برخورد الکترونی برای سیستم طیف نگار جرمی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 106-115]

 • طول پخش نوترون حرارتی محاسبه طول پخش نوترون حرارتی در محیط آب‌سبک با استفاده از کد MCNP [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 165-170]

 • طول تشدیدگر بررسی تجربی اثر فشار گاز و طول تشدیدگر بر روی پهنای زمانی تپ لیزر 2CO [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 170-176]

 • طول عمر میون شناسایی و سنجش تابش فضایی میون با استفاده از سیستم طیف‌سنجی دیجیتال [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 9-14]

ع

 • عملگر پیزو مدل‌سازی فشار محفظه و طراحی کنترل‌کننده برای کنترل پروفایل فشار در توکامک دماوند [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 130-139]

ف

 • فاز کریستالی سنتز هیدروکسی اپتایت آلاییده با ناخالصی تکی و ترکیبی و بررسی اثر فاز بلوری تشکیل یافته بر پاسخ ترمولومینسانس آن در مقابل پرتوهای گاما [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 47-57]

 • فاکتور انتقال تعیین فاکتور انتقال خاک به گیاه یون استرانسیم از نمونه خاک استان تهران به دو گونه گیاهی تربچه و شاهی و بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر روی آن [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 150-158]

 • فانتوم تصحیح منحنی کالیبراسیون دزیمترهای گرمالیان 600-TLD پس از پرتودهی بدون فانتوم با نوترون‌های حرارتی MNSR اصفهان [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 73-77]

 • فانتوم چشم آنالیز عنصری تومور در فانتوم چشم با استفاده از شمارش گاماهای آنی گسیل شده در پروتون‌درمانی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 54-61]

 • فرایند انحلال سنتز جاذب ید با قابلیت کاربرد در آلودگی‌زدایی از فاز گازی مرحله انحلال فرایند تولید مولیبدن-۹۹ حاصل از شکافت [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 78-85]

 • فروشویی امکان‌سنجی فروشویی اورانیم از کان‌سنگ فسفاته [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 140-149]

 • فروشویی قلیایی بهینه‌سازی فروشویی قلیایی اورانیم از یک نمونه پسماند جامد حاوی فلوئورید و نیترات بالا با استفاده از روش طراحی آزمایش سطح پاسخ [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 86-94]

 • فروکشی‌دمایی مدل جدید مرتبه‌ی اول ترمولومینسانس به صورت تابعی از شدت و دمای قله با در نظر گرفتن اثر فروکشی دمایی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 40-46]

 • فشار گاز بررسی تجربی اثر فشار گاز و طول تشدیدگر بر روی پهنای زمانی تپ لیزر 2CO [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 170-176]

 • فمتوثانیه تقویت تپ‌های لیزر فمتوثانیه Ti:sapphire توسط تقویت‌کننده بازتولیدی آرایش-Z [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 144-150]

 • فولاد زنگ نزن ارزیابی خواص خوردگی پوشش‌های اعمالی بر تجهیزات فرایندی مورد استفاده در کارخانه تولید کیک زرد [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 97-108]

 • فولاد زنگ‌نزن رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن 304SS و فولاد کربنی 37St در حضور باکتری شوانلا 7RCRI [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 88-96]

 • فولاد کربنی رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن 304SS و فولاد کربنی 37St در حضور باکتری شوانلا 7RCRI [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 88-96]

ق

 • قدرت تفکیک طیفی مطالعه ناخالصی‌های پلاسمای توکامک دماوند با استفاده از سامانه طیف‌سنج نور مریی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 158-165]

ک

 • کامسول طراحی و ساخت الکترومگنت دوقطبی چشمه پنینگ یون هیدرون منفی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 163-169]

 • کامسول بررسی متغیرهای تأثیرگذار در افزایش زمان محصور‌سازی الکترون‌ها در حالت بتای پایین در یک رآکتور پلی‌ول [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 38-48]

 • کانسار دلیر ژئوشیمی اورانیم و عناصر نادر خاکی در کانسار فسفات دلیر، زون البرز مرکزی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 148-157]

 • کانسنگ فسفاته امکان‌سنجی فروشویی اورانیم از کان‌سنگ فسفاته [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 140-149]

 • کاواک شتاب‌دهی بررسی تنظیم فرکانسی کاواک‌های شتاب‌دهی موج ایستا برای شتاب‌دهنده خطی الکترون: محاسبات، شبیه‌سازی و نتایج عملی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 34-39]

 • کیتوزان بررسی اثر پرتو گاما بر زمان ماندگاری گوشت چرخ‌کرده‌ی گوساله از تولید تا مصرف [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 30-37]

 • کد DSMC استفاده از روش دینامیک مولکولی نرم‌افزار LAMMPS در نرم‌افزار متن باز OpenFOAM جهت تحلیل یک ماشین سانتریفیوژ گازی [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 56-68]

 • کد MCNPX محاسبه طول پخش نوترون حرارتی در محیط آب‌سبک با استفاده از کد MCNP [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 165-170]

 • کد MELCOR آنالیز اثرات انواع گردش طبیعی جریان بر میزان انتشار مواد رادیواکتیو در طی حادثه شدید نیروگاه PWR [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 78-86]

 • کد هیدرودینامیکی MULTI-IFE مطالعه نقش لایه کَندگی دوتایی کربن‌چگالی‌بالا - پلی استایرن در اشتعال هدف‌های گداخت لختی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 116-126]

 • کروماتوگرافی بهینه‌سازی پارامترهای جداسازی پرازئودیمیوم از سریم با هدف تولید رادیوایزوتوپ نشرکننده بتای خالص Pr143 برای کاربرد درمانی در پزشکی هسته‏ای [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 69-76]

 • کلسیناسیون امکان‌سنجی فروشویی اورانیم از کان‌سنگ فسفاته [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 140-149]

 • کنترلر چشمه یونی برخورد الکترونی طراحی و ساخت سیستم کنترلر چشمه یونی از نوع برخورد الکترونی برای سیستم طیف نگار جرمی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 106-115]

 • کنترل‌کننده PID کنترل بار مدل نقطه‌ای رآکتور هسته‌ای نوع PWR با استفاده از کنترلر تنظیم‌شده با الگوریتم DE [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 28-37]

 • کنترل‌کننده پیش‌بین مدل‌سازی فشار محفظه و طراحی کنترل‌کننده برای کنترل پروفایل فشار در توکامک دماوند [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 130-139]

 • کویل خنک‌کننده بررسی اثر مارپیچ خنک‌کننده رآکتور مینیاتوری بر افزایش زمان بهره‌برداری از رآکتور [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 111-120]

گ

 • گاما آنی آنالیز عنصری تومور در فانتوم چشم با استفاده از شمارش گاماهای آنی گسیل شده در پروتون‌درمانی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 54-61]

 • گداخت محصورشدگی لختی مطالعه نقش لایه کَندگی دوتایی کربن‌چگالی‌بالا - پلی استایرن در اشتعال هدف‌های گداخت لختی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 116-126]

 • گرافن اکسید تهیه کامپوزیت گرافن اکسید- نیکل هگزاسیانو فرات برای حذف مؤثر استرانسیم از پسماندهای آبی: مشخصه‌یابی و کاربرد [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 95-105]

 • گردش طبیعی آنالیز اثرات انواع گردش طبیعی جریان بر میزان انتشار مواد رادیواکتیو در طی حادثه شدید نیروگاه PWR [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 78-86]

 • گسست چندفوتونی جداسازی لیزری مولکولی ایزوتوپ C13 با بهره‌گیری از گسست چند فوتونی مولکول‌های HCl2CF با لیزر 2CO [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 136-143]

 • گوشت گوساله بررسی اثر پرتو گاما بر زمان ماندگاری گوشت چرخ‌کرده‌ی گوساله از تولید تا مصرف [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 30-37]

ل

 • لانتانیدها بهینه‌سازی پارامترهای جداسازی پرازئودیمیوم از سریم با هدف تولید رادیوایزوتوپ نشرکننده بتای خالص Pr143 برای کاربرد درمانی در پزشکی هسته‏ای [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 69-76]

 • لایه کَندگی دوتایی HDC-CH مطالعه نقش لایه کَندگی دوتایی کربن‌چگالی‌بالا - پلی استایرن در اشتعال هدف‌های گداخت لختی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 116-126]

 • لیزر تقویت تپ‌های لیزر فمتوثانیه Ti:sapphire توسط تقویت‌کننده بازتولیدی آرایش-Z [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 144-150]

 • لیزر 2CO با دمش RF طراحی، ساخت و مشخصه‌یابی یک لیزر 2CO پیوسته با دمش RF با جریان طولی سریع [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 180-186]

 • لیزر 2CO پیوسته طراحی، ساخت و مشخصه‌یابی یک لیزر 2CO پیوسته با دمش RF با جریان طولی سریع [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 180-186]

 • لیزر گاز کربنیک تپی بررسی تجربی اثر فشار گاز و طول تشدیدگر بر روی پهنای زمانی تپ لیزر 2CO [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 170-176]

 • لیگاند سنتز لیگاند متوکسی آمیدو زانتات و بهینه‌سازی شرایط نشان‌دارسازی با mTc99 به عنوان عامل تصویربرداری SPECT [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 13-21]

 • لوتسیم 177 تولید و ارزیابی اثرات سلولی رادیوکونژوگه‌های سیتوکسیمبSm-DOTA- 153 و سیتوکسیمب-DOTA-Lu177 [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 171-179]

 • لوتسیوم-177 ارزیابی اکتیویته ویژه لوتسیوم-177 تولیدی به دو روش مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 87-96]

م

 • مبدل قدرت طراحی سیستم تأمین انرژی سیم‌پیچ چنبرهای بر پایه ابرخازن به منظور افزایش زمان پلاسما در توکامک دماوند [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 127-137]

 • متوکسی‌آمیدوزانتات (MAX) سنتز لیگاند متوکسی آمیدو زانتات و بهینه‌سازی شرایط نشان‌دارسازی با mTc99 به عنوان عامل تصویربرداری SPECT [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 13-21]

 • محیط متخلخل بررسی اثر مارپیچ خنک‌کننده رآکتور مینیاتوری بر افزایش زمان بهره‌برداری از رآکتور [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 111-120]

 • محفظه خلأ مدل‌سازی فشار محفظه و طراحی کنترل‌کننده برای کنترل پروفایل فشار در توکامک دماوند [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 130-139]

 • محلول فروشویی اسیدی واقعی جداسازی توریم از یک محلول فروشویی اسیدی واقعی به روش استخراج حلالی با استخراج‌کننده دی(2-اتیل هگزیل) فسفریک اسید و ترسیب شیمیایی با آمونیاک [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 17-27]

 • مدل QMD مطالعه‌ی میزان فراوانی هسته‌های سنگین تولید شده در کربن‌درمانی با استفاده از ابزار 4Geant [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 159-164]

 • مدل سینتیک نقطه‌ای کنترل بار مدل نقطه‌ای رآکتور هسته‌ای نوع PWR با استفاده از کنترلر تنظیم‌شده با الگوریتم DE [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 28-37]

 • مرس کووید بررسی تأثیر تابش باریکه‌ی الکترونی بر اسپایک‌های سارس کووید2، مرس کووید، یوکی کووید، سارس کووید با استفاده از ابزار Geant4-DNA [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 38-46]

 • مشخصه‌یابی پلاسما طراحی و ساخت سامانه تشخیصی پروب لانگمویر به‌منظور تعیین دما، چگالی یون و الکترون، و پتانسیل پلاسما در دستگاه محصورسازی الکترواستاتیکی اینرسی ایران [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 151-157]

 • مشخصه‌یابی پلاسما مشخصه‌یابی پلاسمای حاصل از منبع میکروموج در حضور میدان مغناطیسی ناشی از آهنرباهای دایمی [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 120-129]

 • مشخصه‌های سینتیک مدل جدید مرتبه‌ی اول ترمولومینسانس به صورت تابعی از شدت و دمای قله با در نظر گرفتن اثر فروکشی دمایی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 40-46]

 • مقطع‌نگاری دیجیتال نوترونی بررسی تأثیر هندسه داده‌برداری و روش بازسازی بر تصاویر مقطع‌نگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 1-12]

 • مکانیزم تشدید سیکلوترونی الکترون مشخصه‌یابی پلاسمای حاصل از منبع میکروموج در حضور میدان مغناطیسی ناشی از آهنرباهای دایمی [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 120-129]

 • مگنت طراحی و ساخت الکترومگنت دوقطبی چشمه پنینگ یون هیدرون منفی [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 163-169]

 • منحنی کالیبراسیون تصحیح منحنی کالیبراسیون دزیمترهای گرمالیان 600-TLD پس از پرتودهی بدون فانتوم با نوترون‌های حرارتی MNSR اصفهان [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 73-77]

 • مهار رشد سلولی تولید و ارزیابی اثرات سلولی رادیوکونژوگه‌های سیتوکسیمبSm-DOTA- 153 و سیتوکسیمب-DOTA-Lu177 [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 171-179]

 • مواد رادیواکتیو خارج از کنترل ردیابی چشمه متحرک مبتنی بر سیستم بینایی ماشین: بهبود تشخیص با بهره‌گیری از همبستگی داده‌ها [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 67-77]

 • موردنیت نقره‌دار شده سنتز جاذب ید با قابلیت کاربرد در آلودگی‌زدایی از فاز گازی مرحله انحلال فرایند تولید مولیبدن-۹۹ حاصل از شکافت [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 78-85]

 • مولیبدن-۹۹ سنتز جاذب ید با قابلیت کاربرد در آلودگی‌زدایی از فاز گازی مرحله انحلال فرایند تولید مولیبدن-۹۹ حاصل از شکافت [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 78-85]

 • میون‌های کیهانی شبیه‌سازی و اندازه‌گیری تابش میون‌های کیهانی مداخله‌گر در آشکارساز می‌نی‌ایراند [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 62-72]

ن

 • ناخالصی مطالعه ناخالصی‌های پلاسمای توکامک دماوند با استفاده از سامانه طیف‌سنج نور مریی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 158-165]

 • نرم‌افزار کامسول شبیه‌سازی پلاسمای فوق چگال چشمه یونی کوچک مقیاس تشدید سیکلوترونی الکترون [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 109-119]

 • نسبت انشعاب واپاشی مستقیم بوزون هیگز به J/ψ(1S) بطریق ترکش [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 1-8]

 • نشان‌دارسازی سنتز لیگاند متوکسی آمیدو زانتات و بهینه‌سازی شرایط نشان‌دارسازی با mTc99 به عنوان عامل تصویربرداری SPECT [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 13-21]

 • نیکل هگزاسیانو فرات تهیه کامپوزیت گرافن اکسید- نیکل هگزاسیانو فرات برای حذف مؤثر استرانسیم از پسماندهای آبی: مشخصه‌یابی و کاربرد [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 95-105]

 • نوترون حرارتی تصحیح منحنی کالیبراسیون دزیمترهای گرمالیان 600-TLD پس از پرتودهی بدون فانتوم با نوترون‌های حرارتی MNSR اصفهان [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 73-77]

 • نوترون سریع بررسی عملکرد آشکارسازهای قطره‌ی فوق‌گرم در بازیابی بیناب نوترون‌های سریع ناشی از پرتوهای کیهانی با روش شبکه‌ی عصبی فازی تطبیقی [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 58-66]

و

 • ویروس تب‌برفکی ارزیابی اثر حفاظتی واکسن بیماری تب‌برفکی سرو‌تایپ 05A-Iran- غیرفعال شده به روش بیم الکترون در مدل خوکچه‌هندی [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 77-87]

ه

 • هادرون‌درمانی مطالعه‌ی میزان فراوانی هسته‌های سنگین تولید شده در کربن‌درمانی با استفاده از ابزار 4Geant [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 159-164]

 • هیدروترمال سنتز هیدروکسی اپتایت آلاییده با ناخالصی تکی و ترکیبی و بررسی اثر فاز بلوری تشکیل یافته بر پاسخ ترمولومینسانس آن در مقابل پرتوهای گاما [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 47-57]

 • هیدروکسی اپتایت سنتز هیدروکسی اپتایت آلاییده با ناخالصی تکی و ترکیبی و بررسی اثر فاز بلوری تشکیل یافته بر پاسخ ترمولومینسانس آن در مقابل پرتوهای گاما [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 47-57]

 • هسته‌های سنگین مطالعه‌ی میزان فراوانی هسته‌های سنگین تولید شده در کربن‌درمانی با استفاده از ابزار 4Geant [دوره 44، شماره 3، سال 1402، صفحه 159-164]

 • همبستگی داده‌ها ردیابی چشمه متحرک مبتنی بر سیستم بینایی ماشین: بهبود تشخیص با بهره‌گیری از همبستگی داده‌ها [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 67-77]

 • همراه با حامل اضافه ارزیابی اکتیویته ویژه لوتسیوم-177 تولیدی به دو روش مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 44، شماره 1، سال 1402، صفحه 87-96]

 • هندسه‌ی داده‌برداری بررسی تأثیر هندسه داده‌برداری و روش بازسازی بر تصاویر مقطع‌نگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 1-12]

ی

 • ید گازی سنتز جاذب ید با قابلیت کاربرد در آلودگی‌زدایی از فاز گازی مرحله انحلال فرایند تولید مولیبدن-۹۹ حاصل از شکافت [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 78-85]

 • یوکی کووید بررسی تأثیر تابش باریکه‌ی الکترونی بر اسپایک‌های سارس کووید2، مرس کووید، یوکی کووید، سارس کووید با استفاده از ابزار Geant4-DNA [دوره 44، شماره 2، سال 1402، صفحه 38-46]

login