آ

 • آب انار اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، ترکیب‌های فراسودمند و خاصیت ضداکسایشی آب انار [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 65-75]

 • آسیاب پودر فرایند تهیه‌ی شیشه‌ی سربی با استفاده از کوره‌ی دوار و آسیاب پودر [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 82-90]

 • آشکارساز پلی‌کربنات بررسی توزیع انرژی و توزیع زاویه‌ای یون‌های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی 1SBUMTPF به وسیله‌ی آشکارساز ردپای هسته‌ای پلی‌کربنات و با استفاده از ضخامت‌های مختلف صافی آلومینیمی [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 9-14]

 • آشکارساز تصویری اندازه‌گیری پارامترهای کنترل کیفی آشکارساز تصویری Gd2O2S:Tb3+ [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 94-100]

 • آشکارساز سوسوزن مایع 213NE شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن‌ مایع NE213به نوترون‌های چشمه‌ی 241Am-Be با تلفیق کارت PTRAC کد MCNPX و کد ترابرد PHOTRACK [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 1-7]

 • آلیاژ زیرکنیم- (%1) نیوبیم تأثیر فرایند نوردکاری سرد بر خواص مکانیکی، خوردگی و جهت‌گیری هیدرید در آلیاژ زیرکنیم- (%1) نیوبیم [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 93-100]

 • آمونیم اورانیل کربنات تولید آمونیم اورانیل کربنات از آمونیم دی‌اورانات تولید شده از محلول اورانیل فلورید [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 64-76]

 • آمونیم دی‌اورانات تولید آمونیم اورانیل کربنات از آمونیم دی‌اورانات تولید شده از محلول اورانیل فلورید [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 64-76]

 • آهن-54 غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 77-81]

ا

 • اتاقک نفوذی پاسخ آشکارساز اتاقک نفوذی رادون با استفاده از روش جدید کالیبراسیون و نتایج آن در آزمون مقایسه‌ای بین‌المللی [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 17-22]

 • ایتریم-90 کروماتوگرافی کاغذی برای کنترل رادیوشیمیایی ایتریم-90 به منظور استفاده‌های بالینی آن [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 27-33]

 • اثر قدرت میدان مغناطیسی بررسی اثر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری MAGICA [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 8-16]

 • اثرهای پرتو شناختی بررسی محصول‌های شکافت، محصول‌های فعال‌سازی و آکتینیدها در قلب رآکتور پژوهشی تهران [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 76-81]

 • ایران مرکزی بازیابی عناصر خاکی نادر از محلول فروشویی کنسانتره‌ی آپاتیت ایران مرکزی با استفاده از ترکیب دو روش رسوب‌گیری و استخراج با حلال [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 56-66]

 • ایزوتو‌پ غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 77-81]

 • اسانس روغنی بررسی خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی دانه‌های زیره‌ی سیاه پرتودیده با تابش گاما [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 60-64]

 • استخراج بررسی پارامترهای سینتیکی فرایندهای استخراج و عریان‌سازی اورانیم (VI) از محیط فسفریک اسید با غشای مایع حاوی دی-2-اتیل هگزیل فسفریک اسید [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 23-32]

 • استخراج با حلال جداسازی متوالی اورانیم و توریم از محلول فروشویی کانسار آنومالی 5 ساغند به وسیله‌ی استخراج با حلال [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 33-46]

 • استخراج حلالی استخراج و جداسازی توریم، اورانیم و خاکی‌های نادر از محیط نیتراتی با استفاده از سیانکس272 [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 24-34]

 • استخراج حلالی بازیابی عناصر خاکی نادر از محلول فروشویی کنسانتره‌ی آپاتیت ایران مرکزی با استفاده از ترکیب دو روش رسوب‌گیری و استخراج با حلال [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 56-66]

 • استخراج فاز جامد استخراج فاز جامد یون‌های اورانیم و توریم با کارتریج‌های اکتادسیل سیلیکای اصلاح شده با سیانکس302 [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 23-26]

 • استرانسیم-90 کروماتوگرافی کاغذی برای کنترل رادیوشیمیایی ایتریم-90 به منظور استفاده‌های بالینی آن [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 27-33]

 • استفاده‌ی بالینی کروماتوگرافی کاغذی برای کنترل رادیوشیمیایی ایتریم-90 به منظور استفاده‌های بالینی آن [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 27-33]

 • اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان بررسی پتانسیل اکسایش- کاهش در فرایند فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن کم عیار [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 35-43]

 • اصل برهم نهی یک روش جدید برای اندازه‌گیری طیف انرژی باریکه‌ی الکترونی [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 1-8]

 • ایمنی هسته‌ای تأثیر بهینه‌سازی نسل سوم رآکتور هسته‌ای روسی مدل 446V- بر ایمنی هسته‌ای [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 82-92]

 • اورانیل فلورید تولید آمونیم اورانیل کربنات از آمونیم دی‌اورانات تولید شده از محلول اورانیل فلورید [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 64-76]

 • اورانیم جذب زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از سویه‌ی مرجع و بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 15-22]

 • اورانیم اثر قارچ مایکروریزا و مقادیر مختلف فسفر بر جذب اورانیم در گیاه آفتاب‌گردان [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 8-18]

 • اورانیم مطالعه‌ی سینتیک، تعادل و ترمودینامیک جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی به وسیله‌ی جاذب ترکیبی پلی‌وینیل الکل/ تترا اتیل اورتو سیلیکات با گروه عاملی مرکاپتو [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 12-23]

 • اورانیم بررسی پتانسیل اکسایش- کاهش در فرایند فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن کم عیار [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 35-43]

 • اورانیم (VI) بررسی پارامترهای سینتیکی فرایندهای استخراج و عریان‌سازی اورانیم (VI) از محیط فسفریک اسید با غشای مایع حاوی دی-2-اتیل هگزیل فسفریک اسید [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 23-32]

 • اورانیم (VI) جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی بر روی نانو زئولیت بتای ساخته شده [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 47-52]

ب

 • باریکه‌ی الکترونی یک روش جدید برای اندازه‌گیری طیف انرژی باریکه‌ی الکترونی [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 1-8]

 • باریکه‌ی نوترون کانونی‌سازی باریکه‌ی نوترون‌های سرد با استفاده از شش قطبی مغناطیسی [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 54-59]

 • باریکه یون ساخت شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی با بیشینه انرژی 200keV [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 81-87]

 • بازیابی میکروبی بازیابی میکروبی و بررسی سینتیکی انحلال وانادیم از پنتااکسید وانادیم خالص به منظور استخراج آن از باطله‌های سنگ معدن اورانیم [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 77-81]

 • بحران هسته‌ای شناسایی فازهای گذار از بحران هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما- دایچی بر مبنای تحلیل زمانی حادثه [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 34-45]

 • بهینه‌سازی تأثیر بهینه‌سازی نسل سوم رآکتور هسته‌ای روسی مدل 446V- بر ایمنی هسته‌ای [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 82-92]

پ

 • پارامترهای ترموهیدرولیکی شبیه‌سازی عددی افت فشار و انتقال حرارت اجباری حول میله‌های یک مجتمع سوخت هسته‌ای به همراه شبکه‌های نگه‌دارنده [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 67-76]

 • پرتو درمانی سطحی اثر حساس‌کنندگی پرتوی نانو ذرات طلای ترکیب شده با فولیک اسید در پرتو درمانی سطحی سلول‌های سرطانی رده‌ی MCF-7 [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 38-47]

 • پرتو گاما اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، ترکیب‌های فراسودمند و خاصیت ضداکسایشی آب انار [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 65-75]

 • پرتو گاما بررسی خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی دانه‌های زیره‌ی سیاه پرتودیده با تابش گاما [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 60-64]

 • پس‌آب تولید آمونیم اورانیل کربنات از آمونیم دی‌اورانات تولید شده از محلول اورانیل فلورید [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 64-76]

ت

 • تابع‌های پایه شعاعی وندلند حل معادله‌ی پخش نوترون با استفاده از روش بدون مش بر پایه‌ی تابع‌های شعاعی وِندلند در مختصات دو بعدی کارتزین [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 1-11]

 • تاگوچی استخراج و جداسازی توریم، اورانیم و خاکی‌های نادر از محیط نیتراتی با استفاده از سیانکس272 [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 24-34]

 • تجمع زیستی جذب و تجمع زیستی سزیم پایدار و سزیم-137 به کمک جلبک سبز آبی یا سیانوباکتری اُسیلاتوریا هوموژنا [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 1-7]

 • تحلیل زمانی شناسایی فازهای گذار از بحران هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما- دایچی بر مبنای تحلیل زمانی حادثه [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 34-45]

 • تحلیل عوامل ریشه‌ای شناسایی فازهای گذار از بحران هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما- دایچی بر مبنای تحلیل زمانی حادثه [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 34-45]

 • تدابیر پیش‌گیرانه شناسایی فازهای گذار از بحران هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما- دایچی بر مبنای تحلیل زمانی حادثه [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 34-45]

 • تری‌اکتیل آمین جداسازی متوالی اورانیم و توریم از محلول فروشویی کانسار آنومالی 5 ساغند به وسیله‌ی استخراج با حلال [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 33-46]

 • ترکیب‌های فراسودمند اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، ترکیب‌های فراسودمند و خاصیت ضداکسایشی آب انار [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 65-75]

 • تنظیم‌گر فشار مدل محاسباتی رفتار گذرای تنظیم‌گر فشار در رآکتورهای آب سبک تحت فشار [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 53-63]

 • توریم استخراج و جداسازی توریم، اورانیم و خاکی‌های نادر از محیط نیتراتی با استفاده از سیانکس272 [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 24-34]

 • توزیع انرژی و توزیع زاویه‌ای بررسی توزیع انرژی و توزیع زاویه‌ای یون‌های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی 1SBUMTPF به وسیله‌ی آشکارساز ردپای هسته‌ای پلی‌کربنات و با استفاده از ضخامت‌های مختلف صافی آلومینیمی [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 9-14]

 • توزیع زیست شناختی تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 175Yb-EDTMP برای تسکین درد متاستازهای استخوان [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 48-55]

ث

 • ثابت‌های بحرانی معادله‌ی حالت تحلیلی برای فلزات مذاب قلیایی و قلیایی خاکی بر پایه‌ی ثابت‌های بحرانی [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 75-80]

ج

 • جاذب ترکیبی مطالعه‌ی سینتیک، تعادل و ترمودینامیک جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی به وسیله‌ی جاذب ترکیبی پلی‌وینیل الکل/ تترا اتیل اورتو سیلیکات با گروه عاملی مرکاپتو [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 12-23]

 • جداسازی الکترومغناطیسی غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 77-81]

 • جداسازی متوالی جداسازی متوالی اورانیم و توریم از محلول فروشویی کانسار آنومالی 5 ساغند به وسیله‌ی استخراج با حلال [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 33-46]

 • جذب جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی بر روی نانو زئولیت بتای ساخته شده [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 47-52]

 • جذب استخراج فاز جامد یون‌های اورانیم و توریم با کارتریج‌های اکتادسیل سیلیکای اصلاح شده با سیانکس302 [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 23-26]

 • جذب جذب و تجمع زیستی سزیم پایدار و سزیم-137 به کمک جلبک سبز آبی یا سیانوباکتری اُسیلاتوریا هوموژنا [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 1-7]

 • جذب زیستی جذب زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از سویه‌ی مرجع و بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 15-22]

 • جزء به جزء کردن فیزیکی اثر کاربری اراضی بر تغییرات سن کربن-14 و تعیین کیفیت مواد آلی خاک با استفاده از طیف‌سنجی تبدیل فوریه‌ی زیر قرمز [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 19-27]

 • جهت‌گیری هیدرید تأثیر فرایند نوردکاری سرد بر خواص مکانیکی، خوردگی و جهت‌گیری هیدرید در آلیاژ زیرکنیم- (%1) نیوبیم [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 93-100]

ح

 • حالت‌های برانگیخته محاسبه‌ی تابع موج مولکول‌های نامتقارن سه جسمی در اولین حالت برانگیخته [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 65-74]

 • حباب‌زدایی اثر گران‌روی و چگالی بر حباب‌زدایی از مذاب‌های شیشه‌های سربی و آهک سوددار [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 101-108]

 • حساس‌کنندگی پرتویی اثر حساس‌کنندگی پرتوی نانو ذرات طلای ترکیب شده با فولیک اسید در پرتو درمانی سطحی سلول‌های سرطانی رده‌ی MCF-7 [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 38-47]

خ

 • خاصیت ضداکسایشی اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، ترکیب‌های فراسودمند و خاصیت ضداکسایشی آب انار [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 65-75]

 • خاصیت ضد باکتری بررسی خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی دانه‌های زیره‌ی سیاه پرتودیده با تابش گاما [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 60-64]

 • خاکی‌های نادر (لانتانیدها) استخراج و جداسازی توریم، اورانیم و خاکی‌های نادر از محیط نیتراتی با استفاده از سیانکس272 [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 24-34]

د

 • دی-2- اتیل هگزیل فسفریک اسید بررسی پارامترهای سینتیکی فرایندهای استخراج و عریان‌سازی اورانیم (VI) از محیط فسفریک اسید با غشای مایع حاوی دی-2-اتیل هگزیل فسفریک اسید [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 23-32]

 • دی-2-اتیل هگزیل فسفریک اسید جداسازی متوالی اورانیم و توریم از محلول فروشویی کانسار آنومالی 5 ساغند به وسیله‌ی استخراج با حلال [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 33-46]

 • دزیمتر ژلی- پلی‌مری بررسی اثر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری MAGICA [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 8-16]

 • دستگاه پلاسمای کانونی بررسی توزیع انرژی و توزیع زاویه‌ای یون‌های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی 1SBUMTPF به وسیله‌ی آشکارساز ردپای هسته‌ای پلی‌کربنات و با استفاده از ضخامت‌های مختلف صافی آلومینیمی [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 9-14]

ر

 • رادیودارو تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 175Yb-EDTMP برای تسکین درد متاستازهای استخوان [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 48-55]

 • رادون پاسخ آشکارساز اتاقک نفوذی رادون با استفاده از روش جدید کالیبراسیون و نتایج آن در آزمون مقایسه‌ای بین‌المللی [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 17-22]

 • رآکتور آب تحت فشار کنترل حالت لغزش پویای مولدهای بخار هسته‌ای با استفاده از بازخورد خروجی بر مبنای یک مدل غیرخطی [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 46-64]

 • رآکتور پژوهشی تهران بررسی محصول‌های شکافت، محصول‌های فعال‌سازی و آکتینیدها در قلب رآکتور پژوهشی تهران [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 76-81]

 • رآکتورهای آب سبک مدل محاسباتی رفتار گذرای تنظیم‌گر فشار در رآکتورهای آب سبک تحت فشار [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 53-63]

 • رفتار گذرا مدل محاسباتی رفتار گذرای تنظیم‌گر فشار در رآکتورهای آب سبک تحت فشار [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 53-63]

 • روش بدون مش حل معادله‌ی پخش نوترون با استفاده از روش بدون مش بر پایه‌ی تابع‌های شعاعی وِندلند در مختصات دو بعدی کارتزین [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 1-11]

 • روش تفاضل محدود توسعه‌ی کد هسته‌ای نوترونیک 3DNFD در هندسه‌های مربعی، مثلثی و استوانه‌ای [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 44-53]

 • روش گالرکین حل معادله‌ی پخش نوترون با استفاده از روش بدون مش بر پایه‌ی تابع‌های شعاعی وِندلند در مختصات دو بعدی کارتزین [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 1-11]

 • روش مونت‌کارلو محاسبه‌ی پارامترهای نوترونی در رآکتورهای هسته‌ای تند با استفاده از روش مونت‌کارلو [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 28-37]

ز

 • زیره‌ی سیاه بررسی خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی دانه‌های زیره‌ی سیاه پرتودیده با تابش گاما [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 60-64]

 • زئولیت بتا جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی بر روی نانو زئولیت بتای ساخته شده [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 47-52]

س

 • سیانکس272 استخراج و جداسازی توریم، اورانیم و خاکی‌های نادر از محیط نیتراتی با استفاده از سیانکس272 [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 24-34]

 • سیانوباکتری جذب و تجمع زیستی سزیم پایدار و سزیم-137 به کمک جلبک سبز آبی یا سیانوباکتری اُسیلاتوریا هوموژنا [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 1-7]

 • سزیم-137 جذب و تجمع زیستی سزیم پایدار و سزیم-137 به کمک جلبک سبز آبی یا سیانوباکتری اُسیلاتوریا هوموژنا [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 1-7]

 • سیستم‌های سه جسمی محاسبه‌ی تابع موج مولکول‌های نامتقارن سه جسمی در اولین حالت برانگیخته [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 65-74]

 • سینتیک جداسازی متوالی اورانیم و توریم از محلول فروشویی کانسار آنومالی 5 ساغند به وسیله‌ی استخراج با حلال [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 33-46]

 • سینتیک مطالعه‌ی سینتیک، تعادل و ترمودینامیک جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی به وسیله‌ی جاذب ترکیبی پلی‌وینیل الکل/ تترا اتیل اورتو سیلیکات با گروه عاملی مرکاپتو [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 12-23]

 • سینتیک بازیابی میکروبی و بررسی سینتیکی انحلال وانادیم از پنتااکسید وانادیم خالص به منظور استخراج آن از باطله‌های سنگ معدن اورانیم [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 77-81]

 • سویه‌های مرجع و بومی جذب زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از سویه‌ی مرجع و بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 15-22]

ش

 • شار نوترونی محاسبه‌ی پارامترهای نوترونی در رآکتورهای هسته‌ای تند با استفاده از روش مونت‌کارلو [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 28-37]

 • شبکه‌ی نگه‌دارنده شبیه‌سازی عددی افت فشار و انتقال حرارت اجباری حول میله‌های یک مجتمع سوخت هسته‌ای به همراه شبکه‌های نگه‌دارنده [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 67-76]

 • شبیه‌سازی مدل محاسباتی رفتار گذرای تنظیم‌گر فشار در رآکتورهای آب سبک تحت فشار [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 53-63]

 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن‌ مایع NE213به نوترون‌های چشمه‌ی 241Am-Be با تلفیق کارت PTRAC کد MCNPX و کد ترابرد PHOTRACK [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 1-7]

 • شش قطبی مغناطیسی کانونی‌سازی باریکه‌ی نوترون‌های سرد با استفاده از شش قطبی مغناطیسی [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 54-59]

 • شیشه‌ی آهک سوددار اثر گران‌روی و چگالی بر حباب‌زدایی از مذاب‌های شیشه‌های سربی و آهک سوددار [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 101-108]

 • شیشه‌ی سربی فرایند تهیه‌ی شیشه‌ی سربی با استفاده از کوره‌ی دوار و آسیاب پودر [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 82-90]

ض

 • ضریب بهینه‌سازی تفاضل محدود توسعه‌ی کد هسته‌ای نوترونیک 3DNFD در هندسه‌های مربعی، مثلثی و استوانه‌ای [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 44-53]

 • ضریب تکثیر مؤثر محاسبه‌ی پارامترهای نوترونی در رآکتورهای هسته‌ای تند با استفاده از روش مونت‌کارلو [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 28-37]

ط

 • طیف انرژی یک روش جدید برای اندازه‌گیری طیف انرژی باریکه‌ی الکترونی [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 1-8]

 • طیف‌سنجی تبدیل فوریه‌ی زیر قرمز اثر کاربری اراضی بر تغییرات سن کربن-14 و تعیین کیفیت مواد آلی خاک با استفاده از طیف‌سنجی تبدیل فوریه‌ی زیر قرمز [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 19-27]

ع

 • عریان‌سازی بررسی پارامترهای سینتیکی فرایندهای استخراج و عریان‌سازی اورانیم (VI) از محیط فسفریک اسید با غشای مایع حاوی دی-2-اتیل هگزیل فسفریک اسید [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 23-32]

 • عمرسنجی کربن-14 اثر کاربری اراضی بر تغییرات سن کربن-14 و تعیین کیفیت مواد آلی خاک با استفاده از طیف‌سنجی تبدیل فوریه‌ی زیر قرمز [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 19-27]

 • عناصر خاکی نادر بازیابی عناصر خاکی نادر از محلول فروشویی کنسانتره‌ی آپاتیت ایران مرکزی با استفاده از ترکیب دو روش رسوب‌گیری و استخراج با حلال [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 56-66]

غ

 • غنی‌سازی غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 77-81]

ف

 • فازهای گذار شناسایی فازهای گذار از بحران هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما- دایچی بر مبنای تحلیل زمانی حادثه [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 34-45]

 • فرایند نوردکاری سرد تأثیر فرایند نوردکاری سرد بر خواص مکانیکی، خوردگی و جهت‌گیری هیدرید در آلیاژ زیرکنیم- (%1) نیوبیم [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 93-100]

 • فروشویی زیستی بررسی پتانسیل اکسایش- کاهش در فرایند فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن کم عیار [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 35-43]

 • فسفر اثر قارچ مایکروریزا و مقادیر مختلف فسفر بر جذب اورانیم در گیاه آفتاب‌گردان [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 8-18]

 • فسفریک اسید بررسی پارامترهای سینتیکی فرایندهای استخراج و عریان‌سازی اورانیم (VI) از محیط فسفریک اسید با غشای مایع حاوی دی-2-اتیل هگزیل فسفریک اسید [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 23-32]

 • فلورسکپی اندازه‌گیری پارامترهای کنترل کیفی آشکارساز تصویری Gd2O2S:Tb3+ [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 94-100]

 • فولیک اسید اثر حساس‌کنندگی پرتوی نانو ذرات طلای ترکیب شده با فولیک اسید در پرتو درمانی سطحی سلول‌های سرطانی رده‌ی MCF-7 [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 38-47]

ق

 • قارچ آسپرژیلوس نیجر جذب زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از سویه‌ی مرجع و بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 15-22]

ک

 • کاربری اراضی اثر کاربری اراضی بر تغییرات سن کربن-14 و تعیین کیفیت مواد آلی خاک با استفاده از طیف‌سنجی تبدیل فوریه‌ی زیر قرمز [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 19-27]

 • کارتریج‌های اصلاح شده‌ی اکتادسیل سیلیکا استخراج فاز جامد یون‌های اورانیم و توریم با کارتریج‌های اکتادسیل سیلیکای اصلاح شده با سیانکس302 [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 23-26]

 • کالیبراسیون پاسخ آشکارساز اتاقک نفوذی رادون با استفاده از روش جدید کالیبراسیون و نتایج آن در آزمون مقایسه‌ای بین‌المللی [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 17-22]

 • کانسار آنومالی 5 ساغند جداسازی متوالی اورانیم و توریم از محلول فروشویی کانسار آنومالی 5 ساغند به وسیله‌ی استخراج با حلال [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 33-46]

 • کانونی‌سازی کانونی‌سازی باریکه‌ی نوترون‌های سرد با استفاده از شش قطبی مغناطیسی [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 54-59]

 • کد EGS4 یک روش جدید برای اندازه‌گیری طیف انرژی باریکه‌ی الکترونی [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 1-8]

 • کد SRIM بررسی توزیع انرژی و توزیع زاویه‌ای یون‌های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی 1SBUMTPF به وسیله‌ی آشکارساز ردپای هسته‌ای پلی‌کربنات و با استفاده از ضخامت‌های مختلف صافی آلومینیمی [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 9-14]

 • کد تلفیقی MCNPX-PHOTRACK شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن‌ مایع NE213به نوترون‌های چشمه‌ی 241Am-Be با تلفیق کارت PTRAC کد MCNPX و کد ترابرد PHOTRACK [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 1-7]

 • کد محاسباتی 2.1 ORIGEN بررسی محصول‌های شکافت، محصول‌های فعال‌سازی و آکتینیدها در قلب رآکتور پژوهشی تهران [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 76-81]

 • کربن آلی خاک اثر کاربری اراضی بر تغییرات سن کربن-14 و تعیین کیفیت مواد آلی خاک با استفاده از طیف‌سنجی تبدیل فوریه‌ی زیر قرمز [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 19-27]

 • کروماتوگرافی کاغذی کروماتوگرافی کاغذی برای کنترل رادیوشیمیایی ایتریم-90 به منظور استفاده‌های بالینی آن [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 27-33]

 • کسر مؤثر نوترون‌های تأخیری محاسبه‌ی پارامترهای نوترونی در رآکتورهای هسته‌ای تند با استفاده از روش مونت‌کارلو [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 28-37]

 • کنترل حالت لغزش پویا کنترل حالت لغزش پویای مولدهای بخار هسته‌ای با استفاده از بازخورد خروجی بر مبنای یک مدل غیرخطی [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 46-64]

 • کنترل کیفی اندازه‌گیری پارامترهای کنترل کیفی آشکارساز تصویری Gd2O2S:Tb3+ [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 94-100]

 • کنسانتره‌ی آپاتیت بازیابی عناصر خاکی نادر از محلول فروشویی کنسانتره‌ی آپاتیت ایران مرکزی با استفاده از ترکیب دو روش رسوب‌گیری و استخراج با حلال [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 56-66]

 • کوره‌ی دوار فرایند تهیه‌ی شیشه‌ی سربی با استفاده از کوره‌ی دوار و آسیاب پودر [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 82-90]

گ

 • گیاه آفتاب‌گردان اثر قارچ مایکروریزا و مقادیر مختلف فسفر بر جذب اورانیم در گیاه آفتاب‌گردان [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 8-18]

 • گاوس- سایدل توسعه‌ی کد هسته‌ای نوترونیک 3DNFD در هندسه‌های مربعی، مثلثی و استوانه‌ای [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 44-53]

 • گروه عاملی مرکاپتو مطالعه‌ی سینتیک، تعادل و ترمودینامیک جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی به وسیله‌ی جاذب ترکیبی پلی‌وینیل الکل/ تترا اتیل اورتو سیلیکات با گروه عاملی مرکاپتو [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 12-23]

ل

 • لانتانیدها بازیابی عناصر خاکی نادر از محلول فروشویی کنسانتره‌ی آپاتیت ایران مرکزی با استفاده از ترکیب دو روش رسوب‌گیری و استخراج با حلال [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 56-66]

م

 • مایکروریزا اثر قارچ مایکروریزا و مقادیر مختلف فسفر بر جذب اورانیم در گیاه آفتاب‌گردان [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 8-18]

 • متاستازهای استخوان تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 175Yb-EDTMP برای تسکین درد متاستازهای استخوان [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 48-55]

 • مجتمع سوخت شبیه‌سازی عددی افت فشار و انتقال حرارت اجباری حول میله‌های یک مجتمع سوخت هسته‌ای به همراه شبکه‌های نگه‌دارنده [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 67-76]

 • محصول‌های فعال‌سازی بررسی محصول‌های شکافت، محصول‌های فعال‌سازی و آکتینیدها در قلب رآکتور پژوهشی تهران [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 76-81]

 • محلول‌های آبی جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی بر روی نانو زئولیت بتای ساخته شده [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 47-52]

 • مدل‌سازی مدل محاسباتی رفتار گذرای تنظیم‌گر فشار در رآکتورهای آب سبک تحت فشار [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 53-63]

 • مدل غیرخطی کنترل حالت لغزش پویای مولدهای بخار هسته‌ای با استفاده از بازخورد خروجی بر مبنای یک مدل غیرخطی [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 46-64]

 • مدل فضای متخلخل مدل‌سازی جریان آب جوش در مولد بخار VVER-1000 [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 101-108]

 • مذاب شیشه‌ی سربی اثر گران‌روی و چگالی بر حباب‌زدایی از مذاب‌های شیشه‌های سربی و آهک سوددار [دوره 34، شماره 4، سال 1392، صفحه 101-108]

 • معادله‌ی حالت معادله‌ی حالت تحلیلی برای فلزات مذاب قلیایی و قلیایی خاکی بر پایه‌ی ثابت‌های بحرانی [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 75-80]

 • مقدارهای انتظاری محاسبه‌ی تابع موج مولکول‌های نامتقارن سه جسمی در اولین حالت برانگیخته [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 65-74]

 • منبع ولتاژ بالا ساخت شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی با بیشینه انرژی 200keV [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 81-87]

 • مولد بخار VVER-1000مدل عددی دو بعدی و سه بعدی مدل‌سازی جریان آب جوش در مولد بخار VVER-1000 [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 101-108]

 • مولدهای بخار هسته‌ای کنترل حالت لغزش پویای مولدهای بخار هسته‌ای با استفاده از بازخورد خروجی بر مبنای یک مدل غیرخطی [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 46-64]

ن

 • نانو ذرات طلا اثر حساس‌کنندگی پرتوی نانو ذرات طلای ترکیب شده با فولیک اسید در پرتو درمانی سطحی سلول‌های سرطانی رده‌ی MCF-7 [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 38-47]

 • نیروگاه فوکوشیما- دایچی شناسایی فازهای گذار از بحران هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما- دایچی بر مبنای تحلیل زمانی حادثه [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 34-45]

 • نسل سوم رآکتور 446-V تأثیر بهینه‌سازی نسل سوم رآکتور هسته‌ای روسی مدل 446V- بر ایمنی هسته‌ای [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 82-92]

 • نظریه اختلال معادله‌ی حالت تحلیلی برای فلزات مذاب قلیایی و قلیایی خاکی بر پایه‌ی ثابت‌های بحرانی [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 75-80]

 • نوترون سرد کانونی‌سازی باریکه‌ی نوترون‌های سرد با استفاده از شش قطبی مغناطیسی [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 54-59]

 • نوترون‌های چشمه‌ی Am-Be241 شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن‌ مایع NE213به نوترون‌های چشمه‌ی 241Am-Be با تلفیق کارت PTRAC کد MCNPX و کد ترابرد PHOTRACK [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 1-7]

و

 • وانادیم بازیابی میکروبی و بررسی سینتیکی انحلال وانادیم از پنتااکسید وانادیم خالص به منظور استخراج آن از باطله‌های سنگ معدن اورانیم [دوره 34، شماره 2، سال 1392، صفحه 77-81]

 • ویژه بردارها محاسبه‌ی تابع موج مولکول‌های نامتقارن سه جسمی در اولین حالت برانگیخته [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 65-74]

 • ویژه مقدارها محاسبه‌ی تابع موج مولکول‌های نامتقارن سه جسمی در اولین حالت برانگیخته [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 65-74]

ه

 • هندسه چندبعدی توسعه‌ی کد هسته‌ای نوترونیک 3DNFD در هندسه‌های مربعی، مثلثی و استوانه‌ای [دوره 34، شماره 1، سال 1392، صفحه 44-53]

ی

 • یون‌های اورانیم استخراج فاز جامد یون‌های اورانیم و توریم با کارتریج‌های اکتادسیل سیلیکای اصلاح شده با سیانکس302 [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 23-26]

 • یون‌های توریم استخراج فاز جامد یون‌های اورانیم و توریم با کارتریج‌های اکتادسیل سیلیکای اصلاح شده با سیانکس302 [دوره 34، شماره 3، سال 1392، صفحه 23-26]

login