دوره و شماره: دوره 24، جلد 32 - شماره پیاپی 2، تابستان 1383، صفحه 1-49 
2. تک مد سازی لیزر 2CO تپی به روش تزریق پرتو یک لیزر 2CO پیوسته

صفحه 9-14

کاوه سیلاخوری؛ فریدون سلطانمرادی؛ عباس بهجت؛ محسن منتظرالقائم؛ سیدمحمدرضا صدرقائنی


3. بررسی وتحقیق بمنظور تهیه وتولید رادیوداروی ویتامینB12 بادرجه خلوص پزشکی (قسمت اول)

صفحه 15-20

حسین غفوریان؛ مریم مظاهری تهرانی؛ سیدعلی ایزدیار؛ مریم شمس رفیعی؛ امین نظری


5. سنتز سم علفکش 2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید ] کربوکسی – 14C [

صفحه 29-33

حجت اله مطلوبی؛ نادر صائمیان؛ غلامحسین شیروانی؛ اعظم فکور؛ شهرام مرادی دهقی