دوره و شماره: دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 1-77 
1. مولد 99mTc (ژل ژنراتور) روشنی نوین در تولید 99mTc برای مصرف در پزشکی هسته ای

صفحه 1-6

کاظم حقیر ابراهیم آبادی؛ رضا نجفی؛ حسین اقابزرگ؛ حسن فرجام؛ آزاده تجردی


4. استخراج مایع - مایع مولیبدن (VI) از محیط های اسیدی به وسیله سیانکس 301

صفحه 29-37

کمال صابریان؛ محمد قنادی مراغه؛ پرویز اشتری؛ هاشم نجات


7. بررسی پاسخ چند زادمون گندم به تولید تک لاد با روش کشت بساک

صفحه 57-67

مهدی ناصری تفتی؛ بهنام ناصریان خیابانی؛ سیروس ودادی؛ مسعود رحیمی؛ اسفندیار رحمانی


8. بررسی آلودگیهای میکروبی زیره سبز و کاهش آنها به شیوه پرتودهی

صفحه 69-75

فرحناز معتمدی؛ ملومک ابهری؛ هادی فتح اللهی؛ کوروش اربابی